PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 25 (5) Inżynieria innowacji : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 565--582
Tytuł artykułu

Strategiczna Karta Wyników a innowacyjność firmy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Balanced Scorecard and Innovation in a Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł opisuje podstawowe terminy związane z innowacjami, które są dzisiaj w każdej firmie sprawą kluczową. W artykule przedstawiono Strategiczną Kartę Wyników jako innowacyjny instrument zarządzania strategicznego, dający szansę na skuteczną realizację przyjętej w firmie strategii. Zaprezentowano także, w oparciu o raport z realizacji strategii w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wybrane wskaźniki realizacji przyjętych celów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the essential terms referring to innovation, which is nowadays crucial in every company. In the article, a Balanced Scorecard has been presented as an innovative instrument of strategic management, enabling an effective implementation of the strategy the company is going for. The selected rates of the realization of the adopted targets have also been presented, based on the strategy implementation report in ZUS (Social Insurance Institution in Poland). (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • Bernais J., Igram J., Kraśnicka T., ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 • Derdziuk Z., Niedzielski A. (red.), Nowa jakość zarządzania w administracji publicznej - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, "Controlling i rachunkowość zarządcza" Nr 11, 1-30 listopada 2010, Wydawca: Grupa Wydawnicza INFOR SA, Warszawa 2010.
 • Derdziuk Z., Orientacja dla klienta w instytucji publicznej, "Harvard Business Review Polska"12/2011-01/2012, Wydawca: Harvard Business Review Polska, Warszawa 2012.
 • Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
 • Drucker P., Zarządzanie w czasach burzliwych. Nowe wyzwania- nowe horyzonty, Wydawca: "Nowoczesność" Sp. z o.o., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik, Warszawa 1995.
 • Feliks J., Kowal B., Kowal D., Strategiczna karta wyników jako logistyczne narzędzie wspomagania implementacji strategii w uczelni wyższej, w: [http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/edukacja/item/83163-strategiczna-karta-wynikow-jako-narzedzie-wspoma-gania-implementacji-strategii-w-uczelniwyższej],(20.09.2013 r.).
 • Kalinowski T., Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 • Kaplan R., Norton D., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Kowalczyk L., Współczesne zarządzanie publiczne jako wynik procesu zmian w podejściu do administracji publicznej, [w:] Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (1) 2008, Wałbrzych 2008.
 • Kral Z., Strategiczna karta wyników, [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
 • Kupis P., Zaniewska K., Kierunki rozwoju polityki innowacyjnej w Polsce, [w:] K. Poznańska, R. Sowiecki (red.), Innowacje w przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Motyka S., Pomiar innowacyjności przedsiębiorstwa, [http://www.ptzp.org.pl/files/konfe-rencje/kzz/artyk_pdf_2011/075.pdf], (20.09.2013 r.).
 • Pichalak M., Przywództwo a innowacyjność organizacji, "Organizacja i Kierowanie", Nr 4 (147)/2001, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Pietrzak M., Balanced Scorecard a hipotezy strategiczne, BAZA WIEDZY Studiów Podyplomowych PRE-MBA, Metody i techniki menedżerskie, [www.premba-mtm.sggw.pl.], (20.09.2013 r.).
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, Warszawa 2008, [http://oris.opolskie.pl/g2/big/201101/c02a2f2b2edc81bcb 81083ad7027 32.pdf .], (20.09.2013 r.).
 • Pomykalski A., Współczesne tendencje zarządzania organizacjami poprzez innowacje, "Współczesne Zarządzanie" 4/2007, Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, Fundacja "Współczesne Zarządzanie", Białystok 2007.
 • Prystrom J., Innowacje i środki wspierania działalności innowacyjnej w Polsce, [w:] E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red.), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Wydawca: Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 • Przybylski P. (red.), Waga efektywności (rozmowa z A. Niedzielskim, dyrektorem Departamentu Kontrolingu,), "Z życia ZUS" Nr 4/2010, Wydawca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2010.
 • Skalik J., Czynniki wzrostu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] J. Stankiewicz (red.), Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007.
 • Tadych J., Strategiczna karta wyników - narzędzie pomiarowe czy coś więcej?, [http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/indem.php/PUNCzarz/article/view/AUC_zarz.2012.003/231], (25.09.2013 r.).
 • Raport z realizacji strategii przekształceń ZUS na lata 2010-2012,
 • [http://www.twtf.pl/bazawiedzy/szczegoły.php].
 • [http://intranet.warszawa.zus].
 • [http://www.controlling.infor.pl]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321657

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.