PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 30 | 108--120
Tytuł artykułu

Zewnętrzne źródła niestabilności w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
External Sources of Instability in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Główne potencjalne źródła niestabilności Polski tkwią przede wszystkim wewnątrz, a nie na zewnątrz kraju i należy dopatrywać ich w gospodarce, sytuacji społecznej, w negatywnych cechach naszej kultury politycznej. Są jednak czynniki zewnętrzne, które mogą zagrażać pozycji Polski w międzynarodowym układzie sił i w konsekwencji sprzyjać wewnętrznej niestabilności kraju. Według kryteriów zobiektywizowanych oraz kryteriów psycho-politycznych, Polska jest w wymiarze europejskim krajem więcej niż średnim, natomiast w wymiarze światowym mniej niż średnim. Rozwój i stabilność sytuacji w Polsce zależy od wielu międzynarodowych uwarunkowań. Należą do nich m.in.: 1) zadłużenie zagraniczne, 2) wpływ deficytu handlowego na pozycję polskiej waluty, 3) wpływ koniunktury międzynarodowej na sytuację gospodarczą Polski, 4) ograniczenie suwerenności Polski wynikające z przynależności do Unii Europejskiej, 5) wpływ napięć i konfliktów w świecie na obciążenia polskiego budżetu, 6) uzależnienie możliwości rozwojowych gospodarki polskiej od napływu inwestycji zagranicznych, 7) terroryzm międzynarodowy oraz inne zagrożenia bezpieczeństwa Polski. Pogląd, że Polska może uniknąć skutków i zagrożeń globalnych naszej cywilizacji wydaje się być złudny. Skuteczne zabezpieczanie się przed potencjalnymi zagrożeniami zewnętrznymi wymaga wypracowania kompleksowej strategii bezpieczeństwa narodowego i stworzenia kompleksowego, a nie tylko doraźnego systemu reagowania kryzysowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The main potential sources of instability of Poland stick primarily inside and not outside the country, and it is proper to discern them in the economy, social situation, in negative features of our political culture. Nevertheless, there are external factors that may pose threat to the position of Poland in the international balance of power and, in consequence, be conducive to the country's internal instability. According to the objectivised criteria and to the psycho-political criteria, Poland is, in the European dimension, a country more than medium-sized, whereas in the global dimension - less than medium-sized. Development and stability of the situation in Poland depend on many international determinants. They include, inter alia: 1) foreign indebtedness, 2) impact of trade deficit on the position of Polish currency, 3) impact of the international situation on the Poland's economic condition, 4) limitation of sovereignty of Poland issuing from its membership in the European Union, 5) impact of tensions and conflicts across the world on Polish budget burdens, 6) dependence of developmental possibilities of the Polish economy on inflow of foreign investment, 7) international terrorism and other threats to Poland's security. The opinion that Poland may evade global consequences and threats of our civilisation seems to be illusory. An effective safeguard against potential external threats requires working out a complex strategy of national security and creation of a complex and not only ad hoc emergency response system.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
108--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów w Warszawie
Bibliografia
 • Baj L., Stysiak M., Polska nie poprawia konkurencyjności, "Gazeta Wyborcza" 8.09.2011
 • Bezpieczeństwo gospodarcze Polski, Warszawa listopad 1999, http://pbryzi.fm.interia.pl/W/Bezp.htm
 • Cieślak-Wróblewska A., Jesteśmy coraz bliżej unijnej średniej w zamożności, "Rzeczpospolita" 14.12.2011.
 • Grozi nam czarny scenariusz. Rozmowa z prof. Januszem Czapińskim, "Monitor Unii Europejskiej" 2010, nr 2.
 • Leszczyński A., Polska w klubie najbogatszych na świecie, "Gazeta Wyborcza" 5.11.2010.
 • Polska marka zaniedbana, "Rzeczpospolita" 26.11.2010.
 • Polska spada w rankingu globalizacji, "Rzeczpospolita" 30.01.2012.
 • Polska to wciąż słaba marka, "Rzeczpospolita" 12-13.11.2011.
 • Raport Polska 2050, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2011.
 • Trusewicz I., Polska awansowała w rankingu wolności gospodarczej, "Rzeczpospolita" 13.01.2012.
 • Zieliński M., Gdzie leży Polska, "Wprost" 15.10.2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321029

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.