PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 26 (1) | 161--170
Tytuł artykułu

Ewaluacja jako narzędzie zarządzania w sektorze publicznym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation as a Management Tool in the Public Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ten poświęcony jest zagadnieniom związanym z ewaluacją interwencji publicznych (programów, projektów), w szczególności zaś z ujmowaniem ewaluacji jako narzędzia zarządzania w administracji publicznej. Podniesione zostają tu kwestie nie tylko znaczenia ewaluacji dla samej poprawy jakości i wdrażania programów finansowanych ze środków publicznych, ale też użyteczności ewaluacji jako skutecznego narzędzia organizacyjnego uczenia się oraz zarządzania w nowoczesnej administracji publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is dedicated to issues related to the evaluation of public interventions (programs, projects), and in particular is dedicated to evaluation as a management tool in public administration. Issues raised here are not only the importance of evaluation for the sake of improving the quality and implementation of programs financed from public funds, but also the usability evaluation as an effective tool for organizational learning and management in modern public administration. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • [1] Bachtler J., Quod erat demonstrandum? Ewaluacja polityki regionalnej, Studia Regionalne i Lokalne 4(7), 2001.
 • [2] Castells M., The rise of the network socjety, Blackwell, Oxford, 2000.
 • [3] Ferry M., Olejniczak K., Wykorzystanie ewaluacji w zarządzaniu programami unijnymi w Polsce, źródło: [http://webapp01.ey.com.pl/EYP/WEB/eycom_download.nsf/resources/Ewaluacja_fundusze_UE.pdf/$FILE/Ewaluacja_fundusze_UE.pdf], (dostęp 24.11.2013).
 • [4] Górniak J., Ewaluacja jako czynnik doskonalenia zarządzania strategicznego w administracji publicznej: projekt SAPER, I konferencja ewaluacyjna - Ewaluacja programów o charakterze społeczno-gospodarczym finansowanych z funduszy strukturalnych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 16 września 2005.
 • [5] Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance, Zarządzanie Publiczne 1(1), 2007.
 • [6] Krajowa Jednostka Oceny, Rynek ewaluacji w Polsce - diagnoza stanu i perspektywy rozwoju, I konferencja ewaluacyjna - Ewaluacja programów o charakterze społeczno-gospodarczym finansowanych z funduszy strukturalnych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 16 września 2005.
 • [7] Olejniczak K., Teoria i praktyka ewaluacji w świetle doświadczeń europejskich, Studia Regionalne i Lokalne 4(22), 2005.
 • [8] Olejniczak K., Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych Interreg III, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • [9] Oxford English Dictionary, Oxford University Press, Oxford 2002.
 • [10] Piertas-Golc B. (red), Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2008.
 • [11] Plan Ewaluacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, źródło: [http://www.ewaluacja.gov.pl/ewaluacja_wstep/Documents/SystemewaluacjiWrzesie180907.pdf], (dostęp 10.11.2013).
 • [12] Proces ewaluacji polityki spójności w Polsce. Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń. Plany i wyzwania na przyszłość. Krajowa Jednostka Oceny, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, kwiecień 2008.
 • [13] Szlachta J., Polskie doświadczenia w zakresie ewaluacji, II konferencja ewaluacyjna: Ewaluacja ex-ante jako narzędzie doskonalenia zarządzania strategicznego w administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 22 listopad 2006.
 • [14] Wytyczne (Ministra Rozwoju Regionalnego) nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013 z maja 2007, źródło: [https://www.ewaluacja.gov.pl/ewaluacja_wstep/Documents/wyt_nr6_ewaluacja.pdf], (dostęp: 10.11.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321565

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.