PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 25 (5) Inżynieria innowacji : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 449--459
Tytuł artykułu

Społeczeństwo 55+ jako nowy odbiorca innowacji w wirtualnym świecie portali społecznościowych i informacyjnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Society 55 + as a New Customer Innovation in the Virtual World of Social Networking and Information
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeciętny czas trwania życia ludzkiego w krajach gospodarczo rozwiniętych nieprzerwanie wydłuża się. Skutkiem tej sytuacji jest zjawisko starości demograficznej wraz z towarzyszącymi jej problemami społecznoekonomicznymi. Nigdy dotychczas tak wielu ludzi nie dożywało tak późnej starości. Nie dziwią więc rozważania i badania nad losem społeczeństwa w wieku 55+, które jest pełnoprawnym uczestnikiem i konsumentem wszelkich innowacji technologicznych - również tych z wirtualnego świata. W obliczu coraz niższego przyrostu naturalnego, gdzie więcej ludzi umiera niż się rodzi, jest istotne, aby z innowacji mógł skorzystać każdy członek społeczności - bez względu na wiek. Inwestycja w zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu wśród seniorów zagwarantuje ich udział w rynku konsumpcji dóbr i usług - o ile przekaz, reklama i produkt będą dostosowane do ich preferencji. Starość nie ominie nikogo z nas - jest nieunikniona. Warto już teraz dostosowywać rzeczywistość do praw nią rządzących. (abstrakt oryginalny)
EN
The average duration of human life in developed is countries continuously increasing. The result of this situation is the phenomenon of demographic aging and its accompanying socio - economic problems. Never before have so many people lived to such a ripe old age. No wonder so discussion and research on the fate of the population aged 55 +, which is a full participant in and consumer of any technological innovation - including those from the virtual world. In the face of a very low birth rate, when more people die than are born, it is important that every member of the community can benefit from innovation - regardless of age. Investing in preventing digital exclusion among seniors ensure their market share in consumption of goods and services - as long as the message, the ad and the product will be tailored to their preferences. Old age will not miss any of us - is inevitable. It is worth to adapt the reality to the laws governing it. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • Age Concern i Barclays (2002), Internet turns on mennand women in different ways - new survey reveals - dostęp 15.08.2011 r. [www.icmresearch.com/pdfs/2002_august_age_concern_barclays_it_internet_order_people.pdf] dostęp30.09.2013 r.
 • Bargh J.A., McKenna K.Y.A (2004), The Internet and social life. Annual Review of Psychology, 55, page 573-590.
 • Batorski D. (2003), Ku społeczeństwu informacyjnemu, Warszawa 2003 r., Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 • Batorski D., Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Diagnoza społeczna 2009 - warunki i jakość życia Polaków. Raport, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, [www.diagnoza.com] - 30.03.2010 r. (dostęp 30.09.2013 r.).
 • Batorski D. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Diagnoza społeczna 2011 - warunki i jakość życia Polaków. Raport, Contemporary Economics 5, s. 299-327.
 • Batorski D., Zając J.M. Między alienacją a adaptacją - Polacy w wieku 55+ wobec internetu. Raport otwarcia Koalicji "Dojrzałość w sieci, Warszawa 2010.
 • Czaja S.J. Charness N., Fisk A.D., Hertzog C., Nair S.N., Rogers, W.A. Sharit J. (2006), Factors Predicting the Use of Technology: Findings From the Research and Education on Aging and Technology Enhancement (CREATE). Psychology and Aging, 21, s. 333.
 • Bargh J.A., McKenna K.Y.A (2004), The Internet and social life. Annual Review of Psychology, 55, page 573-590.
 • Czarniawska O., Uczenie się jako styl życia, Edukacja Dorosłych 1997, nr 2, s. 10.
 • Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Dolnośląskie Uniwersytety III Wieku, Wrocław 2012 r.
 • Dutton W., Helsper E.J. (2007), The Internet in Britain: 2007. Oxford Internet Institute, Uniwersity of Oxford.
 • [www.egospodarka.pl/art/58369,Polacy-50-a-korzystanie-z-Internetu,1,39,1.html] - 30.09.2013 r.
 • [www.egospodarka.pl/art/84438,Seniorzy-w-Internecie-a-dzialaniamarketingowe,1,20,2.htmlm] - 30.09.2013 r.
 • Eurostat (2010), Digital inclusion - individuals, [www.appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModiflyTableLayout.do] - 10.02.2011 r. (dostęp 30.09.2013 r.).
 • GUS (2010), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, Warszawa: GUS, dostęp 10.02.2011 [www.stat.gov.pl.] (dostęp 30.09.2013 r.).
 • Hołda M. (2008a), Człowiek stary jako użytkownik internetu. I Ogólnopolskie Sympozjum Psychologii Edukacyjnej "Internet w biegu życia ludzkiego, Kraków 2008 r.
 • IAB Polska 2010, Raport strategiczny internet 2010, [www.iabpolska.pl/images/stories/raporty/Raport_strategiczny_IAB_Polska_INTERNET_2010.pdf] -16.08.2011 r. (dostęp 30.09.2013r.)
 • Keenan T. (2009), Internet use among midlife and older adults: AARP bulletin poll. American Association of Retired Persons [www.research.aarp.org] -20.07.2011 r. (dostęp 30.09.2013 r.).
 • Konieczna-Woźniak R., Seniorzy w społeczeństwie wiedzy i informacji, Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2005, str.59.
 • Sarana J., Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka w okresie przemian, Lublin 2000 r.
 • Selwyn N., Gorard S., Furlog J., Madden L. (2003), Older adult's use of information and communications technology in everyday life. Ageing and Society, 23, s. 561-582.
 • Suchy S., Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych, Warszawa 2010 r.
 • Szmigielska B., Bąk A., Hołda M. Seniorzy jako użytkownicy Internetu, Nauka 2/2012, 141-155.
 • Trafiałek E., Edukacja, integracja i aktywizacja ludzi w starszym wieku. Polska a Europa, Sosnowiec 2005 r.
 • Wojnar I., O samokształceniu inaczej - Kwartalnik pedagogiczny 1/92, Warszawa 1992 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321717

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.