PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1991 | nr 314 | 348
Tytuł artykułu

Innowacje finansowe na światowych giełdach terminowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od kilkunastu lat zmiany zachodzące w funkcjonowaniu narodowych i międzynarodowych rynków finansowych w krajach kapitalistycznych są na tyle poważne, iż można mówić o jakościowo nowym etapie rozwoju tych rynków. Postępująca internacjonalizacja i globalizacja rynków pieniężnych i kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, tendencje deregulacyjne w sferze polityki pieniężnej, zwłaszcza w odniesieniu do stopy procentowej, rosnące znaczenie emisji papierów wartościowych wypierających tradycyjne kredyty bankowe /tzw. sekurytyzacja/ czy wreszcie innowacje finansowe stały się obiegowymi hasłami symbolizującymi proces głębokich przeobrażeń strukturalnych rynków finansowych. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
348
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Ammer Ch., The A to Z of investing, A mentor book, New York 1986.
 • Black P., Scholes M., The pricing of options and corporate liabilities, w: Journal of Political Economy, Kay/June 1973.
 • Bühler W., Feuchtmllller W., Vogel M., Financial Futures, Fach- verlag an der Wirtschaftsuniversität Wien, Wien 1985.
 • Campbell K., Financial futures and options: their uses and abuses, w: The Banker, May 1985.
 • CBOT Conversion factors, Financial Publishing Company, Boston 1985.
 • Cordero R., Der Financial Futures Markt, Verlag Paul Haupt, Bern und Stuttgart 1986.
 • Crabbe M., LIFFB's financial future, w: Euromoney, July 1988.
 • Driver D.,Lacey J., Trading mechanics and procedures, w: H.H. ' Rothstein, J.K.Little, The Handbook of financial futures, McGraw-Hill Book Company, New York 1984.
 • Fitzgerald M.D., Financial futures, Euromoney Publications, London 1983.
 • Frankel A.B., Interest rate futures: an innovation in financial techniques for the management of ¡risk, Bank for International Settlements, Basle 1984.
 • Frauenfelder E., Optionen in Wertpapieren und Waren, Verlag Paul Haupt, Bern und Stuttgart 1980.
 • Gastineau G.L., The stock options manual, McGraw-Hill Book Company, New York 1979.
 • Gerland R., Foreign currency futures. An empirical examination of trader performance, Ann Arbor 1982.
 • Giddy I.K., Foreign exchange options, w: The Journal of Futures Markets, nr 2 z 1983 r.
 • Giełdy w gospodarce światowej, praca zbiorowa pod red. W.Januszkiewicza, II wyd., PWE, Warszawa 1987.
 • Higgins J.E., Loosigian A.M., Foreign exchange futures, w: P.J. Kaufman, Handbook of futures markets, John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore 1984.
 • Hochgllrtel M..F., Der Financial Futures Markt - Eine Einführung, wsAussenmirtschaft, z. II/III z 1982 r.
 • Kailich A., Optionsgeschäfte in Wertpapieren, Devisen und Waren: Märkte und AnlageStrategien, Diss. Wirtschaftsuniversität Wien, Wien 1986.
 • Kaufman P.J., Handbook of futures markets. Uöhn Willey and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore 1984.
 • Kemp L.J., World money and securities markets, Euromoney Publications, London 1984.
 • Körner, K.Moessmer, Hedging, w: W. Bühler, W. Feuchtmüller, M. Vogel, Financial Futures, Fachverlag an der Wirtschaftsuniversität Wien, Wien 1985.
 • Labuszewski J.W., Sinquefield J.C., Schulden L.I., Commodity options, w: P.J. Kaufman, Handbook of futures markets, John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore 1984.
 • LaPlante J.D., Growth und organization of commodity markets, w: P.J.Kaufman, Handbook of futures markets, John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore 1984.
 • Lebeck W.W., The origins of futures markets, w: N.H .Rothstein, J.M. Little, The Handbook of financial futures, McGraw-Hill Book Company, New York 1984.
 • Łytko M., Kontrakty terminowo-opcyjne - nowy instrument walutowy, ws Rynki Zagraniczne nr 35 /4029/ z 22.03.1983 r.
 • Mała encyklopedia prawa, PWN, Warszawa 1980.
 • Małecki W., Opcje walutowe i ich zastosowania, Instytut Finansów, Warszawa 1987.
 • Małecki W., Terminowe rynki finansowe /financial futures/, Instytut Finansów, Warszawa 1986.
 • McMillan L.G., Options as a strategic investments a comprehensive analysis of listed stock option strategies, N.Y.Institute of Finance, New York 1980.
 • Mirus R., Foreign currency options in exchange risk management, ws Aussenwirtschaft, Dezember! 1984.
 • Osborn N., Running scared in windy city, ws Euromoney, February 1989.
 • Pietrzak E., Walutowe transakcje financial futures, w: Rynki Zagraniczne, nr 33 /4346/ z 16.03. 1985 r.
 • Powers, Doors open for pin-striped pork bellies, w: Financial Times Survey z 5.03.1985 r.
 • Powers J., Vogel D., Inside the financial futures markets, John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore 1984.
 • Recent innovations in international banking, Bank for International Settlements, Basle 1986.
 • Rothstein N.H., Little J.M., The Handbook of financial futures, McGraw-Hill Book Company, New York 1984.
 • Saltzgaber S.G., Wilkinson v, Interest-rate futures, w: P.J.Kaufman, Handbook of futures markets, John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore 1984.
 • Schäde U., Aktienindex-Futures, w: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, nr 14 z 1988 r
 • Schmid H., Termingeschäfte, w: GABLER's Banklexikon, wyd. VIII, Wiesbaden 1978.
 • Smith C.W., Option pricing - a review, w: Journal of Financial Economics, nr 3 z 1976 r.
 • Stassen J.H., Trading rules and regulations, w: N.H.Rothstein, J.M. Little, The Handbook of financial; futures, McGraw-Hill Book Company, New York 1984.
 • Steinbichler A., Financial Futures - Ein Instrument der Absicherung gegen ZinsSchwankungen, w: österreichisches Bank-Archiv, nr 11 z 1982 r.
 • Stocker F., Tschoch R., Institutionen und Börsen, w: W. Buhler, W. Feuchtmüller, K.Vogel, Financial Futures, Fachverlag an der Wirtschaftsuniversität Wien, Wien 1985.
 • Salmsley J., The foreign exchange handbook, John Wiley and Sons, Hew York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore 1983.
 • Weiner N.S., Stock index futures: the Kansas City Board of Trade Value Line Average /VLA/ Contract, w: P.J.Kaufman, Handbook of futures markets, John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore 1984.
 • Williams J., The economic function of futures markets, Cambridge University.Press, Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney 1986.
 • Zieleniewski J., Szczypiorski S., Zasady organizacji i techniki handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1963.
 • Zimmermann H., Zur ökonomischen Bedeutung von Finanzmarktin- novationen, w: Aussenwirtschaft, September 1987.
 • A guide to listed options, "American Stock Exchange " New York 1981
 • Airline-Index Options, "American Stock Exchange "New York 1985
 • Computer Technology-Index Options, "American Stock Exchange " New York 1985
 • Constitution and Rules, "American Stock Exchange "New York 1987
 • Interest rate options, "American Stock Exchange "New York 1982
 • Major Market Index Options, "American Stock Exchange "New York 1983
 • Put options versatile investment tools, "American Stock Exchange "New York 1984
 • Action in the marketplace, "Chicago Board of Trade" Chicago 1987
 • An introduction to options on Treasury bond futures, "Chicago Board of Trade"Chicago 1986
 • Annual Report 1987, "Chicago Board of Trade"Chicago 1987
 • CBOT Financial instrument guide, "Chicago Board of Trade"Chicago 1987
 • Financial Exchange, "Chicago Board of Trade"listopad/grudzień 1988
 • Interest rate futures for institutional investors, "Chicago Board of Trade" Chicago 1987
 • Long-term Treasury note options, "Chicago Board of Trade"Chicago 1986
 • Options on U.S. Treasury bond futures for institutional investors, "Chicago Board of Trade" Chicago 1987
 • Speculating in futures, "Chicago Board of Trade"Chicago 1986
 • Stock index futures, "Chicago Board of Trade" Chicago 1987
 • Strategies for buying and writing options on Treasury bond futures, "Chicago Board of Trade" Chicago 1987
 • 10-year U.S. Treasury note futures, "Chicago Board of Trade"Chicago 1985
 • The delivery process in brief: Treasury bond and Treasury note futures, "Chicago Board of Trade" Chicago 1987
 • Understanding basis: the economics of where and when, "Chicago Board of Trade" Chicago 1988
 • U.S. Treasury bond futures. The leader, "Chicago Board of Trade" Chicago 1987
 • Inside the options exchange, "Chicago Board Options Exchange" Chicago 1977
 • Annual report 1987, "Chicago Board Options Exchange" Chicago 1987
 • Annual report, Chicago Mercantile Exchange Chicago 1988
 • A world marketplace, Chicago Mercantile Exchange Chicago 1985
 • Futures and options: Tools for currency trading, Chicago Mercantile Exchange Chicago 1984
 • Handbuch fttr den Handel mit Optionen auf Devisentermin- kontrakte, Chicago Mercantile Exchange Chicago nd.
 • Opportuneties in currency trading, Chicago Mercantile Exchange Chicago 1987
 • Opportunities in interest rates, Chicago Mercantile Exchange Chicago 1987
 • Optionen auf Devisenterminkontrakte - Eine Einftthrung, Chicago Mercantile Exchange Chicago 1984
 • Options on currency futures: a strategy guide, Chicago Mercantile Exchange Chicago 1985
 • Options on Deutsche Mark futures, Chicago Mercantile Exchange Chicago 1984
 • Options on Eurodollar futures: a strategy guide. Chicago Mercantile Exchange Chicago 1985
 • The mere at work. A guide to the Chicago Mercantile Exchange, Chicago Mercantile Exchange Chicago 1987
 • Using S and P 500 Stock Index futures and options, Chicago Mercantile Exchange Chicago 1988
 • Annual report 1986, "European Options Exchange / Optiebeurs" Amsterdam 1987
 • Bond options, "European Options Exchange / Optiebeurs" Amsterdam 1987
 • Contract specifications, "European Options Exchange / Optiebeurs" Amsterdam 1987
 • Currency options, "European Options Exchange / Optiebeurs" Amsterdam 1987
 • EOE Dutch Stock Index options, "European Options Exchange / Optiebeurs" Amsterdam 1987
 • Explanatory memorandum, "European Options Exchange / Optiebeurs" Amsterdam 1987
 • Major Market Index options, "European Options Exchange / Optiebeurs" Amsterdam 1987
 • Minimum margin requirements, "European Options Exchange / Optiebeurs" Amsterdam 1987
 • Stock options, Amsterdam "European Options Exchange / Optiebeurs" 1986
 • Guilder bond future. Investment and interest risk hedging on the Financial Futures Market Amsterdam, "Financifile Termijnmarkt Amsterdam" Amsterdam nd.
 • An introduction, " London International- Financial Futures Exchange" London 1987
 • Bund. German government bond futures contract, " London International- Financial Futures Exchange"London 1988
 • Currency futures and options, " London International- Financial Futures Exchange"London 1987
 • Dollar/Mark currency futures and options, "London International- Financial Futures Exchange" London 1986
 • FT-SE 100 Stock Index futures and options, " London International- Financial Futures Exchange"London 1986
 • Futures and options. Accounting and administration, " London International- Financial Futures Exchange" London 1985
 • Japanese government bond futures contract, " London International- Financial Futures Exchange"London 1987
 • Kurzfassung der Termin- und Optionskontrakte, " London International- Financial Futures Exchange"London 1988
 • Long gilt futures and options contracts, " London International- Financial Futures Exchange"London 1988
 • Three month sterling interest rate futures, " London International- Financial Futures Exchange"London 1987
 • United States Treasury bond futures and options, " London International- Financial Futures Exchange"London 1986
 • MidAm, Contract specifications, "MidAmerica Commodity Exchange"Chicago 1988
 • MidAm foreign currency futures, "MidAmerica Commodity Exchange"Chicago 1987
 • MidAm U.S. Treasury note futures, "MidAmerica Commodity Exchange"Chicago 1988
 • Understanding the risks and uses of listed options, "Options Clearing Corporation" Chicago 1983
 • OM. An overview, Stockholm "Optionsmarknad / Stockholm Options Market"1988
 • Optionen, ECU, Philadelphia "Philadelphia Stock Exchange" 1986
 • Der Handel mit börsennotierten US-Optionen, "Prudential-Bache Securities" Frankfurt/M 1984
 • Einführung in den Terminhandel, "Prudential-Bache Securities"München 1989
 • Option valuation concepts, "Prudential-Bache Securities"Chicago 1985
 • US-Optionen auf Teiminkontrakte, "Prudential-Bache Securities"München 1988
 • Devisen- und Aktienoptionen, "Schweizerischer Bankverein"Basel 1984
 • Financial Futures, "Schweizerischer Bankverein"Basel 1983
 • Le negoce des options sur les actions suisses. Initiation a la SOFFEX, "Societe de Banque Suisse" Zürich 1988
 • SOFE 1988, "Sweden's Options and Futures Exchange" "The Stock Exchange"Stockholm 1988
 • Equity options market. Manage risk in major shares, "The Stock Exchange"London 1987
 • FT-SE 100 Index Options. Manage total market risk, "The Stock Exchange" London 1987
 • Introduction to traded options. A basic guide to the traded options market, "The Stock Exchange"London 1987
 • The currency options. Manage foreign exchange risks, "The Stock Exchange"London 1987
 • The gilt options. Traded options in gilt-edged securities, "The Stock Exchange" London 1987
 • Traded options new money 87, "The Stock Exchange" London 1987
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321257

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.