PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 309 Wybrane problemy migracji ludności wiejskiej w Polsce | 129--210
Tytuł artykułu

Warunki życia a zamierzenia migracyjne młodzieży wiejskiej w Polsce

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nie ulega wątpliwości, że migracje ludności odegrały doniosłą rolę w procesie rozwoju społecznego-gospodarczego naszego kraju, gdyż pełniąc wobec niego służebną rolę - umożliwiały zaspokajanie konkretnych potrzeb migracje spełniały Więc i nadal spełniają wiele istotnych funkcji w procesie przemian demograficznych i społeczno-ekonomicznych. Trzy spośród nich wydają się najistotniejsze, a mianowicie: demograficzna, ekonomiczna i społeczną. Funkcja demograficzna wynika z faktu, że za pośrednictwem migracji dokonuje się przemieszczanie potencjału demograficznego. Ujawnia się to przede wszystkim w przestrzennym rozmieszczeniu ludności, co najwyraźniej widać na przykładzie wsi, która mimo dużego przyrostu naturalnego nie zwiększa liczby ludności. Całkowicie odmienna sytuacja występuje w miastach, które systematycznie zwiększają liczbę ludności. Doprowadza to nie tylko do przestrzennej redystrybucji ludności, ale rozwoju konkretnych cech systemu osadniczego. Mamy na myśli proces urbanizacji oraz szybki rozwój dużych miast i aglomeracji miejskich, Dalsze przejawy tej funkcji dostrzegamy w zakresie przemian struktury demograficznej ludności obszaru napływu i odpływu, a także w sferze kształtowania się poszczególnych procesów demograficznych. Zmiana środowiska zamieszkania pociąga za sobą dość często zwłaszcza zmianę modelu dzietności kobiet /rodzin/, co odbija się na całym procesie rozrodczości/. Ekonomiczna funkcja migracji to przestrzenna alokacja zasobów czynnika ludzkiego, głównie między obszarami o nadmiarze i niedoborze rąk do pracy. Taka rola migracji zyskała w Polsce szczególne znaczenie, gdyż bezpośrednio łączy się z realizacją konkretnej koncepcji rozwoju społeczno- gospodarczego. Preferowanie migracji z punktu widzenia ekonomicznego prowadziło do stymulowania takich przemieszczeń przestrzennych ludności, które sprzyjały maksymalnemu zaspokojeniu potrzeb obszarów deficytowych w zasoby czynnika ludzkiego /regiony silnie uprzemysłowione i przewidziane do dalszego rozwoju gospodarczego/. Obszarami odpływu były głównie województwa rolnicze, i dotyczyło to przede wszystkim wsi. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Cymerman R., Ropfer A., Suchta J.: Jakość życia ludności na obszarach Wiejskich a kompleksowe zabiegi urządzenioworolne. "Zeszyty Naukowe" ART Olsztyn, "Geodezja i Urządzenia Rolne" nr 11/1987.
 • Frenkel I., Rosner A.: Pojęcie i próba klasyfikacji czynników migracji z rolnictwa. "Studia Demograficzne" nr 2, '1987.
 • Igom M., : Modernizacja . warunków bytu ludności wiejskiej. "Wieś i Rolnictwo", nr 1/1988.
 • Korcelli P. , Potrykowska A. : Redietribution of the Elderly Populationin Poland: Regional and Rural;"UrbanDimeneions. W:, "Geographia Polonica PAK-PWN, Warszawa 1988.
 • Luszniewicz A.: Statystyka Społeczna. Podstawowe problemy i metody. PWE,Warszawa 1978.
 • Łagodziński W. : Warunki życia i Potrzeby młodzieży. Statystyka Polski. Seria: "Materiały 'Statystyczne" nr 63, GUS Warszawa 1989.
 • Łaguna M., Łaguna T.M. , Warzocha Z. : Czynniki kształtując migracje ludności rolniczej. W: Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce. "Monografie i Opracowania" nr 6/212, ISiD SGPiS,•Warszawa.1986.
 • Ochocki: Wpływ migracji na rozmieszczenie zasobów pracy w latach 1970-1983. "Monografie i Opracowania", nr 8/221, IGS SGPiS, Warszawa 1986
 • Raport 1988. Rządowa Komisja Ludnościowa: Sytuacja demograficzna Polski. Warszawa 1988.
 • Rodzewicz A.: Motywy decyzji migracyjnych w badaniach ankietowych. W: "Monografie i Opracowania", nr 6/212, ISiD SGPiS,. Warszawa 1986.
 • Rutkowski J. :,Podstawowe pojęcia statystyki społecznej. "Wiadomości Statystyczne" nr 10 i 11/1984
 • Skrzypczak I.: Typologia struktur zespołów migrujących. W: Społeczno-demograficznE i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce. Monografie i Opracowania" nr 6/212, ISiD SGPiS, Warszawa 1986
 • Skrzypczak I.,Typologia struktur zespołów migrujących. w: Społeczno-ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce. Opracowania" nr 6/212, ISiD SGPiS, Warszawa 1986. Stpiczyński T.: Migracje a społeczno-zawodowa struktura ludności, archiwum badań PW 11.5., nr 104, ISiS SGPiS, Warszawa 1985.
 • Strzelecki Z.: Cykl życia rodziny emigracje. "Monografie i Opracania" nr 5/296, ISiD SG!iS, Warszawa 1989.
 • Suchta J.: Jakość życia jako kryterium cych migracji ludności wiejskiej. W: 4/287, ISiD SGPiŚ, Warszawa 1989
 • . Witkowski J.: Demograficzne konsekwencje odpływu migracyjnego ze wsi. W: Współczesne migracje i metody ich badania. "Monografie i Opracowania", nr 4/287, ISiD SGPiS, Warszawa 1989.
 • Witkowski J.: Migracje jako czynnik kształtujący reprodukcję ludności. W: Studia nad determinantami reprodukcji ludności, pod red. J.Z.Holzera, "Monografie i Opracowania" nr 1/275, ISiD SGPiS. Warszawa 1988.
 • Witkowaki J.: Migracje a ruchliwość społeczna ludności" Polsce. "Monografie i Opracowania" nr 5/196, ISiD SGPiS, Warszawa 1985.
 • Witkowski J. : Migracje a struktura i ruchliwość społeczna ludności w Polsce. W: Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985. Cz. II - Raporty kierowników -tematów .Monografie i Opracowania", nr 18/278, Warszawa 1988.
 • Witkowaki J.: Potrzeby a migracje wewnętrzne ludności Polski. Referat na konferencję IGS: "Badania społeczne i polityka społeczna", Warszawa 24-25 lutego 1988.
 • Witkowski J.: Problemy badania uwarunkowań migracji. Referat na seminarium polsko-czeskie, Praga 31 sierpnia do 4 września 1987 /maszynopis. Katedra Demografii Społeczno-Ekonomicznej SGPiS.
 • Witkowski J. : Ruchliwość pracowników z wyższym wykształceniem . Warszawa. 1986.
 • Witkowski J. : Struktura społeczna ludności. W: Statystyka ludności. Wybrane zagadnienia. metodologiczne. Praca zbiorowa pod' red. M.Latucha. i M.Michałowskiej, SGPiS, Warszawa 1986.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321517

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.