PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 24 (4) Samorząd terytorialny a polityka lokalna | 173--186
Tytuł artykułu

Klaster w turystyce : współpraca czy konkurencja?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cluster in Tourism : Cooperation or Competition?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki, szczególnie na przykładzie regionów o dużej atrakcyjności turystycznej. Szczególnie korzystne warunki do współpracy stwarza funkcjonowanie klastrów. Zgodnie z definicją tworzące go podmioty równocześnie konkurują miedzy sobą i współpracują. Podejmują działania mające na celu wspieranie rozwoju turystyki polegające na rozbudowie infrastruktury turystycznej oraz promocji regionu, jako miejsca recepcji turystycznej. Oferta przedsiębiorstw turystycznych jest jednym z elementów szeroko rozumianej atrakcyjności turystycznej regionu. Jej poprawa oznacza wzrost liczby turystów. Dla regionu oznacza to większe wpływy z tytułu podatków, wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach, związany z obsługą rosnącego ruchu turystycznego. Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć pozwala uzyskać korzyści m.in. z wzajemnej wymiany informacji, obniżenia kosztów wchodzenia i utrzymania się na rynku, wykorzystania dla własnych potrzeb wyników badań naukowych i postępu technologicznego a także inwestycji. (abstrakt oryginalny)
EN
Tourism is one of the fastest growing sectors of the economy, particularly in the case of regions with a large tourist attraction. Functioning of clusters create favourable conditions for cooperation. According to the definition, the entities forming such clusters simultaneously compete and cooperate with one another . They act to promote the development of tourism involving the expansion of tourism infrastructure and promotion of the region as a place of tourist destination. Tourism enterprises offer is one of the elements of tourist attractiveness of the region. Its improvement results in an increase in the number of visitors. For the region, this means more tax revenue and growth of employment in companies associated with servicing growing tourist market. Conducting common ventures can bring benefits, such as, the mutual exchange of information, lower costs of coming into and being on the market, using - for own purposes - the results of research and technological development and investment. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Aleksandrova 2007.
 • [2] Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2005. Raport końcowy, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2005, dostępny na www.wrotamałopolski.pl, stan na dzień 24.01.2006.
 • [3] Bengtsson M., Kock S., "Coopetition" in Business Networks - to Cooperate and Compete Simultaneously, "Industrial Marketing Management" 29, 2000.
 • [4] e-tourism, "European Innovation" 1/2005, dostępny na: [www.aoi.cordis.lu], stan na dzień 23.01.2006.
 • [5] Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 1997.
 • [6] Grzybowski, Rużić 2004.
 • [7] Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Łódz 2001.
 • [8] Porter M.E., Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • [9] Rosenfeld S.A., Does cooperation enhance competitiveness? Assessing the impact of inter-firm collaboration, "Research Policy", 25, 1996.
 • [10] Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • [11] Szymoniuk B., Innowacyjność jako warunek funkcjonowania klastrów. Porównawcze studium przypadków, w: Wspólna Europa - innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, pod red. H. Brdulak i T. Gołebiowskiego, Difin, Warszawa 2003.
 • [12] Yang J.-T., Wan C.-S., Advancing organizational effectiveness and knowledge management implementation, Tourism Management, 2004, no.25.
 • [13] [www.eklaster.org], stan na dzień 20.01.2006 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.