PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 68 Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2 | 250--266
Tytuł artykułu

Rozwój e-administracji. Rodzaje i poziomy dojrzałości e-usług publicznych w regionie śląskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
E-Government Development. Types and Maturity Levels of E-Administration Services in The Silesian Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ostatnie lata charakteryzuje wzmożone zainteresowanie rozwojem koncepcji e-administracji (e-government) . Wiele państw i regionów dostrzega w niej nowe możliwości komunikowania się z obywatelami i załatwiania spraw urzędowych online oraz nowatorskie podejście do zarządzania całą administracją. Pierwsze wyniki badań potwierdzają, że wykorzystywanie systemów e-administracji przyczynia się do poprawy efektywności i transparentności usług administracyjnych oraz większej partycypacji obywateli i firm w procesie podejmowania decyzji administracyjnych. Analiza problematyki e-administracji pokazuje, że niektóre państwa, zwłaszcza wysokorozwinięte, osiągnęły zadowalający poziom jej rozwoju. Jednak cały czas wiele regionów znajduje się na początkowych etapach tworzenia i wdrożenia tej koncepcji3. Celem artykułu jest ocena rozwoju e-administracji w województwie śląskim. Oceny tej dokonano w oparciu o prace empiryczne na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Śląsku4 oraz na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych. W artykule przedstawiono istotę i zakres e-administracji oraz najważniejsze relacje składające się na nią. Zaprezentowano różne modele stosowane do oceny poziomu dojrzałości e-usług publicznych. W części praktycznej, wykorzystując model Unii Europejskiej służący do oceny e-usług oraz regionalną platformę SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej), dokonano diagnozy e-usług publicznych w regionie śląskim. Uzyskane wyniki badań mogą być pomocne w podejmowaniu działań mających na celu poprawę rozwoju e-administracji zarówno w poszczególnych regionach, jak i w kraju. (fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to assess the development of e-government in the Silesian region. The paper explains the nature, scope and key relationships occurring in the e-government. Various models used to assess the maturity level of e-public services is then presented. In the practical part, using the model of the European Union and the regional platform SEKAP (Electronic Communication System for Public Administration), the diagnosis of public e-services in the Silesian region was made. The article ends with recommendations for the development and improvement of e-public services. (author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • A Definition of E-Government, The World Bank, Washington DC 2003.
 • Aldrich D., Berlot J.C., McClure C.R.: E-Government: Initiatives, Development and Issues, "Government Information Quarterly" 2002, vol. 19(4).
 • Almarabeh T., AbuAli A.: A General Framework for E-Government: Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success, "European Journal of Scientific Research" 2010, vol. 39(1).
 • Andersen K.V., Henriksen H.Z.: E-Government Maturity Models: Extension of the Layne and Lee Model, "Government Information Quarterly" 2006, vol. 23(2).
 • Anumba C.J., Ruikar K.: E-Business in Construction, John Wiley & Sons, Oxford 2008.
 • Assar S., Boughzala I., Boydens I.: Practical Studies in E- government: Best Practices from Around the Word, Springer, New York 2010.
 • Benchmarking E-Government: A Global Perspective, United Union - American Standard Public Administration, 2001, www.ncc.gov.ph/files/un- aspa5stagese govt.pdf
 • Bogucki D.: eGovernment w Unii Europejskiej, "eAdministracja" 2005, nr 1.
 • Bretschneider S.: Information Technology, E-government, and Institutional Change, "Public Administration Review" 2003, vol. 63(6).
 • Chaffey D.: E-business and E-commerce Management, Pearson-Prentice Hall, New York 2007.
 • E-Government Survey. From E-government to Connected Governance, New York 2008.
 • E-Government Survey. Leveraging E-government at a Time of Financial and Economic Crisis, New York 2010.
 • European Interoperability Framework for European Public Services (EIF). Version 2.0, 2009, www.mswia.gov.pl/portal/pl/256/7879/Europejskie_Ramy_ Interoperacyjnosci_ 20.html
 • Gartner's Four Phases of E-government Model, Gartner Group 2000, www.gartner.com
 • Hanna N.K.: Transforming Government and Building the Information Society: Challenges and Opportunities for the Developing Word, Springer, New York 2010.
 • Heeks R., Bailur S.: Analyzing E-government Research: Perspectives, Philosophies, Theories, Methods, and Practice, "Government Information Quarterly" 2007, vol. 24.
 • Heeks R.: Benchmarking E-government: Improving the National and International Measurement, Evaluation and Comparison of E-government, w: G.P. Sahu, Y.K. Dwivedi, V. Weerakkody (eds.): E-government Development and Diffusion: Inhibitors and Facilitators of Digital Democracy, IGI Global, Hershey 2009.
 • Homburg V., Bekkers V.: The Back-Office of eGovernment, w: Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences HICSS '35, Big Island 2002.
 • Hovard M.: E-government Across the Globe, "Government Finance Review" vol. 17(4).
 • Kamal M.M., Themistocleous M., Morabito V.: Evaluating e-Government Infrastructure Through Enterprise Application Integration (EAI), [w:] Z. Irani, P. Love (eds.): Evaluating Information Systems. Public and Private Sektor, Butterworth- Heinemann Elsevier, New York 2008.
 • Karokola G., Yngström L.: Discussing E-Government Maturity Models for Developing World - Security View, [w:] Proceedings of Information Security for South Africa ISSA'2009, Johannesburg 2009. Kraemer K., King J.L.: Information Technology and Administrative Reform: will E-government be Different?, "International Journal of Electronic Government Ressearch" 2006, vol. 2(1).
 • LAC PREM - Issues Note: E-government and the World Bank, The World Bank, November 5, 2001.
 • Lam W.: Barriers to e-Government Integration, "The Journal of Enterprise Information Management" 2005, vol. 18(5).
 • Layne K., Lee J.: Developing Fully Functional e-Government: A Four Stage Model, "Government Information Quarterly" 2001, vol. 18(2).
 • Maheshwari B., Kumar V., Kumar U., Sharn V.: A Framework for E- Government Portal Development, w: G.P. Sahu, Y.K. Dwivedi, V. Weerakkody (eds.): E-Government Development and Diffusion: Inhibitors and Facilitators of Digital Democracy, IGI Global, Hershey 2009.
 • Meier A., Stormer H.: eBusiness & eCommerce. Managing the Digital Value Chain, Springer, Berlin 2009.
 • Olszak C.M., Ziemba E. (red.): Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010.
 • Ramaswamy M., Selian A.N.: e-Government in Transition Countries: Prospects and Challenges, w: Proceedings of the 39th Annual Hawaii International Conference on System Sciences HICSS '06, Kauai 2006.
 • Reddick C.G.: A Two-Stage Model of E-government Growth: Theories and Empirical Evidence for US Cities, "Government Information Quarterly" 2004, 21 (1).
 • Safari H., Haki K., Mohammadian A., Farazmand E., Khoshsima G., Moslehi A.: eGovernment Maturity Model (eGMM), w: Proceedings of the 6th International Conference on Enterprise Information Systems, Porto 2004.
 • Sahu G.P., Dwivedi Y.K., Weerakkody V. (eds.): E-government Development and Diffusion: Inhibitors and Facilitators of Digital Democracy, IGI Global, Hershey 2009.
 • Siau K., Long Y.: Factors Impacting E-government Development, w: International Conference in Information Systems, Washington DC Dec. 11-15, 2004.
 • Srivastava S.C., Teo T.S.H.: What Facilitates E-government Development? A Cross-Country Analysis, "Electronic Government, an International Journal" 2007, vol. 4(4).
 • Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, MSWiA, Warszawa 2008, www.mswia.gov.pl/strategia/
 • The E-government Project, OECD, 2001, www.oecd.org
 • Turban E., King D., Lee J.K., Viehland D.: Electronic Commerce: a Managerial Perspective, Pearson-Prentice Hall, New Jersey 2004.
 • Wimmer M.R.: Knowledge Management in Electronic Government, w: Proceedings of 5th IFIP International Working Conference KMGov 2004, Springer, New York 2004.
 • Wong W.Y.: At the Dawn of E-Government. Deloitte and Touch Study Report, Deloitte & Touch, New York 2000.
 • Yildiz M.: E-Government Research: Reviewing the Literature, Limitations and Ways Forward, "Government Information Quarterly" 2007, vol. 24.
 • www.sekap.pl
 • https://www.sekap.pl/katalog.seam?cid=6778
 • Kraemer K., King J.L.: Information Technology and Administrative Reform: will E-government be Different?, "International Journal of Electronic Government Ressearch" 2006, vol. 2(1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321073

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.