PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (marzec-kwiecień) | 88--98
Tytuł artykułu

Wpływ zmian dochodów na strukturę wydatków gospodarstw domowych na tle zmian koniunktury w Polsce w latach 2006-2011

Warianty tytułu
Impact of Income Changes on the Households' Spending Pattern against the Background of Changes in the Business Conditions in Poland in 2006-2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem referatu jest weryfikacja tezy badawczej dotyczącej istnienia wpływu zmian koniunktury gospodarczej na zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych w Polsce. Analizą objęto pięć grup gospodarstw domowych: gospodarstwa pracowników na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych, pracujących na własny rachunek, rolników oraz gospodarstwa emerytów. Przeprowadzona analiza wskazała na nieznaczny wpływ zmian spowolnienia gospodarczego w latach 2009-2010 na zachowania gospodarstw domowych, co miało odzwierciedlenie w strukturze ich wydatków. W latach 2007-2011 był kontynuowany - rozpoczęty w 1990 r. - malejący trend odsetka wydatków na dobra poślednie i rosnący trend wydatków na dobra wyższego rzędu. Bardziej zamożne gospodarstwa domowe zamortyzowały większość skutków spowolnienia posiadanymi zasobami, w związku z czym ich sytuacja materialna pogorszyła się nieznacznie. Polityka państwa nie dopuściła do zmniejszenia dochodów mniej zamożnych gospodarstw, przyczyniając się tym samym do braku zmian w ich zachowaniach konsumenckich. Skutki spowolnienia odczuły jedynie gospodarstwa domowe rolników, czego wyrazem był wzrost udziału wydatków na żywność. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the article is to verify the research thesis of the existence of impact of changes in the business conditions on households' consumer behaviour in Poland. An analysis comprised the five groups of households: households of blue-collar and white-collar workers, own-account workers, farmers and pensioners' households. The carried out analysis showed an insignificant impact of changes of the economic slowdown in the years 2009-2010 on households' behaviour reflected in their spending pattern. In 2007-2011, there was continued the originated in 1990 declining trend of the per cent of expenditure on inferior goods and the growing trend of expenditure on higher-order goods. More affluent households mitigated most effects of the slowdown with the possessed resources, owing to which their financial situation worsened insignificantly. The state's policy prevented a decrease of incomes by less affluent households, thus contributing to absence of changes in their consumer behaviour. The slowdown's effects were only felt by farmers' households expressed in a growth of the share of expenditure on foods. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
88--98
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
  • Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Bibliografia
  • Budżety gospodarstw domowych w 2007 r., GUS, Warszawa 2008.
  • Budżety gospodarstw domowych w 2008 r., GUS, Warszawa 2009.
  • Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
  • Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
  • Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., GUS, Warszawa 2012.
  • Kornai J., Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985.
  • Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, ZUS, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321689

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.