PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | nr 1 | 137--149
Tytuł artykułu

Applying Praxeological Analysis of Activities in the Assessment of Management Performance in Health Care

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wykorzystanie prakseologicznej analizy działań w ocenie sprawności zarządzania w ochronie zdrowia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. The phenomenon of managerialism is more and more frequently observed in health care institutions that previously were public in most countries. It is based on introducing professional management into hospitals, economization of measures, competitiveness, privatization and service contracting. The introduced solutions are transferred from the private sector, however, it is not entirely clear how these models will operate in the medical care sector and transfer on the desired increase in effectiveness.
Research aims. The aim of this article is to present as the results of research concerning the effectiveness and efficiency of management in health care entities and the possibilities of applying the praxeological analysis of activities in the evaluation of management effectiveness.
Method. In order to achieve this aim, a review of the literature concerning the effectiveness and efficiency of management in health care institutions and in hospitals especially was carried out.
Key findings. Literature analysis shows the necessity to change the current approach concerning the applied research methods emphasised by many authors, in which quantitative methods dominate. It is important to complement these studies with a qualitative approach that would mostly include the specific context of shaping managerial roles in health care and combine them with traditional medical roles. The term efficiency is very much confused and misused with the term effectiveness and they are not precisely defined in the literature relating to management in health care. To complement this deficiency the article proposes the application of the idea of praxeological efficaciousness and praxeological analysis allowing one to include in the evaluation of management performance in health care numerous aspects of the functioning of hospitals without focusing on just the economic one. (original abstract)
Tło badań. W instytucjach ochrony zdrowia obserwowane jest co raz szersze zjawisko menedżeryzacji które wcześniej w większości krajów były instytucjami publicznymi. Polega ono między innymi na wprowadzeniu profesjonalnego zarządzania w szpitalach, ekonomizację działań, konkurencyjność, prywatyzację i kontraktowanie usług. Wprowadzane rozwiązania przenoszone są z sektora prywatnego, ale do końca nie jest jasne jak te modele będą pracować w sektorze opieki medycznej i przekładać się na pożądany wzrost efektywności.
Cele badań. Powyższe przesłanki spowodowały, że celem niniejszego artykułu stało się przedstawienie, na podstawie przeprowadzonej analizy studiów literaturowych, wyników badań dotyczących efektywności zarządzania w podmiotach leczniczych oraz możliwości wykorzystania do oceny sprawności zarządzania prakseologicznej analizy działań.
Metodyka. Przedstawiona argumentacja opiera się na analizie literatury przedmiotu.
Kluczowe wnioski. Przeprowadzona analiza wykazała podkreślaną przez wielu autorów konieczność zmiany dotychczasowego podejścia w zakresie stosowanych metod badawczych, w których dominują metody ilościowe. Ważne jest uzupełnienie tych badań podejściem jakościowym, które przede wszystkim uwzględni specyficzny kontekst kształtowania ról menedżerskich w ochronie zdrowia i łączenia ich z tradycyjnymi rolami medycznymi. Do pogłębionych badań można wykorzystać prakseologiczną analizę działań, która pozwoli na uwzględnienie w badaniach wielu aspektów funkcjonowania szpitali i nie koncentrowanie się na jednym wybranym wymiarze efektywności. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
137--149
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Austen, A. (2010). Pomiar efektywności w organizacjach ochrony zdrowia. In A. Frączkiewicz-Wronka (Ed.), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia (pp. 100-131). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Bielski, M. (2002). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Brycz, B., & Dudycz, T. (2010). Paradygmat jako podstawa metody naukowej w naukach o zarządzaniu. In T. Dudycz & G. Osbert-Pociecha (Eds.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Cabała, P. (2007). Prakseologiczna analiza działania. Prakseologia, 47/2007, 9-17.
 • Clement, J.P., Valdmanis, V.G., Bazzoli, G.J., Zhao, M., & Chukmaitov, A. (2008). Is more better? An analysis of hospital outcomes and efficiency with a DEA model of output congestion. Health Care Management Science, 11, 67-77. doi: 10.1007/s10729-007-9025-8
 • Coyne, J.S., Richards, M.T., Short, R., Shultz, K., & Singh, S.G. (2009). Hospital Cost and Efficiency: Do Hospital Size and Ownership Type Really Matter? Journal of Health Care Management, 54(3), 163-175.
 • Falavigna, G., Ippoliti, R. & Manello, A. (2013). Hospital organization and performance: a directional distance function approach. Health Care Management Science, 16, 139-151. doi: 10.1007/s10729-012-9217-8
 • Frączkiewicz-Wronka, A. (2009). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 • Frączkiewicz-Wronka, A. (Ed.). (2010). Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Gasparski, W. (1999). Prakseologia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania.
 • Gok, M.S., & Sezen, B. (2013). Analyzing the ambiguous relationship between efficiency, quality and patient satisfaction in healthcare services: the case of public hospitals in Turkey. Health Policy, 111, 290-300. doi: 10.1016/j.healthpol.2013.05.010
 • Grewiński, M. (2011). Od administrowania do zarządzania usługami społecznymi. In M. Grewiński & B. Skrzypczak (Eds.), Środowiskowe usługi społeczne. Nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej (pp. 31-44). Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie, Elipsa.
 • Herwartz, H., & Strumann, Ch. (2012). On the effect of prospective payment on local hospital competition in Germany. Health Care Management Science, 15, 2012. 48-62. doi: 10.1007/s10729-011-9180-9
 • Hutchinson, S., & Purcell, J. (2010). Managing ward managers for roles in HRM in the NHS: overworked and under-resourced. Human Resource Management Journal, 20(4), 357-374. doi: 10.1111/j.1748-8583.2010.00141.x
 • Jack, E.P., & Powers, T.L. (2009). A review and synthesis of demand management, capacity management and performance in health-care services. International Journal of Management Reviews, 11(2), 149-174. doi: 10.1111/j.1468-2370.2008.00235.x
 • Jehu-Appiah, C., Sekidde, S., Adjuik, M., Akazili, J., Almeida, S.D., Nyonator, F., Baltussen, R., Asbu, E.Z., & Kirigia, J.M. (2014). Ownership and technical efficiency of hospitals: evidence from Ghana using data envelopment analysis. Cost Effectiveness and Resource. doi:10.1186/1478-7547-12-9
 • Kieżun, W. (1998). Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Kumar, S., & Nunne, W.H. (2008). Measuring technical efficiency of specialty hospitals in the US. Journal of Revenue and Pricing Management, 7(2), 139-152.
 • Lobo, M.S.C., Ozcan, Y.A., Lins, M.P.E., Silva, A.C.M., & Fiszman, R. (2014). Teaching hospitals in Brazil: Findings on determinants for efficiency. International Journal of Healthcare Management, 7(1), 60-68. doi: 10.1179/2047971913Y.0000000055
 • Lubicz, M. (2010). Efektywność i inne miary konsekwencji działań w sektorze ochrony zdrowia. In T. Dudycz, & G. Osbert-Pociecha (Eds.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Łasiński, G. (2003). Sprawność zarządzania organizacją sportową. Wrocław: Wydawnictwo AWF we Wrocławiu.
 • Marques, R.C., & Carvalho, P. (2013). Estimating the efficiency of Portuguese hospitals using an appropriate production technology. International Transactions in Operational Research, 20, 233-249. doi: 10.1111/j.1475-3995.2012.00865.x
 • Rouse, P., Harrison, J., & Turner, N. (2011). Cost and Performance: Complements for Improvement. Journal of Medical Systems, 35(5), 1063-1074. doi: 10.1007/s10916-010-9520-1
 • Rudawska, I. (2007). Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sherman, H.D. (1984). Hospital efficiency measurement and evaluation. Empirical test of a new technique. Medical Care, 22, 922-938.
 • Sławecki, B. (2012). Znaczenie paradygmatów w badaniach jakościowych. In D. Jemielniak (Ed.), Badania jakościowe. Pojęcia i teorie (pp. 57-65). Warszawa: PWN.
 • Szpaderski, A. (2007). The Importance of Tadeusz Kotarbiński's Metapraxiology for Management Theory. Dialogue and Universalism, 17(1/2), 41-70.
 • Szpaderski, A. (2013). Prakseologia a nauki o zarządzaniu. Studium metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Menedżerskie PTM.
 • Tiemann, O., & Schreyögg, J. (2013). Changes in hospital efficiency after privatization. Health Care Management Science, doi: 10.1007/s10729-012-9193-z
 • Townsend, K., & Wilkinson, A. (2010). Managing under pressure: HRM in hospitals. Human Resource Management Journal, 20(4), 332-338. doi: 10.1111/j.1748-8583.2010.00145.x
 • Zieleniewski, J. (1982). Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. Warszawa: PWN.
 • Ziębicki, B. (2010). Współczesne koncepcje oceny efektywności organizacyjnej - próba porównania. In T. Dudycz & G. Osbert-Pociecha (Eds.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem (pp. 632-642). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.