PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 1(23) | 53--65
Tytuł artykułu

Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie lubelskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
An Influence of Institutions of Business Environment on the Development of Small and Medium Enterprises in the Lublin Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dobie gospodarki opartej na wiedzy konieczna jest współpraca sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z firmami oferującymi pomoc doradczą, szkoleniową, informacyjną, wsparcie przy wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii. W artykule zaprezentowano potencjał instytucji otoczenia biznesu (IOB) w regionie lubelskim oraz zakres świadczonych przez nie usług na rzecz sektora MŚP. Analiza dostępnych danych oraz wyniki badań własnych wskazały na ograniczony zakres współpracy małych i średnich przedsiębiorstw regionu lubelskiego z instytucjami otoczenia biznesu charakteryzującymi się mniejszą aktywnością w porównaniu do średniej krajowej, niewystarczającą dostępnością oraz niewłaściwym zakresem oferty. Jednocześnie wykazano występowanie współzależności pomiędzy poziomem współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu a rozwojem przedsiębiorstw. Zweryfikowano hipotezę mówiącą, iż jednym z istotnych ograniczeń rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie lubelskim jest niewystarczające wsparcie instytucji otoczenia biznesu. W oparciu o wyniki badań sformułowano wnioski i rekomendacje dotyczące podjęcia pożądanych zmian w działalności instytucji otoczenia biznesu w regionie lubelskim oraz określono spodziewane efekty tych zmian w postaci rozwoju MŚP i poprawy potencjału gospodarczego woj. lubelskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
In the times of knowledge-based economy, the cooperation of small and medium enterprises with companies offering assistance in consulting, training, information and support implementation of innovative solutions and modern technologies became indispensable. In the article a potential of institutions of business environment in the Lublin region and a scope of provided ser-vices for small and medium enterprises were presented. The analysis of data available and the results of the self made research indicated a limited scope of cooperation of small and medium enterprises of the Lublin region with institutions of business environment, characterized by a less dynamic activity in comparison to the country average, insufficient availability and an inappropriate scope of offer. At the same time dependence between a level of cooperation of small and medium enterprises with institutions of business environment and development of companies was shown. An assumption that one of key limitations in the development of small and medium enterprises in the Lublin region is an insufficient support of institutions of business environment was verified. Based on results of the research conclusions and recommendations were made to initiate required changes in the activity of institutions of business environment in the Lublin region and effects resulting from those changes leading to the development of small and medium enterprises and improvement of the economic potential of the Lublin region were presented. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
53--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
 • Bartkowiak B., Korol M. (2009): Fundusze Pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa według stanu na 31.12.2008 r. Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych.
 • Bławat F. (2004): Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Gdańsk, Scientific Publishing Group.
 • Bojar E., Boja r M. (2008): Koncepcja klastrów a doświadczenia regionu lubelskiego. [w:] B. Plawgo (red.): Klastry gospodarcze jako czynnik rozwoju regionu. Łomża, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości.
 • Burdecka W. (2004): Instytucje otoczenia biznesu. Badanie własne PARP, 2004 r. Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Filipiak B., Ruszała J. (2009): Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty. Warszawa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 • Klepka M. (red.) (2008): Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego na lata 2008-2015. Lublin, Oficyna Wydawnicza Politechniki Lubelskiej.
 • Kowerski M., Bielak J., Długosz D. (2009): Nastroje gospodarcze w województwie lubelskim. Diagnoza II kwartału oraz prognoza na III kwartał 2009 roku. "Lubelski Barometr Gospodarczy", nr 1, s. 77-102.
 • Mazur J., Rószkiewicz M., Strzyżewska M. (2008): Orientacja na wiedzę a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 • Nogalski B., Karpa cz J., Wójcik-Karpacz A. (2004): Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy? Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej (1996), z. 250, Bydgoszcz, "AJG" i OPO [Ośrodek Postępu Organizacyjnego].
 • Plawgo B., (red.) (2007): Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Porter M.E. (2003): The Economic Performance of Regions. "Regional Studies", Vol. 37, No. 6-7, s. 549-578.
 • Raport o stanie Funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na dzień: 31.12.2008 r. (2008), Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. (2007), Zarząd Województwa Lubelskiego.
 • Strużycki M. (red.) (2004): Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Wasilczuk J. (2005): Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw: aspekty teoretyczne i badania empiryczne. Monografie/Politechnika Gdańska 56, Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321407

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.