PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 25 (5) Inżynieria innowacji : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 555--564
Tytuł artykułu

Budżetowanie - narzędzie zarządzania w podmiotach działających na rynku medycznym w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Budgeting - Tool Management in the Entities Operating in the Market of Medicine in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Budżetowanie to bardzo istotne narzędzie zarządzania w firmie. Stosowane w USA od początku lat 40-tych XX wieku stanowi nadal aktualny sposób sterowania organizacją i przynosi firmom wymierne rezultaty ekonomiczne. W obecnym otoczeniu rynkowym, wymagającym od menedżerów efektywności i elastyczności działania budżetowanie jest elementem, który przyczynia się do osiągnięcia zamierzonych rezultatów, przy czym w wielu przedsiębiorstwach nie funkcjonuje ono w ogóle, lub wymaga zmian i przeorientowania. Artykuł jest pisany na bazie praktycznych, własnych doświadczeń uzyskanych przy wprowadzaniu metody budżetowania w podmiotach działających na rynku medycznym, ale również i w firmach działających w innych branżach, przy czym podkreśla, że proces ten jest specyficzny dla jednostek medycznych. W artykule opisane zostały cechy systemu budżetowania na bazie wprowadzenia systemu w jednym z największych szpitali w Polsce. Jednostka ta prowadzi działalność medyczną jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej SPZOZ, który nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., przy czym działa on na konkurencyjnym rynku medycznym oraz według przepisów obowiązującego prawa. W praktyce oznacza to, że jednostka musi być zarządzana w sposób efektywny, tak aby mogła co najmniej zbilansować swoją działalność gospodarczą. Prawidłowy oraz pełny proces budżetowania jest ciągle uznawany za metodę nowoczesną i innowacyjną w większości podmiotów rynku medycznego, co przy jego braku powoduje trudność w uzyskaniu stabilności i rozwoju nawet przy efektywnie przeprowadzonej restrukturyzacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Budgeting is a very important tool in the management of the company. Used in the U.S. since the early 40's of the twentieth century is still valid way to control the organization and brings companies to measurable economic results. In the current market environment, requiring managers to efficiency and flexibility budgeting is an element that contributes to achieving the desired results, but in many companies, it does not work at all, or require changes and reorientation. The article is written on the basis of practical, personal experience gained from the introduction of budgeting methods in companies operating in the medical market, but also in companies operating in other sectors, but stresses that this process is specific to the medical units. This paper describes the features of the system of budgeting based on the introduction of the system in one of the largest hospitals in Poland. This unit operates as an Independent Public Medical Health Care SPZOZ who is not an entrepreneur within the meaning of the Act on the Therapeutic Activity of 15 April 2011, while operating on a competitive medical market and by applicable law. In practice, this means that the unit must be managed in an efficient manner in order to at least balance their business. Proper and complete the budgeting process is still considered a modern and innovative method in most subjects of the medical market, which in its absence causes difficulty in obtaining the stability and development even in effectively restructuring. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Gabara W., Przesłanki racjonalnego zarządzania, Książka i Wiedza, Warszawa 1993, s. 83.
  • Komorowski J., Budżetowanie, jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, PWN Warszawa 1997, s. 18.
  • Łyszczak M., Węgrzyn M., Wasilewski D., Nowoczesne Zarządzanie Finansami w Zakładach Opieki Zdrowotnej, Wrocław 2008.
  • Nowaka E. (red.), Budżetowanie Kosztów Przedsiębiorstwa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr 2002, s. 19.
  • Nowicki P., Wolność opanowania, czyli pełne wykorzystanie funkcji controllingu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321695

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.