PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 24 (4) Samorząd terytorialny a polityka lokalna | 145--162
Tytuł artykułu

Rada nadzorcza w procesie zarządzania strategicznego w spółkach komunalnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Supervisory Board in the Process of Strategic Management in Municipal Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest przedstawienie roli jaką odgrywa w zarządzaniu strategicznym rada nadzorcza w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszej części pracy przedstawiono istotę i zakres nadzoru korporacyjnego, a także podkreślono różnicę pomiędzy pojęciem nadzoru właścicielskiego a korporacyjnego. Następnie opisano podstawowe funkcje i zadania organu nadzorczego będącego fundamentem wewnętrznego mechanizmu nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego. W drugiej części pracy, na podstawie obowiązujących norm prawnych scharakteryzowano spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz funkcjonujący w nich obligatoryjnie organ nadzorczy. W ostatniej części zwrócono uwagę na konieczność udziału rad nadzorczych w zarządzaniu strategicznym nie tylko spółek, w których udziały posiadają jednostki samorządu terytorialnego, ale także w pozostałych typach przedsiębiorstw. Dodatkowo ukazano korzyści oraz skutki włączenia organu nadzorczego do procesu podejmowania decyzji strategicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to present the role supervisor board plays in the strategic management of the companies with the participation of local government units. In the first part of the paper the nature and scope of corporate governance is presented. Then basic functions and tasks of the supervisory authority which is the foundation of the internal mechanism of corporate governance in commercial companies are described. In the second part of the paper, on the basis of the current rules in the company created by the local government units and obligatory operating them by supervisor board are characterized. The final section highlights the need for the participation of supervisory boards in strategic management, not only companies in which shares are held by local authorities, but also in other types of businesses. Additionally it is showed what are the benefits and effects of supervisory authority inclusion for strategic decision-making process. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Andrews K. R., Responsibility for corporate strategy, "Harvard Business Review", 1980, No. 58.
 • [2] Bogacz-Miętka O., Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem, CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
 • [3] Dobija D., Koładkiewicz I., Ład korporacyjny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • [4] Ignyś-Lipowiecka A., Wybrane problemy współczesnego nadzoru korporacyjnego, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.) Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • [5] Janusz T., Stos D., Rady nadzorcze w procesie przekształceń własnościowych, [w:] S. Rudolf (red.) Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • [6] Jensen M., Meckling W., Theory of the firm: managerial behaviour, agency costs and ownership structure, "Journal of Financial Economics", 1976, No. 9.
 • [7] Jeżak J., Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • [8] Jeżak J., Wybór strategiczny w przedsiębiorstwie - Rola rady nadzorczej [w:] E. Urbanowska-Sojkin (red.) Wybory strategiczne w przedsiębiorstwa. Uwarunkowania, Zeszyty naukowe 169, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011.
 • [9] Koładkiewicz I., Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999.
 • [10] Kulesza T., Nadzór korporacyjny a zarządzanie spółką kapitałową, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 • [11] Lis K. A., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • [12] Mesjasz Cz., Ład (nadzór) korporacyjny. Geneza, definicje i podstawowe problemy, [w:] D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.) Ład korporacyjny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • [13] Mesjasz Cz., Mechanizmy władania korporacyjnego, "Sukcesy organizacji: Strategie i innowacje". Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4, Sopot 2005.
 • [14] Ministerstwo Skarbu Państwa, Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, Warszawa 2010.
 • [15] Misterska-Dragan B., Czy Skarb Państwa to dobry wzór? - nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, "Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni", Bochnia 2004, nr 2.
 • [16] Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, 2004, [www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/34656740.pdf], (04.03.2013 r.).
 • [17] Rudolf S. i inni, Efektywny nadzór korporacyjny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • [18] Trojanowski K., Funkcjonowanie spółek komunalnych - miasto jako przedsiębiorca, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie", seria Ekonomia 6 (1/2013), Lublin 2013.
 • [19] Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz. U. Nr 94 poz. 1037.
 • [20] Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Dz. U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 z późn. zm.
 • [21] Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Dz. U. 1996 nr 118 poz. 651.
 • [22] Wawrzyniak B., Nadzór korporacyjny: perspektywy badań, "Organizacja i kierowanie", 2002, nr 2.
 • [23] Zalega K., Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.