PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | nr 4 | 32--44
Tytuł artykułu

Emotional Intelligence and Team Roles - Analysis of Interdependencies with Regard to Teamwork Effectiveness

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Inteligencja emocjonalna i role zespołowe - analiza współzależności w odniesieniu do efektywności pracy zespołowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Analysis of the factors determining teamwork effectiveness as an important area in the science of management.
Research aims. The aim of the article is to describe the relationship between the concept of team roles and psychosocial factors, such as the ability to recognize and regulate emotions, which constitute important aspects of emotional intelligence.
Method. The paper presents the results of a pilot study (N = 42). Two research instruments were used: team roles scale - Self-Perception Inventory (SPI), and emotional intelligence scale - The Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MCSEIT).
Key findings. The results of the analysis indicate a significant positive correlation (p <0.05) between the ability to perceive emotions and managing emotions, and roles associated with the maintenance of the group. Analyses of theoretical concepts and research findings refine the relationship between emotional intelligence and team roles with team effectiveness, taking into account the nature of the tasks and the stage of group development. The article introduces the results of a Polish version of MSCEIT (N=118), suggesting acceptable internal consistency of this measure. (original abstract)
Tło badań. Analiza czynników determinujących efektywność pracy zespołowej stanowi ważny nurt w nauce o zarządzaniu. W literaturze wyodrębnia się dwa podstawowe wymiary efektywnych zespołów - wymiar zadaniowy nastawiony na realizację celów i wymiar społeczny nastawiony na utrzymanie grupy.
Cele badań. Celem artykułu jest poznanie zależności pomiędzy rolami, jakie Belbin opisał w odniesieniu do efektywnych zespołów zadaniowych a czynnikami psychospołecznymi, takimi jak np. zdolność do rozpoznawania emocji, rozumienie emocji, zarządzanie emocjami, stanowiącymi ważne aspekty inteligencji emocjonalnej.
Metodyka. W artykule przedstawione są wyniki pilotażowego badania (N=42), w którym wykorzystane zostały: kwestionariusz do badania ról zespołowych Belbina i polska adaptacja skali inteligencji emocjonalnej - The Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MCSEIT).
Kluczowe wnioski. Wyniki analizy korelacji wskazują na istotne (p<0.05) pozytywne współzależności między zdolnością do postrzegania emocji i zarządzania emocjami, a rolami związanymi z utrzymaniem grupy, takimi jak człowiek grupy i naturalny lider. Dodatkowo, analiza koncepcji teoretycznych i wyników badań, pozwala uszczegółowić zależności między inteligencją emocjonalną i rolami zespołowymi a efektywnością zespołu, z uwzględnieniem charakteru zadań i etapu rozwoju grupy. Propozycja zintegrowania dwóch pozornie uzupełniających się koncepcji, stanowić może istotny wkład w zastosowaniu teorii ról w praktyce zarządzania zespołami zadaniowymi. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
32--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Jagiellonian University in Krakow, Poland
 • Jagiellonian University in Krakow, Poland
Bibliografia
 • Anderson, N., & Sleap, S. (2004). An Evaluation of Gender Differences on the Belbin Team Role Self-Perception Inventory. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77.
 • Aritzeta, A., Swailes, S., & Senior, B. (2007). Belbin's Team Role Model: Development, Validity and Applications for Team Building. Journal of Management Studies, 44.
 • Bar-On, R. (1997). Bar-On Emotional Quotient Inventory: A measure of emotional intelligence. Toronto: Multi-Health Systems, Inc.
 • Beck, D., & Fisch, R. (2005). Dynamics of Group Role Diversity in Work Teams: Belbin's Team Role Approach. In A.P. Hare, E. Sjovold, H.G. Baker, & J. Powers, (Eds.), Analysis of Social Interaction Systems, Symlog research and application. University Press of America.
 • Belbin, M. (1981). Management Teams, Why They Succeed or Fail. London: Heinemann.
 • Belbin, M. (1993). Team Roles at Work. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Borgatta, E.F., & Bales, R.F. (1956). Sociometric status patterns and characteristics of interaction. The Journal of Social Psychology, 43.
 • Brackett, M.A., Rivers, S.E., & Salovey, P. (2011). Emotional Intelligence: Implications for Personal, Social, Academic, and Workplace Success. Social and Personality Psychology Compass, 5.
 • Côté, S., & Miners, Ch.T. (2006). Emotional Intelligence, Cognitive Intelligence, and Job Performance. Administrative Science Quarterly, 51.
 • Dulewicz, V., & Higgs, M. (1999). Can emotional intelligence be measured and developed?. Leadership and Organization Development Journal, 20.
 • Elfenbein, H.A. (2006). Team Emotional Intelligence: What It Can Mean and How It Can Affect Performance. In V.U. Druskat, F. Sala, & G. Mount, (Eds.), Linking Emotional Intelligence And Performance At Work: Current Research Evidence With Individuals and Groups. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Furnham, A., Steele, H., & Pendleton, D. (1993). A Psychometric Assessment of the Belbin Team-Role Self-Perception Inventory. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 66.
 • Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam.
 • Ilski, S. (2000). Zastosowanie teorii ról w wyjaśnianiu i przewidywaniu zachowań członków zespołu. In S.A. Witkowski (Ed.), Prace Psychologiczne - Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, tom V. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Jordan, P.J., & Troth, A.C. (2002). Emotional intelligence and conflict resolution in nursing. Contemporary Nurse, 13.
 • Jordan, P.J., & Troth, A.C. (2004). Managing emotions during team problem solving: Emotional intelligence and conflict resolution. Human Performance, 17.
 • Jordan, P.J., Ashkanasy, N.M., Hartel, C.E.J., Hooper, G.S. (2002). Workgroup emotional intelligence. Scale development and relationship to team process effectiveness and goal focus. Human Resources Management Review, 12.
 • Kożusznik, B. (ed.). (1994). Psychologia w pracy menedżera. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • McHarg, J., Kay, E.J., & Coombes, L.R. (2012). Students' engagement with their group in a problem-based learning curriculum. European Journal of Dental Education, 16.
 • Mayer, J.D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. Sluyter, (Eds.), Emotional development and emotional Intelligence: Educational Implications. New York: Perseus Books Group.
 • Mayer, J.D., Salovey, P., & Caruso, D. (2001). The Mayer - Salovey - Caruso - Emotional Intelligence Test (MSCEIT). Toronto: Multi-Health Systems, Inc.
 • Mulla, Z.R. (2010). Do Emotionally Intelligent people do Well in Jobs? Exploring the Moderating Role of Inter-personal Interaction. The Journal of Business Perspective, 14.
 • Offermann, L.R., Bailey, J.R., Vasilopoulos, N.L., Seal, C., & Sass, M. (2004). The Relative Contribution of Emotional Competence and Cognitive Ability to Individual and Team Performance. Human Performance, 17.
 • Pennington, D.C. (2002). The Social Psychology of Behaviour in Small Groups. Psychology Focus Series. East Sussex: Psychology Press, Taylor & Francis Group.
 • Prati, L.M., Douglas, C., Ferris, G.R., Ammeter, A.P., & Buckley, M.R. (2003). Emotional intelligence, leadership effectiveness, and team outcomes. International Journal of Organizational Analysis, 11.
 • Rapisarda, B.A. (2002). The impact of emotional intelligence on work team cohesiveness and performance. The International Journal of Organizational Analysis, 10.
 • Salovey, P., & Mayer, J.D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321383

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.