PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 309 Wybrane problemy migracji ludności wiejskiej w Polsce | 77--125
Tytuł artykułu

Typologia obszarów wiejskich z punku widzenia kształtowania się relacji przyrostu naturalnego i salda migracji ludności w latach 1976-1987

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ze względu na czas zmiany ludnościowe mogącharakteryzowa6 się w poszczególnych jednostkach osadniczych tendencją do wzrostu spadku lub stabilizacji. Każdy z tych trendów kształtuje się pod wpływem ruchu naturalnego i mechanicznego. Zależnie od relacji między elementami można wyróżnić 4 podstawowe typy zmian, które doprowadzają do tego, że następuje przyrost rzeczywisty ludności i 4 kierunki zmian, które powodują zmniejszanie się stanu ludności. Kombinacje tych zmian określane metodą J. W. Webba przedstawiają się następująco: Typ A - przyrost naturalny większy od ujemnego salda migracyjnego, B - przyrost naturalny większy od przyrostu migracyjnego, C - przyrost migracyjny większy od przyrostu naturalnego, D - przewaga dodatniego salda migracyjnego nad ubytkiem naturalnym, E - przewaga ubytku naturalnego nad dodatnim saldem migracyjnym, F - przewaga ubytku naturalnego nad ujemnym saldem migracyjnym, G - przewaga ujemnego salda migracyjnego nad ubytkiem naturalnym ludności. H _ przewaga ujemnego salda migracyjnego nad przyrostem naturalnym. Zatem typ A, B, C, D ujmuje kombinacje cech przyrostu migracyjnego lub przyrostu naturalnego, które powodują wzrost absolutny ludności. Wyróżnić jednak jeszcze należy jedną kombinację "K", w której występuje równowaga między dodatnim saldem migracyjnym a przyrostem naturalnym /. Typ E, F, G, H ujmuję kombinacje cech, kt6re powodują ubytek ludności. Do tego trzeba jeszcze dodać jedną relację "L", kiedy występuje r6wnowaga między wielkością ujemnego sald migracji a wielkością ujemnego /ubytku/ przyrostu naturalnego. Wreszcie może wystąpić typ "I" stabilizacja ludności, kiedy ubytek migracyjny ludności rekompensowany jest przyrostem naturalnym. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
  • Cegłowska J., Niekrasz J. , F.Stokowski: Ewolucja regionalnych podziałów demograficznych w Polsce "Monografie pracowania" ISiD SGPiS nr 279/19, Warszawa 1988.
  • Eberhard P. : Gminy o zmniejszającym się zaludnieniu w okresie 1978-1986. W: I etap badań nad stanem gmin w Polsce i perspektywami ich rozwoju, KPZK PAN, Warszawa 1989.
  • Eberhard P. : Regiony wyludniające się W Polsce, "Prace Geograficzne", IGiPZ PAN, nr 148, Warszawa 1989.
  • Lwanicka-Lyrowa E.: Zmiany w strukturze ludnościowej miast i gmin w latach 1974-1977, w:: Studia nad migracjami i przemianami- systemu osadniczego w Polsce, "Prace Geograficzne" nr 140, IGiPZ Warazawa 1981
  • Stokowski F., Regionalizacja demograficzna Polski. PWN, 1977.
  • Rakowski W., Rakowska A.: Typologia miast i gmin woj.suwalskiego z punktu widzenia zmian ludności w latach 1976-1986, "Biuletyn" IGS 1987, nr 3.
  • Webb J.W.: The naturaL and migrational components of population changes in England and Wales, 1921-1931, "Economic Geography" 1963, nr 39, 2..
  • Kosiński L. : Typy zmian ludności w Polsce w latach 1951-1960, "Przegląd Geograficzny" 1964, z. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321515

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.