PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 131 | 24--38
Tytuł artykułu

Model wartości zagrożonej z uwzględnieniem baniek spekulacyjnych - przykład polskiego rynku akcji

Autorzy
Warianty tytułu
Value at Risk Model with Consideration of Speculation Bubbles as Exemplified by the Polish Stock Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys finansowy pokazał nieadekwatność modeli wartości zagrożonej, które to w znaczny sposób niedoszacowały ponoszonego przez banki ryzyka rynkowego. Straty w portfelach handlowych banków podczas kryzysu finansowego były znacznie wyższe od minimalnych wymogów kapitałowych, obliczonych zgodnie z zasadami określonymi przez instytucje nadzorcze dla modeli wewnętrznych ryzyka rynkowego. Najistotniejsze problemy obejmowały niedoszacowanie ryzyka występującego w sytuacjach skrajnych, zbyt późne odzwierciedlenie sytuacji kryzysowych oraz procykliczność. Zmiany w regulacjach nadzorczych w ramach Bazylei 2.5 doprowadziły do zwiększenia wymogów kapitałowych na ryzyko rynkowe, nie rozwiązały jednak słabości samych modeli wartości zagrożonej. W ostatnim czasie w literaturze przedmiotu pojawiły się jednak alternatywy dla standardowych modeli wartości zagrożonej. Celem niniejszego artykułu było przeanalizowanie alternatywnego modelu wartości zagrożonej Bubble VaR i porównanie go z tradycyjnym modelem wartości zagrożonej, na przykładzie danych historycznych dotyczących polskiego rynku akcji. Analiza ta została skoncentrowana na dwóch aspektach: prawidłowości prognoz modelu Bubble VaR w porównaniu z wybranym tradycyjnym modelem wartości zagrożonej oraz wysokości kapitału regulacyjnego na pokrycie ryzyka rynkowego pochodzącego z obu modeli. Wyniki backtestingu badanych modeli w okresie kryzysu nie dały podstaw do odrzucenia modelu Bubble VaR, w przeciwieństwie do tradycyjnego modelu wartości zagrożonej, który to nie był w stanie spełnić minimalnych ilościowych wymogów nadzorczych. Porównanie odsetka rzeczywiście pokrytych wyników wartości zagrożonej przez Bubble VaR z założonym poziomem pokrycia daje jednak podstawy sądzić, iż model jest w badanym przypadku nadmiernie konserwatywny i przeszacowuje wartość zagrożoną. To z kolei stawia pod znakiem zapytania efektywność użycia tego modelu z punktu widzenia gospodarowania kapitałem w banku. W tym kontekście, ewentualne użycie modelu Bubble VaR jako podstawy wyznaczania wymogów kapitałowych dla ryzyka rynkowego z użyciem metod statystycznych powinno być poprzedzone kolejnymi badaniami, obejmującymi w szczególności dalszą weryfikację założeń odnośnie do założeń modelu oraz sposobu jego parametryzacji.(abstrakt autora)
EN
The changes in supervision regulations within Basel 2.5 caused by the financial crisis led to the increase in the market risk financial requirements, but did not solve the weaknesses of the VaR models themselves. The present article is aimed at the analysis of an alternative Bubble VaR model and the comparison of it with a selected traditional VaR model on the example of historic data with regard to the Polish stock market. The analysis focuses on two aspects: the accuracy of forecasts of the Bubble VaR model in comparison with the selected traditional VaR model and the volume of regulatory capital to cover the market risk from both models. The results of backtesting of both models in the period of crisis did not give rise to reject the Bubble VaR model, unlike the traditional VaR model which was not able to meet minimum qualitative supervision requirements. The results allow for the conclusion that the BuVaR model is too conservative in the examined case, which questions the effectiveness of the use of the examined model from the point of view of bank capital management.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Basel Committee on Banking Supervision, Amendment to the capital accord to incorporate market risks, Basel, January 1996
 • Basel Committee on Banking Supervision, Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version, Basel, June 2006
 • Basel Committee on Banking Supervision, Revisions to the Basel II market risk framework, Basel, July 2009
 • Danielsson J., Embrechts P., Goodhart C., Keating C. i in., An academic response to Basel II, Special Paper 130, ESRC Research Centre, Swindon, Wiltshire 2001
 • Financial Services Authority, The Turner Review: A Regulatory Response to the Global Banking Crisis, London 2009
 • Jorion P., Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, 3 edition, McGraw-Hill Professional, New York 2006
 • Lazaregue-Bazard C., Exceptions to the rule, Risk Magazine, January 2010
 • Rebonato R., Plight of the Fortune Tellers: Why We Need to Manage Financial Risk Differently, Princeton University Press, Princeton 2007
 • Tsay R., Analysis of Financial Time Series, Wiley & Sons, Chicago 2002
 • Wong M., Bubble Value at Risk: Extremistan and Procyclicality, Immanuel Consulting, Singapore 2011
 • Wong M., Credit BuVaR: Asymmetric spread VaR with default, "Journal of Risk Management in Financial Institutions" 2011, Vol. 5,
 • Wong M., Market BuVaR: A countercyclical risk metric, "Journal of Risk Management in Financial Institutions" 2011, Vol. 4
 • Youngman P., Procyclicality and Value at Risk, Bank of Canada, Financial System Review, June 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321221

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.