PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 111 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014 | 369--379
Tytuł artykułu

Źródła finansowania inwestycji sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Sources of Financing Investments of Small and Medium Enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jest przedmiotem badań i analiz począwszy od przemian systemowych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Aktywność, potencjał oraz bariery ograniczające jego rozwój są systematycznie monitorowane w raportach diagnozujących stan tego sektora. Małe i średnie przedsiębiorstwa ze względu na swoje niepowtarzalne cechy są cennym źródłem zachowań przedsiębiorczych. Zorientowane na przedsiębiorczość firmy cechuje myślenie kreatywne, twórcze oraz perspektywiczne, co umożliwia im racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz postrzeganie zmian na rynku jako okazji do urzeczywistnienia nowych pomysłów i stworzenia nowych wartości. Rozwój sektora MŚP przyczynia się do wzrostu oraz rozwoju gospodarczego, wzrostu innowacyjności, podtrzymywania konkurencyjności oraz spadku bezrobocia. Małe i średnie przedsiębiorstwa na całym świecie traktowane są jako niepodważalny motor zmian w gospodarce. Ogromny potencjał tkwiący w przedsiębiorstwach sektora MŚP jest niejednokrotnie hamowany przez wiele utrudnień, które uniemożliwiają jego ekspansję. Te bariery o dość zróżnicowanej typologii ograniczają sprawność przedsiębiorstw, osłabiają je i mogą blokować ich rozwój w przyszłości. Wśród najistotniejszych zagrożeń, uniemożliwiających rozwój tego sektora wymienia się niejednokrotnie barierę pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest sektor MŚP w Polsce oraz jego system finansowania. Celem artykułu jest przedstawienie głównych oraz alternatywnych źródeł finansowania wykorzystywanych w działalności sektora małych i średnich przedsiębiorstw(abstrakt autora)
EN
Small and medium - sized enterprises in Poland have been analysed since the economy transformation in the nineties of the XX century. Activity, potential and barriers restricting its development have been systematically monitored in diagnosing reports about the condition of SMEs. Because of the unique qualities, small and medium - sized enterprises are valuable source of enterprising behavior. Enterprises focused on entrepreneurship characterize creative and perspective thinking, which enables a rational management of their own resources and treat changes in the market as a chance to realize new ideas and create new values. SMEs'development contributes to the economic growth, increase in innovation, maintain its competitiveness and reduces the unemployment. On the whole world small and medium - sized enterprises are treated as indisputable generators of economic changes. Many times, immeasurable potential hidden in SMEs' enterprises is restricted by number of barriers blocking its expansion. This various barriers may reduce the efficiency of enterprises activity and block its development in the future. The most important among them is the barrier of access to external funds for financing business development. The main interest in this study is devoted to small and medium - sized enterprises sector in Poland and its system of financing. The purpose of this work is to present main and alternative sources of financing used in SMEs sector activity(author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2010 oraz prognoz na I kw. 2011, NBP, styczeń 2011.
 • Janasz W., Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, Warszawa 2004.
 • Łuczka T., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Staniec I., Malicki P., Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w aglomeracji łódzkiej, w: Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, Difin, Warszawa 2011.
 • Zbierowski P., Węcławska D., Tarnawa A., Zadura-Lichota P., Bratnicki M., Global Entreprenurship Monitor - Polska 2012, Warszawa 2012.
 • 2011 SME's Access to Finance Survey, Analytical Report, European Commission, 7 December 2011. http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom /cf/ itemdetail. cfm ?item_ id=5644&tpa=0&tk=&lang=pl.
 • Dane Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ statistics_explained /index.php/ Small_and_medium-sized_enterprises (2.11.2013).
 • Enterprise and Industry SBA Fact Sheet 2012 Poland http://ec .europa.eu/ enterprise/ policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countriessheets/ 2012/poland_en.pdf.
 • Kraemer-Eis H., Lang F., The importance of leasing for SME finance, European Investment Fund, Luxembourg, August 2012, http://www.eif.org/news_centre / research/ eif_wp_2012_15_The%20importance%20of%20leasing%20for%20SME%20finance_ August_2102.pdf.
 • MŚP pod lupą. Raport, Europejski Program Modernizacji Polskich Firm, Warszawa 2011, http://www.efl.pl/finansowanie/EFL_Raport_MSP_pod_lup.pdf.
 • PKPP Lewiatan, Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2012, Warszawa, kwiecień 2012 http://konfederacjalewiatan.pl/ wydawnictwa/_ files/ publikacje /clb_2012_14.pdf
 • The European Federation of Leasing Company Associations, http://www.leaseurope .org/ up oads/documents/ stats/Leaseurope %202013%20 Biannual%20 Survey.pdf.
 • The Use of Leasing Amongst European SMEs Executive Summary, Oxford Economics, November 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321625

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.