PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 26 (1) | 199--215
Tytuł artykułu

Dylematy etyczne wokół roli i miejsca kobiety w rodzinie, społeczeństwie i kościele : spór o przyszłość świata w ujęciu Mulieris Dignitatem Jana Pawła II

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ethical Dilemmas Around the Role and Place of Woman Within the Family, Society and the Church : Dispute About the Future of the World in Terms of Mulieris Dignitatem by John Paul II
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza tematykę czasów obecnych, w których godność człowieka ulega często deformacji i degradacji. Autorki poruszają kwestię zależności zachodzących pomiędzy społecznymi zmianami a reakcją Kościoła, przybliża rolę jaką odegrał Karol Wojtyła- ksiądz i papież w konstruowaniu i afirmacji "prawdziwego" geniuszu kobiet. Z konsekwencją myśli przewodniej autorki wykazały jak konserwatywne przesłanie papieskie w kwestii obrony ludzkiej godności, miłości i życia, wpłynęło na rzeczywisty obraz postrzegania roli kobiety wykreowany przez Jana Pawła II. Zajęcie się tematem miejsca i mentalności kobiet w świecie, uwydatniło pojawiające się stereotypy, skostniale szablony i konwenanse. Badając papieską wizję kobiety i rodziny, śledząc proces jej "geniuszu" w Kościele i współczesnym świecie w aspekcie kobiecości, uwydatnia się element upośledzający wolność i tożsamość kobiecą. Niezaprzeczalnie Jan Paweł II złagodził stanowisko Kościoła wobec spraw kobiecych podkreślając równość wynikającą z antropologicznych prawd boskiego dzieła, jednak równocześnie dzięki właśnie konserwatywnym poglądom papieża, nadal utrzymuje się stanowisko o odrębnym powołaniu i wypełnieniu zadanej misji określonej sztywnymi ramami. Tym samym nieodpartym pozostaje wrażenie, iż obserwowane przemiany są umocnieniem konserwatywnego nurtu w Kościele katolickim i stanowią część dziedzictwa Jana Pawła II a jego nowatorskie spojrzenie na kobietę w zawoalowany sposób wyraża tradycyjny nurt kościelny, zliberalizowany ale do końca nie wyzwolony z jarzma przeszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the subject of the present days in which human dignity is often deformed and degraded. The authors raise the issue of the relation between social changes and the reaction of the Church, show the important role of Karol Wojtyla - the priest and the Pope - in the construction and affirmation the 'real' genius of women. With the consequence of the keynote the authors demonstrated how the Pope's conservative messages in defense of human dignity, love and life, affected the actual image perception of the role of woman created by John Paul II. Concerning the topic of place and mentality of the women in the world, enhanced the emerging stereotypes, rigid templates and conventions. Researching the papal vision of woman and family, following the process of its 'genius' within the Church and contemporary world in terms of femininity, it all emphasizes the element impediment to women's freedom and identity. Without any doubts John Paul II softened the Church's position against women's issues underlining that the equality is a result of an anthropological truths of God's work but at the same time thanks to his conservative views there is still a position about the separate vocation and completing the mission which is set by the rigid frameworks. Due to all this aspects, the irresistible impression remains that the observed changes are strengthening the conservative mainstream of the Catholic Church and are part of the heritage of the John Paul II and his innovative view on a woman express in a veiled way the traditional Church stream, liberalized but not fully liberated from the yoke of the past. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • [1] Adamiak E., O co chodzi w teologii feministycznej?, [w:] Więź 1 (411), styczeń 1993.
 • [2] Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • [3] Dylus F., Antropologia encykliki Jana Pawła II, "Redemptor hominis", [w]: Redemptor hominis. Tekst i komentarz, Kraków 1980.
 • [4] Fuszara M., Udział kobiet we władzy, [w:] Kobiety w Polsce lat 90, Warszawa 2000.
 • [5] Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Pallottinum, Poznań 1996.
 • [6] Jan Paweł II, List apostolski Mulieris Dignitatem o godności i powołaniu kobiety, Pallottinum, Poznań 1996.
 • [7] Lipien T., Wojtyła a kobiety. Jak zmienia się Kościół, tłum. J. Kabat, Świat Książki, Warszawa 2010.
 • [8] Paweł VI, Encyklika Humanae vitae o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, [w]: Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, Encykliki, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1981.
 • [9] Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm i demokracja, PWN, Warszawa 1995.
 • [10] Smith J., Humanae vitae-25 lat później, [w]: XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny, Warszawa 1994.
 • [11] Umińska-Keff B., Odzyskać traktory, [w]: Kobiety w czasach przełomu 1989- 2009, Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla, Warszawa 2009.
 • [12] Waniek D., Kobiety lewicy w polskim doświadczeniu politycznym. Tradycje, wartości i tożsamość, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 • [13] Weigel G., Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2002.
 • [14] West Ch., Teologia ciała dla początkujących, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2008.
 • [15] Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.
 • [16] [http://kns.gower.pl/vaticanum/orendzia.htm].
 • [17] [http://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/evangelium_1.html].
 • [18] [http://portalwiedzy.onet.pl/84676,,,,rewolucja_seksualna,haslo.html].
 • [19] [http://www.kns.gower.pl/vaticanum/gaudium.htm].
 • [20] [http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/ordinatio_sacerdotalis.html].
 • [21] [http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/kobieta_31052004.html].
 • [22] [http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawelii/przemowienia.php].
 • [23] [http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20000307_memory-reconc-itc_pl.html].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321577

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.