PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 309 Wybrane problemy migracji ludności wiejskiej w Polsce | 7--76
Tytuł artykułu

Mobilność ludności wiejskiej a gospodarstwo chłopskie

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Najbardziej. charakterystyczną cechą ludności wiejskiej jest współcześnie duże zróżnicowanie jej struktury. Znajomość tego faktu jest wprawdzie powszechna, ale nie zawsze jest to uwzględniane w badaniach zjawisk i procesów zachodzących na wsi. W rezultacie obraz ludności wiejskiej i przemian w jej strukturze bywa powierzchowny, a obserwacje i wnioski formułowane na podstawie wspomnianych badań są uproszczone. Możliwość głębokiego wniknięcia w strukturę ludności wiejskiej dają badania ankietowe prowadzone w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej /IERiGŻ/. Podjęliśmy na podstawie wyników tych badań próbę zbadania form i kierunków mobilności1/ ludności wiejskiej oraz wpływu tej mobilności na zmiany dokonujące się w strukturze społeczno-demograficznej i zawodowej ludności. Analiza została przeprowadzona odrębnie dla dwóch podstawowych członów, populacji wiejskiej, a mianowicie: ludności związanej z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi i ludności bezrolnej /lub posiadającej działki do 0,5 hal. Posiadanie gospodarstwa rolnego' jako kryterium stratyfikacji ludności /rodzin/ wiejskich było tylko jedną z możliwych do przyjęcia przesłanek" ale z punktu widzenia założonych w tym badaniu celów wydawało się najtrafniejszym kryterium. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Frenkel I. : Dynamika i zmiany strukturze demograficznej ludności chłopskiej "latach 1960-1982. "Studia Demograficzne" nr 3, 1985inr 1/1986
 • Frenkel I. : Niektóre zmiany strukturze społeczno-zawodowej ludności wiejskiej i zasobach siły roboczej rolnictwie latach 7o-tych, marzec 1979, maszynopis, IERiGZ.
 • Frenkel I. : Kształtowanie się zasobów siły. roboczej " rolnictwie indywidualnym w latach 1960-1985. W: Przemiany stosunkach ustrojowych i potencjale wytwórczym rolnictwa indywidualnego. SGGW-AR Warszawa 1988
 • . Frenkel I., red.nauk. Zatrudnienie i kwalifikacje ludności rolnicze j. PWRiL, Warszawa, 1979.
 • Frenkel I. , Rosner A. : Kształtowanie się struktur demograficznych ludności wiejskiej w podziale na chłopską i poza chłopską. Referat na sesję KPZPK PAN, kwiecień 1987.
 • Frenkel I., Rosner A.: Wybrane problemy funkcjonowania mechanizmów migracji z rolnictwa. "Olsztyńskie Studia Demograficzne". Olsztyn 1987.
 • Frenkel I.. Rosner A.: Migracje ze wsi do miast. "Wieś i Rolnictwo" nr 2, 1988.
 • Okuniewski J.: Kierunki odnowy i modernizacji wsi i rolnictwa w Polsce."Wieś i Rolnictwo". nr 3. 1989
 • . Pohoski M: Migracje ze wsi do miast. PWE. Warszawa. 1963.
 • Rakowski W.: Migracje ludności z teren6w wiejskich. W: Rolnictwo w rozwoju gospodarki Polski Ludowej. SGGW-AR, Warszawa 1985.
 • Rosner A.: Wpływ mobilności przestrzennej na kształtowanie się struktur demograficzno-zawodowych ludności wiejskiej, maszynopis, IERiGŹ.
 • Rosner A.: Ewolucja selekcyjności migracji w przekroju miasto-wieś w latach 1971-1984. "Wieś i Rolnictwo". nr 3. 1986.
 • Rosner A.: Odpływ ludności ze wsi i rolnictwa. praca doktorska, Warszawa, 1977, IERiGŻ /maszynopis/.
 • Sikorska A.: Struktura społeczna ludności wiejskiej. Wyd. IERiGŹ. z.98, 1981.
 • Sikorska A.: Ludowość bezrolna na wsi. Wyd. IER-GŻ, z. 160, 1985.
 • Sikorska A.: Struktura społeczno-zawodowa ludności wiejskiej. Wyd. IERiGŻ, s. 216. 1988.
 • Stasiak A., Wieś się wyludnia, "Wieś Współczesna" nr 6, 1987.
 • Szemberg A.: Mechanizmy i społeczno-ekonomiczne skutki migracji ludności ze wsi do miast. W: Studia nad migracjami ludności wiejskiej, "Monografie i Opracowania SGPiS", nr 216/7, " ISiD SGPiS, Warszawa 1986.
 • Szemberg A.: Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnej gospodarki rolnej w Polsce. W: Gospodarka rodzinna w rolnictwie, teraźniejszość i przyszłość. Praca zbiorowa pod red. F.Tomczaka, Wyd. PWRiL, 1988.
 • Woś A.: Akumulacyjny i migracyjny wkład rolnictwa rozwój gospodarczy Polski. "Wieś Współczesna" nr 3. 1984.
 • Woś A.: Alternatywne strategie rozwoju gospodarki żywnościowej. Wyd. IERiGŹ, Warszawa 1985.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321513

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.