PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2(88) | 45--53
Tytuł artykułu

Sezonowe ogródki gastronomiczne w strukturze przestrzennej Krakowa (na przykładzie b. I dzielnicy katastralnej - Śródmieście)

Warianty tytułu
Seasonal Front Yard and Back Yard Cafés in the Spatial Structure of Krakow (as Exemplified by Former Ist Cadastre Borough of Krakow City - Śródmieście)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest określenie przemian użytkowania ziemi, będących następstwem rozpoczęcia wdrażania zasad gospodarki rynkowej w Polsce. Wiązały się one przede wszystkim z przywróceniem mechanizmu renty gruntowej. Wzrost ceny ziemi, zwłaszcza w centralnych dzielnicach miast przyczynił się do bardziej intensywnego jej wykorzystania. Za przykład posłużyły tereny gastronomii, wiążące się ze wzrostem znaczenia funkcji turystyki, jako jednej z kilku wyróżnianych w planach zagospodarowania przestrzennego funkcji gospodarczych Krakowa (obok kultury, nauki i wyspecjalizowanego lecznictwa). Badania przeprowadzone zostały w Śródmieściu - byłej I dzielnicy katastralnej miasta. Potwierdziły one ekspansję terenów zajętych pod gastronomię, zwłaszcza sezonowo, tj. w okresie szczególnego nasilenia ruchu turystycznego (wiosna - lato - jesień). Właściciele obiektów gastronomicznych wykorzystywali w tym czasie ekstensywnie użytkowanie przestrzenie - pod ogródki gastronomiczne, zwłaszcza na terenie zabudowy (głównie w podwórkach) oraz w obrębie ulic (na chodnikach) i placów (z Rynkiem Głównym w pierwszej kolejności). Badania przeprowadzone zostały w okresie letnim (lipiec - wrzesień) 2013 r. Wykazały one sezonowo prawie 3-krotny wzrost powierzchni terenów gastronomii. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this paper is defining changes of land use as consequence of the beginning of market economy rules implementation. These transformations involved, above all, a restoration of the land rent mechanism. An increase of the land prices, particularly in central city borough, contributed to its intensified use. To illustrate the above the catering and restaurant premises connected with the growth of touring as one of several functions underscored in the land use plan of Krakow's economic functions have been taken as an example (besides, culture, science and specialist medical treatment). The research have been conducted in Śródmieście - former l' cadastre borough of the city. It has confirmed the expansion of area occupied by catering and restaurant activity, especially during high season of tourist visits (spring-summer-autumn). At such times owners of catering and restaurant premises ex-tensively used available space - arranging front/back yard cafés, particularly within the built-up area (mainly in back yards) as well as within streets area (pavements) and squares (primarily in The Main Market Square). The research was carried out during summer (July-September) 2013. It showed an almost threefold seasonal increase of areas used as catering and restaurant premises. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Fiedorowicz-Razmus K" Turyści kochają Kraków, Kraków PL 2013, nr 21 (127).
 • Górka Z., Krakowska dzielnica staromiejska w dobie społeczno-ekonomicznych przemian Polski na przełomie XX i XXI wieku: Użytkowanie ziemi i funkcje, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej U), Kraków 2004.
 • Grocholska J" Czynniki wpływające na użytkowanie ziemi w Warszawie, KPZK PAN, Studia, t. 46, Warszawa 1974.
 • Kraków [w:] Mapa topograficzna Polski 1:10 000. Główny Geodeta Kraju, Warszawa 1997.
 • Kraków - Nowa Wieś [w:] Mapa topograficzna Polski 1:10 000, Główny Geodeta Kraju, Warszawa 1997.
 • Lijewski T" Mikułowski B" Wyrzykowski [., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2008, wyd. 5 zm.
 • Luchter B" Zmiany użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1983-1992 na przykładzie centralnej części miasta - byłej dzielnicy katastralnej - Śródmieście, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 422, Kraków 1994.
 • Luchter B., Kraków - zarys przemian ekonomiczno-przestrzennych, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • Luchter B., Przemiany użytkowania ziemi w centralnej części Krakowa - Śródmieście w latach 1992 - 2012, Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, Seria: Ekonomia [w druku], Kraków 2014.
 • Raport o stanie miasta 2011, Prezydent Miasta Krakowa. Urząd Miasta Krakowa: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Kraków 2012.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz. U. RP nr 38 z 2 maja 2001 r., poz. 454.
 • Siedem cudów Polski, Poznaj Świat 2008, nr 1.
 • Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii ("Kraków - historyczny zespól miasta"), Monitor Polski, nr 50 z 1994 r . DOZ. 418.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321147

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.