PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 24 (4) Samorząd terytorialny a polityka lokalna | 57--69
Tytuł artykułu

Współpraca pomiędzy samorządami terytorialnymi, a organizacjami pozarządowymi na przykładzie Miasta Wałbrzycha

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cooperation between Local Governments and Non-governmental Organizations on the Example of Wałbrzych
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu omówiono istotę oraz uwarunkowania prawne współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce. Opisane zostały zasady tworzenia rocznych programów współpracy, które stanowią podstawę współdziałania międzysektorowego. Przedstawiono również, na przykładzie Miasta Wałbrzycha, sposoby i formy realizowania współpracy w praktyce. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the nature and legal considerations of local government cooperation with NGOs in Poland. It describes the rules for creating annual cooperation programs that form the basis of cooperation across sectors. It also presents, as an example of Wałbrzych city, methods and forms of implementation of cooperation in practice. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • [1] Bielawska D., Bielawski M., Jachimowicz A., Partnerstwo w praktyce. System współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi, ESWIP, Elbląg 2007.
 • [2] Ceglarski A., Organizacje pożytku publicznego, LexisNeXis, Warszawa 2005.
 • [3] Dyczkowski T., Controlling w organizacjach pożytku publicznego. Perspektywa międzynarodowa., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010.
 • [4] Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985r., Dz. U. Nr 124, poz. 607 z 1994r.
 • [5] Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Wałbrzycha na lata 2009 - 2015, http://www.mops.walbrzych.pl/aktualnosci/2009/20090302/strategia_rps.pdf (29.05.2013).
 • [6] Gumkowska M., Organizacje pozarządowe jako partner administracji publicznej, http://www.ngo.pl/files/administracja.ngo.pl/public/badania/Gumkowska_NGO_jako_partner_administracji.pdf (29.05.2013 r.).
 • [7] Halszka Kurleto M., Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • [8] http://www.isp.org.pl/kompas_old/?v=page&id=451&ln=pl (29.05.2013 r.)
 • [9] Imiołczyk B., ABC samorządu terytorialnego. Poradnik nie tylko dla radnych, FRLD, Fundacja im. S. Batorego, Polska dla Kobiet - Kobiety dla Polski.
 • [10] Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • [11] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 z 1997 r.
 • [12] Sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr XXI/183/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r., http://www.um.walbrzych.pl/strony/do_druku/gospodarka/op/sprawozdania/2012/sprawozdanie_2012.pdf (29.05.2013r.).
 • [13] Sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr LIX/505/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na 2011r., http://www.um.walbrzych.pl/strony/do_druku/gospodarka/op/sprawozdania/2011/sprawozdanie_2011.pdf (29.05.2013 r.).
 • [14] Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, http://www.um.walbrzych.pl/strony/do_druku/gospodarka/op/aktualnosci/2012/065-02.pdf (29.05.2013 r.).
 • [15] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.