PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 5, cz. 2 Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w systemie gospodarczym | 15--24
Tytuł artykułu

Macierz dyscyplinarna stabilności finansowej a ogólna klasyfikacja nauk

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Disciplinary Matrix of Financial Stability and the Overall Classification of Sciences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie wspólnego języka w ramach definiowania bezpieczeństwa finansowego na kanwie stabilności finansowej oraz przedstawienie macierzy stabilności finansowej jako wieloparadygmatycznego modelu poszukiwań i eliminacji zagrożeń w całym systemie finansowym. W artykule wykorzystano teoretyczne metody badań, głównie deskryptywno-ewaluacyjne oraz eksplanacyjno-diagnostyczne, bazujące na wnioskowaniu dedukcyjnym oraz generalizującej literaturze przedmiotu - głównie metodologicznej oraz z zakresu nauk ekonomicznych. Przyjęto hipotezę, iż: stabilność finansowa jest fundamentem bezpieczeństwa finansowego i może być badana poprzez wieloparadygmatyczne ujęcie dyscypliny naukowej finanse, w ramach wielu innych dyscyplin naukowych. (fragment tekstu)
EN
Disciplinary matrix concerns the most cohesive element of the paradigm, relating to the general symbolism, values represented, metaphysical dimensions or models, basing on which it is possible to solve scientific queries. For that reason, matrix of a science discipline can and should constitute an interpretative synonym of the paradigm and vice versa, with the reservation that warranted would be the claim that the disciplinary matrix is also a notion more extensive than the paradigm proper. It should be put in the same category with the adopted symbolism of generalisations, specific solutions of given queries, or models. Given this, the aim of this article is to present the "finance" disciplinary matrix within multiplicity of developed paradigms and shaped fundamental notions, such as financial stability, economic security, and finally answering the question whether in the 21st century the fields and disciplines of science, and even areas of knowledge must continue to stick to the subject of their fundamental research. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Alińska A. (2012), Sieć bezpieczeństwa finansowego jako element stabilności funkcjonowania sektora bankowego, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 4 (8), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Allaj E. (2014), Implict transaction costs and the fundamental theorems of asset pricing, University of Rome Tor Vergata, Rome.
 • Azis I.J. (2013), Inadequate Regional Financial Safety Nets Reflect Complacency, ADBI Working Paper Series, Asian Development Bank Institute, no. 411, March, s. 3.
 • Crockett A. (1997), Why is financial stability a goal of public policy, "Economic Review", no 4.
 • Domański J., Kotarba W., Krupa T. (2014), W pryzmatach zarządzania, "Marketing i Rynek", 5.
 • Dong H., Bowers H. M.,. Latham W. R. (2013), Evidence of the Efficient Market Hypothesis from 44 Global Financial Market Indexes, University of Delaware, "Working Paper", no. 07.
 • Fama E.F., French K.R. (2004), The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 18, no. 3.
 • Fama E., (1970), Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance", 25, 2.
 • Foot M. (2003), Protecting financial stability - how good are we at it?, University of Birmingham.
 • Frydman C.D. (2012), Essays in Neurofinance, California Institute of Technology, California.
 • Gossé J.B., Plihon D. (2014), The future of financial markets and regulation: what strategy for Europe?, "Foresight", Vol. 16, no. 2.
 • Issing O. (2003), Monetary and financial stability: is there a trade-off?, Conference on Monetary Stability 28-29 March, Financial Stability and the Business Cycle, Bank for International Settlements, Basel.
 • Jajuga K. (2010), Czy ukształtuje się nowy paradygmat finansowy? [w:] Frąckowiak W., Szambelańczyk J. (red.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 144, Poznań. Kuhn T.S. (1977), The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change, The University of Illinois Press, Chicago. Kuhn T.S. (2001), Struktura rewolucji naukowych, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 • Kühne A. (2006), The reception of Copernicus as reflected in biographies [w:] Kokowski M. (red.), The Global and the Local: The History of Science and the Cultural Integration of Europe, Proceedings of the 2nd ICESHS, Kraków.
 • Olsen R. (1998), Behavioral Finance and Its Implications for Earning Estimation Risk Assessment and Stock Return, "Financial Analysts Journal", 52.
 • Prentice R.A. (2007), Ethical Decision Making: More Needed than Good Intensions, "Financial Analysts Journal", Vol. 63, no. 6.
 • Raczkowski K. (2014), Bezpieczeństwo finansowe [w:] Płaczek J. (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Difin, Warszawa.
 • Revised Field of Science and Technology (FOS) Classification in the Frascati Manual (2007), OECD, DSTI/EAS/STP/NESTI(2006)19/FINAL, 26 February.
 • Rocha A.F., Vieito J.P., Rocha F.T. (2013), Neurofinance: How do We Make Financial Decisions, Investor Education and Financial Behavior Conference, Rio De Janeiro.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych z dnia 8 sierpnia 2011 r. (Dz.U, Nr 179, poz. 1065).
 • Rufino D. (2014), A Robust Capital Asset Pricing Model, Finance and Economics Discussions Series, Federal Reserve Board, Washington.
 • Samuelson P. (1965), Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly, Industrial Management Review 6.
 • Sharpe W.F. (1964), Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium, "Journal of Finance", September.
 • Solarz J.K. (2001), Międzynarodowy system finansowy, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 • Sudoł S. (2007), Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 • Sułkowski Ł. (2010), Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menadżerowie Darwina, PWE, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Thaler R.H. (1999), The End of Behavioral Finance, "Financial Analysts Journal", Vol. 55, no. 6.
 • Swamy V. (2014), Testing the interrelatedness of banking stability measures, "Journal of Financial Economic Policy", Vol. 6, no. 1.
 • Yang S., Guo K., Li J., Zhong Y., Liu R., Feng Z. (2014), Framework Formation of Financial Data Classification Standard in the era of Big Data, Procedia Computer Science, Elsevier 30.
 • Yilmaz D. (2007), Financial Security and Stability, Measuring and Fostering the Progress of Societies: The OECD World Forum on Statistics, Knowledge and Policy, Istanbul, 27-30 June.
 • Zaleska M. (2011), Dylematy stabilności finansowej [w:] K. Jajuga (red.), Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321097

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.