PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 13 | z. 1 | 5--21
Tytuł artykułu

Instrumenty polityki energetycznej

Autorzy
Warianty tytułu
Instruments of Energy Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono krótki przegląd literatury na temat instrumentów stosowanych przy realizacji polityki energetycznej. Podano ich klasyfikację oraz krytyczny przegląd Radetzkiego stosowanych narzędzi politycznych z uwzględnieniem ich przydatności do różnych celów oraz skuteczności. Opisano niektóre prace poświęcone badaniu efektywności konkretnych narzędzi w konkretnych warunkach. Omówiono czynniki wpływające na skuteczność instrumentów. Osobno rozważono narzędzia skierowane do użytkowników energii w sektorze komunalnym, wykazując ich małą skuteczność wskutek istnienia szeregu paradoksów w stosunkach społeczeństwa z energetyką. (abstrakt oryginalny)
EN
A short review of the literature on energy policy instruments is presented. The instruments commonly used in implementing energy policy are categorized. Radetzki's views on political interventions in energy markets are presented together with the appropriate combinations of instruments and goals. Some scientific papers are described dealing with instruments efficiency in different countries and applications. Factors determining instruments efficiency are discussed. Instruments oriented towards energy users in residential sector are analyzed separately. Numerous studies have shown their low efficiency due to many paradoxes in relationships between society and energy industry. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
5--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Action plan for energy efficiency: realizing the potential, 2006. Commission of the European Communities.
 • AGNOLUCCI P., 2006 - Use of economic instruments in the German renewable electricity policy. Energy Policy, Vol. 34, p. 3538-3548.
 • Analysis of the action plan for energy efficiency: realizing the potential, 2006. Commission of the European Communities.
 • BAUEN A., 2006 - Future energy sources and systems - Acting on climate change and energy security. Journal of Power Sources, Vol. 157, p. 893-901.
 • BENDERS R.M.J., KOK R., MOLL H.C., WIERSMA G., NOORMAN K.J., 2006 - New approaches forhousehold energy conservation - In search of personal household energy budgets and energy reduction options. Energy Policy, Vol. 34, p. 3612-3622.
 • BERTOLDI P., REZESSY S., ÜRGE- VORSATZ D., 2005 - Tradable certificates for energy savings: opportunities, challenges, and prospects for integration with other market instruments in the energy sectors. Energy and Environment, Vol. 16, No. 6, p. 959- 992.
 • BIROL F., KEPPLER J.H., 2000 - Prices, technology development and the rebound effect. Energy Policy, Vol. 28, p. 457-469.
 • CAMPBELL J. L., 2002 - Ideas, politics, and public policy. Annual Review of Sociology, Vol. 28, p. 21 -38.
 • CETINDAMAR D., 2001 - The role of regulations in the diffusion of environment technologies: micro and macro issues. European Journal of Innovation Management, Vol. 4, No. 4, p. 186-193.
 • DARBY S., 2006 - Social learning and public policy: Lessons from an energy-conscious village. Energy Policy, Vol. 34, p. 2929-2940. 17
 • DOELEMAN J.A., 1997 - Democracy and environment. International Journal of Social Economics, Vol. 24, No. 1/2/3, p. 105- 127.
 • EGMOND C., JONKERS R., KOK G., 2006a - One size fits all? Policy instruments should fit the segments of targets groups. Energy Policy, Vol. 34, p. 3464-3474.
 • EGMOND C., JONKERS R., KOK G., 2006b - Target group segmentation makes sense: If one sheepleaps over the ditch, all the rest will follow. Energy Policy, Vol. 34, p. 3115-3123.
 • EHRHART K.-M., HOPPE C., SCHLEICH J., SEIFERT S., 2003 - Strategic aspects of CO2-emissions trading: theoretical concepts and empirical findings. Energy and Environment, Vol. 14, No. 5, p. 579-597.
 • ELŻANOWSKI F., 2008 - Polityka energetyczna. Prawne instrumenty realizacji. LexisNexis, Warszawa.
 • EMBLEMSV_G J., 2003 - The green invisible hand. Foresight, Vol. 5, No. 1, p. 11-19.
 • Factors influencing the societal acceptance of new energy technologies: Meta-analysis of recent European projects, 2007. 'Create Acceptance' project co-funded by the European Commission.
 • FAWCETT T., 2004 - Carbon rationing and personal energy use. Energy and Environment, Vol. 15, No. 6, p. 1067-1083.
 • GAN L., ESKELAND G.S., KOLSHUS H.H., 2007 - Green electricity market development: Lessons from Europe and the US. Energy Policy, Vol. 35, p. 144-155.
 • GÓRKA K., POSKROBKO B., RADECKI W., 2001 - Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • GREEN C., BAKSI S., DILMAGHANI M., 2007 - Challenges to a climate stabilizing energy future. Energy Policy, Vol. 35, p. 616- 626.
 • GREENE D.L., KAHN J.R., GIBSON R.C., 1999 - Fuel economy rebound effects for U.S. household vehicles. Energy Journal, Vol. 20, No. 3, p. 1-31.
 • HAAR L.N., HAAR L., 2006 - Policy-making under uncertainty: Commentary upon the European Union Emissions Trading Scheme. Energy Policy, Vol. 34, p. 2615-2629.
 • HENRYSON J., H_KANSSON T., PYRKO J., 2000 - Energy efficiency in buildings through information - Swedish perspective. Energy Policy, Vol. 28, p. 169-180.
 • HERRING H., 1999 - Does energy efficiency save energy? The debate and its consequences. Applied Energy, Vol. 63, p. 209-226.
 • HERRING H., 2006 - Energy efficiency - a critical view. Energy, Vol. 31, p. 10-20.
 • HILL M., McAULAY L., WILKINSON A., 2005 - UK emissions trading from 2002-2004: Corporate responses. Energy and Environment, Vol. 16, No. 6, p. 993-1007.
 • HINCHLIFFE S., 1995 - Missing culture: energy efficiency and lost causes. Energy Policy, Vol. 23, No. 1, p. 93-95.
 • Impact assessment report for the action plan for the energy efficiency, 2006. Commission of the European Communities.
 • JABER J.O., MAMLOOK R., AWAD W., 2005 - Evaluation of energy conservation programs in residential sector using fuzzy logic methodology. Energy Policy, Vol. 33, p. 1329-1338.
 • KABLAN M.M., 2003 - Energy conservation projects implementation at Jordan's industrial sector: a total quality management approach. Energy, Vol. 28, p. 1533-1543.
 • KANDORA L., 2007a - Procedura wyodrębniania i oceny czynników mających znaczenie dla rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Polityka Energetyczna, t. 10, z. 1, s. 69-87. 18
 • KANDORA L., 2007b - Praktyczne zastosowanie procedury wyodrębniania i oceny czynników mających znaczenie dla rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Polityka Energetyczna, t. 10, z. 2, s. 53- 83.
 • KARWASZ Z., 2007 - Przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii odnawialnej oraz nadwyżek uprawnień do emisji CO2. Ekonomia i Środowisko, nr 1 (31), s. 102-108.
 • KLEVAS V.,MINKSTIMAS R., 2004 - The guidelines for state policy of energy efficiency in Lithuania. Energy Policy, Vol. 32, p. 309-20.
 • KLEVAS V., STREIMIKIENE D., GRIKSTAITE R., 2007 - Sustainable energy in Baltic States. Energy Policy, Vol. 35, p. 76-90.
 • KOK R., BENDERS R.M. ., Moll H.C., 2006 - Measuring the environmental load of household consumption using some methods based on input- output energy analysis: A comparison of methods and a discussion of results. Policy Energy, Vol. 34, p. 2744- 2761.
 • KUDEŁKO M., SUWAŁA W., KAMIŃSKI J., 2007 - Koszty zewnętrzne w energetyce - zastosowanie w badaniach modelowych. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Studia, Rozprawy, Monografie, nr 139.
 • LAWREY R., 1999 - Full social cost pricing in the energy sector. The case of electricity generation in New South Wales and Victoria. International Journal of Social Economics, Vol. 26, No. 7/8/9, p. 925-944.
 • LEVETT R., 2004 - Quality of life eco-efficiency. Energy and Environment, Vol. 15, No. 6, p. 1015-1026.
 • LI X., 2005 - Diversification and localization of energy systems for sustainable development and energy security. Energy Policy, Vol. 33, p. 2237- 2243.
 • LOPES L., HOKOI S.,MIURA H., SHUHEI K., 2005 - Energy efficiency and energy savings in Japanese residential buildings - research methodology and survey results. Energy and Buildings, Vol. 37, p. 698-706.
 • LOREK E., 2007 - Internalizacja kosztów zewnętrznych w energetyce w warunkach zrównoważonego rozwoju. Ekonomia i Środowisko, nr 1 (31), s. 69-80.
 • LUND H., 2000 - Choice awareness: the development of technological and institutional choice in the public debate of Danish energy planning. Journal of Environmental Policy and Planning, Vol. 2, p. 249-259.
 • LUND P.D., 2007 - Effectiveness of policy measures in transforming the energy system. Energy Policy, Vol. 35, p. 627- 639.
 • ŁUCKI Z., MISIAKW., 2010 - Energetyka a społeczeństwo. PWN, Warszawa.
 • MOTOWIDLAK T., 2007 - Istota ciągłości dostaw energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna, t. 10, z. 1, s. 5-39.
 • NÄSSÉN J., HOLMBERG J., 2009 - Quantifying the rebound effects of energy efficiency improvements and energy conserving behaviour in Sweden. Energy Efficiency, Vol. 3, No. 3, p. 221-231.
 • NEIJ L., _STRAND K., 2006 - Outcome indicators for the evaluation of energy policy instruments and technical change. Energy Policy, Vol. 34, p. 2662-2676.
 • NOWAKOWSKI J., GRYCZ G., GILECKI R., NOWOTARSKA J., 2002 - Charakterystyka tendencji zmian cen i podatków na paliwa i energię w Polsce na tle sytuacji w krajach Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna, t. 5, z. 2, s. 5-46.
 • PARCZEWSKI Z., 2006 - Wpływ handlu emisjami CO2 na procesy restrukturyzacji i koszty środowiskowe przedsiębiorstwa energetycznego. Polityka Energetyczna, t. 9, z. 2, s. 95-127.
 • PATTERSON M.J., ROWLANDS I.H., 2002 - Beauty in the eye of the beholder: a comparison of 'green power' certification programs in Australia, Canada, the United Kingdom and the United States. Energy and Environment, Vol. 13, No. 1, p. 1-25.
 • POHL C., GISLER P., 2003 - Barriers and opportunities in realising sustainable energy concepts - an analysis of two Swiss case studies. Energy Policy, Vol. 31, No. 2, p. 175-183.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 2009. Ministerstwo Gospodarki.
 • RADETZKI M., 2004 - How to determine the reach of a socially optimal energy policy? Minerals and Energy, Vol. 19, No. 3, p. 15- 24.
 • RECHUL H., 2007 - Instrumenty ekonomiczne polityki energetycznej gminy. Wokół Energetyki, vol. 10, t. 5.
 • ROTMANS J., KEMP R., van ASSELT M., 2001 - More evolution than revolution: transition management in public policy. Foresight, Vol. 3, No. 1, p. 15-31.
 • SALMELA S., VARHO V., 2006 - Consumers in the green electricity market in Finland. Energy Policy, Vol. 34, p. 3669-3683.
 • SATHIENDRAKUMAR R., 2003 - Greenhouse emission reduction and sustainable development. International Journal of Social Economics, Vol. 30, No. 12, p. 1233-1248.
 • OELESZYŃSKI J., 2000 - Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa.
 • UCHIYAMA Y., 2002 - Present efforts of saving energy and future energy demand/supply in Japan. Energy Conversion and Management, Vol. 43, p. 1123-1131.
 • UHRIG-HOMBURG M., WAGNER M., 2008 - Derivative instruments in the EU emissions trading scheme - an early market perspective. Energy and Environment, Vol. 19, No. 5, p. 635-655.
 • Van ASSELT H., BIERMANN F., 2007 - European emissions trading and the international competitiveness of energy-intensive industries: a legal and political evaluation of possible supporting measures. Energy Policy, Vol. 35, p. 497-506.
 • VINE E., HAMRIN J., EYRE N., CROSSLEY D., MALONEY M.,WATT G., 2003 - Public policy analysis of energy efficiency and load management in changing electricity businesses. Energy Policy, Vol. 31, p. 405-430.
 • VRINGER K., AALBERS T., BLOK K., 2007 - Household energy requirement and value patterns. Energy Policy, Vol. 35, p. 553-566.
 • WESTERMARK L., 2001 - Integrate the environmental dimension - visions for transport. Environmental Management and Health, Vol. 12, No. 2, p. 175-180.
 • WINKLER H., BAUMERT K., BLANCHARD O., BURCH S., ROBINSON J., 2007 -What factors influence mitigative capacity? Energy Policy, Vol. 35, p. 692-703.
 • WISER R., BOLINGER M., HOLT E., 2000 - Customer choice and green power marketing in the United States: how far can it take us? Energy and Environment, Vol. 11, No. 4, p. 461- 477.
 • WYRWA A., FIGÓRSKI A., GULA A., 2004 - Policy instruments for supporting energy efficiency in Poland. Energy and Environment, Vol. 15, No. 2, p. 261-270.
 • ZEGAR J.S., 2003 - Kierowanie zrównoważonym rozwojem społeczno- gospodarczym (ekorozwojem). Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • ŻMIJEWSKI K., 2008 - ETS - state of art i konsekwencje. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo,Wentylacja, t. 39, nr 10 (463), s. 37-41. 20
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321137

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.