PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 49 nr 4 Być, mieć czy władać? | 27--40
Tytuł artykułu

Uwarunkowania i proces współdziałania jednostek sektora publicznego i biznesu

Warianty tytułu
The Conditions and Cooperation Processes between the Public Sector and Business Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę wskazania znaczenia i roli, jaką mogą pełnić jednostki samorządu terytorialnego we wspieraniu lokalnych procesów przedsiębiorczości. Określono zadania samorządu w kontekście uwarunkowań i wpływu na lokalny biznes i jego otoczenie. Omówiono instrumenty i narzędzia wsparcia lokalnego biznesu. W szerokim kontekście wskazano na możliwe obszary współpracy i współdziałania jednostek samorządu terytorialnego i biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem sformalizowanych form instytucji otoczenia biznesu.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify the importance of local self-government units, as well as to present how they might impact the local business processes. The article defines the tasks for local self-government units in business circumstances and their influence on the whole local business environment. The article gives an overview of the useful tools and resources to support local business undertakings, as well as indicates the possible fields of cooperation between local government and business units, with the emphasis on the specific forms of the business environment in these units.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Bagdziński S., Lokalna polityka gospodarcza, Wyd. UMK, Toruń 1994.
 • Broszkiewicz R., Narzędzia oddziaływania samorządów terytorialnych na rozwój regionów, w: Polityka regionalna - kierunki i instrumentacja, red. B. Winiarski, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1994.
 • Burdecka W., Instytucje otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2004.
 • Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie instrumenty, Difin, Warszawa 2009.
 • Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Madej T., Regionalna polityka społeczno-gospodarcza, Wyd. Naukowe US, Szczecin, 1998.
 • Matusiak K., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, ITEPIB, Radom - Łódź 2006.
 • Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 • Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 • Partnerstwo w praktyce, red. D. Bielawska, B. Bielawski, A. Jachimowicz, WSWIP, Elbląg 2007.
 • Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1997.
 • Regulski J., Kocoń W., Ptaszyńska-Wołoczkowicz M., Władze lokalne a rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1988.
 • Sasinowski H., Stymulowanie inicjatyw lokalnych a rozwój regionalny, w: Finansowe aspekty rozwoju regionalnego, red. A. Kopczuk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. nr 226, poz. 1658 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.
 • Wankiewicz B., Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej - obszary rozwoju, rozwiązania modelowe, CedeWu, Warszawa 2009.
 • Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
 • Wpływ instytucji otoczenia biznesu na wzrost konkurencyjności gospodarki rok po akcesji Polski do UE. Raport. Ministerstwo Gospodarki, Departament Konkurencjności Gospodarki, Warszawa, grudzień 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321463

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.