PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 26 (1) | 35--51
Tytuł artykułu

Istota zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa państwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Essence of Crisis Management in the State Security System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie kryzysowe jest elementem sprawowania władzy w państwie. W odróżnieniu od zwykłego kierowania zarządzanie kryzysowe posiada inne, dostosowawcze funkcje. Dwie pierwsze funkcje, takie jak planowanie i organizowanie pokrywają się. Odchyleniem od zwykłego kierowania są pozostałe funkcje. Reagowanie jest równoległe do motywowania, tylko nie zawiera składników zachęcających pracowników. Reagowanie opiera się wyłącznie na osobistym zaangażowaniu ludzi, a wątek motywujący jest ustalany na dwóch wcześniejszych etapach. Odbudowa w części przejmuje zadania kontroli. Ostatnia funkcja zarządzania kryzysowego polega na kontroli systemu po zakończeniu kryzysu i naprawienie szkód. (abstrakt oryginalny)
EN
Crisis management is an element of power in the state. In contrast to the ordinary management of crisis management has other adjustment features. The first two functions, such as planning and organizing are the same. Deviation from the normal management are the other features. Response is parallel to motivate, but does not contain ingredients that encourage employees. Responding based solely on the personal commitment of the people, and motivating topic is determined by the two previous stages. Reconstruction in the act as the control. The last feature of crisis management is to control the system after the crisis and repair the damage. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Boć J., O bezpieczeństwie wewnętrznym, red. Chajbowicz A. Kocowski T., Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, Kolonia Limited Wrocław 2009.
 • [2] Bolechow B., Terroryzm w świecie dwubiegunowym, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 • [3] Czupryński A., Współczesna sztuka operacyjna, AON, Warszawa 2009.
 • [4] Edersheim E., Przesłanie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2010.
 • [5] Fehler W., O pojęciu bezpieczeństwa państwa, red. Śmiałek W., Tymanowski J., Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej. wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2002.
 • [6] Frei D., Sicherheit, Grundfragen der Weltpolitik, Stuttgart 1977.
 • [7] Gąciarz J., Organizacja i zasady działania administracji publicznej w Polsce, red. Hausner J., Administracja Publiczna, PWN Warszawa 2005.
 • [8] Gajewski P., Koncepcja struktury organizacji procesowej, TNOiK, Toruń 2003.
 • [9] Gryfin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
 • [10] Hammer M., Stanton S., Jak naprawdę funkcjonuje firma zarządzana procesowo?, Harvard Business Review Polska 2003.
 • [11] Korczak J., Wojewoda - marszałek województwa - zadania w systemie bezpieczeństwa, [w] A. Chajbowicz, T. Kocowski, Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, Uniwersytet Wrocławski, Kolonia Limited, Wrocław 2009.
 • [12] Koźmiński A., Zarządzanie teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2002.
 • [13] Lichtarski J., Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie, red. Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna Wrocław 1999.
 • [14] Mroczko F., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Zarys problemów regionu dolnośląskiego, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012.
 • [15] Mroczko F., Wybrane aspekty polityki oraz Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polski, Zeszyty Naukowe nr 13, Refleksje społecznogospodarcze (2) 2009, WWSZiP, Wałbrzych 2009.
 • [16] Mroczko F., Istota i typologia kryzysów niemilitarnych, Prace Naukowe T. 21, WWSZiP, Wałbrzych 2013.
 • [17] Mroczko F., Ocena jakości organizacji w systemie zarządzania kryzysowego, Prace Naukowe T. 20, Zarządzanie operacyjne. Zarządzanie projektami i jakością w organizacjach biznesowych, publicznych i pozarządowych, WWSZiP, Wałbrzych 2013.
 • [18] Niemczyk J., Olejczyk K., Organizacja wirtualna, red. Krupski R., Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
 • [19] Nowakowska A., Region innowacyjny-procesy innowacji i polityka innowacyjna w rozwoju regionu, Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M., Region oparty na wiedzy, Difin Warszawa 2011.
 • [20] Perechuda K., Organizacja wirtualna, Ossolineum, Warszawa-Wrocław 1997.
 • [21] Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 • [22] Stoner J., Freeman E., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011.
 • [23] Symonides J., System równowagi sił a bezpieczeństwo Europy, Sprawy międzynarodowe 1982 nr 7.
 • [24] Zięba R., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Fundacja Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1997.
 • [25] Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483, art. 5, art. 31
 • [26] Ustawa o Zarządzaniu Kryzysowym z dnia 27 kwietnia 2007 r. Dz. U. 2007, nr 89, poz. 590 art. 2.
 • [27] Ustawa o Zarządzaniu Kryzysowym z dnia 27 kwietnia 2007 r. Dz. U. 2007, nr 89, poz. 590 art. 8, art. 9.
 • [28] Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 Dz. U. 2005, nr 267, poz. 2252 art. 3.
 • [29] Ustawa o Zarządzaniu Kryzysowym z dnia 27 kwietnia 2007 r. Dz. U. 2007, nr 89, poz. 590 art. 8, art. 14.
 • [30] Ustawa o Zarządzaniu Kryzysowym z dnia 27 kwietnia 2007 r. Dz. U. 2007, nr 89, poz. 590 art. 5
 • [31] Ustawa Kodeks Karny z 6 czerwca 1997 r. Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 art. 25.
 • [32] Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z dnia 24 maja 2013r. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 628 art. 2.
 • [33] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. 1994 nr 243 poz. 1623 art. 3 pkt. 3a.
 • [34] [http://rcb.gov.pl/?page_id=489] z dnia 07 lipiec 2013 r.
 • [35] Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego 2012 r. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Warszawa 2012 s. 32.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321533

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.