PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 5, cz. 2 Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w systemie gospodarczym | 39--53
Tytuł artykułu

Wspólny rynek europejski jako źródło uwarunkowań bezpieczeństwa ekonomicznego MŚP w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Common European Market for Economic Security of SMEs in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Po dziesięciu latach funkcjonowania gospodarki polskiej w ramach wspólnego rynku mamy już możliwość holistycznego ujęcia omawianych zagadnień z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń, przede wszystkim zaś możemy zidentyfikować czynniki, które okazały się wyjątkowo istotne dla kompleksowego efektu akcesji. Warto zatem zastanowić się, jakie składowe procesu akcesyjnego, związane z przystąpieniem do wspólnego rynku, były szczególnie istotne dla bezpieczeństwa funkcjonowania i rozwoju MŚP oraz jakie cechy własne MŚP sprzyjały, a jakie utrudniały reakcję na zmianę otoczenia makroekonomicznego. Może temu służyć analiza otoczenia zewnętrznego na poziomie sektora MŚP w kontekście procesów akcesyjnych z uwzględnieniem specyfiki MŚP (według reguł analizy SWOT - w podziale na szanse i zagrożenia oraz silne i słabe strony). Ponieważ, jak wiemy, zagadnienia związane z funduszami strukturalnymi czy zmianą polityki wobec sektora zostały dość wyczerpująco potraktowane w literaturze, powyższe kwestie zostaną ujęte głównie w kontekście liberalizacji przepływów gospodarczych w obrębie krajów wspólnoty. (fragment tekstu)
EN
The paper aims at pointing out the consequences of the accession of Poland to European Union for small and medium businesses. The analysis focuses on the most important risks brought by free trade regulations. Equally important are the characteristics of small businesses that appeared to be significant for the absorption of the external shocks generated by the accession. In conclusions we state that the significance of the external shocks and the ability to face them is as differentiated as the sector of SMEs as such. Equally important is the twofold nature of small businesses. That is probably why the final effect seems to be the consequential of factors and conditions that are both numerous and heterogeneous. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Bąkiewicz A. (2010), Strukturalne aspekty rozwoju gospodarczego. Doświadczenia azjatyckie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Bąkiewicz A. (2012), Transformation of economic system in Poland. The SMEs and UE integration, Revista Universitaria Ruta, ss. 71-86.
 • Cieślik A., Rokicki A. (2013), Wpływ unijnej polityki spójności na wielkość produktu i zatrudnienia w polskich regionach, "Gospodarka Narodowa", 3 (259), ss. 57-77.
 • Daszkiewicz N. (2004), Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 • Dominiak P. (2005), Sektor MŚP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa.
 • Greta M., Kasperkiewicz W. (1999), Podstawy integracji europejskiej, Absolwent, Łódź.
 • GUS (2014), Baza danych handlu zagranicznego [online], http://hinex.stat.gov.pl/ hinex/aspx/index.aspx.
 • Krugman P.R., Obstfeld M. 2007, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Matejun M., Miller M. (2010), Wpływ integracji europejskiej na rozwój i wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Matejun M., Szczepańczyk M. (red.), Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, ss. 11-37.
 • Penc J. (2003), Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa.
 • Piasecki B., Rogut A., Smallbone D. (2000), Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sektor MŚP, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.
 • Raczkowski K. (2012), Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI wieku, [w:] Raczkowski K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 81.
 • Stachowiak M. (2000), Bariery rozwoju małych i średnich firm w okresie przedakcesyjnym, [w:] Polski przedsiębiorca w Unii Europejskiej, Hubertus, Warszawa.
 • Stachowiak Z. (1994), Bezpieczeństwo ekonomiczne, [w:] W. Stankiewicz (red.), Ekonomika obrony, AON, Warszawa, s. 189.
 • Wach K. (2007), Chłonność rynku lokalnego a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, MPRA Paper, No. 31596 [online], http://mpra. ub.uni-muenchen.de/31596/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321379

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.