PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 25 (5) Inżynieria innowacji : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 355--369
Tytuł artykułu

Inżynieria współpracy samorządów terytorialnych w ramach zarządzania kryzysowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Engineering Cooperation between Local Authorities in Crisis Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inżynieria kierowania operacyjnego zarządzania kryzysowego to szukanie nowych rozwiązań organizacyjnych. Ma na celu pozyskanie dodatkowych źródeł zasobów. W tym celu należy stworzyć organizację skupiającą samorządy oraz podmioty z nimi współpracujące. Cechą zasadniczą tej organizacji to dobrowolność. Kierowanie wspólnotą odbywało by się za pomocą odpowiedniej komórki Urzędu Marszałkowskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
Engineering Operational management of crisis management is looking for new organizational solutions. It aims to mobilize additional sources of resources. To do this, create an organization comprised of local governments and those cooperating with them. An essential feature of this organization is voluntary. Targeting community was done by using a suitable cel Marshal's Office. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Białaś A., Formy działań faktycznych administracji, red. Boć J., Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław 2007.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Lex Wolters Kulwer Business, Kraków 2012.
 • Ficoń K., Bezpieczeństwo jako systemowa kategoria ontologiczna, kwartalnik Bellona 1/2013, Warszawa 2013.
 • Jakubczak R., Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Bellona Warszawa 2003.
 • Korczak J., Wojewoda - Marszalek - zadania w systemie bezpieczeństwa, red. Chajbowicz A., Kocowski T., Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, Kolonia Limited, Wrocław 2009.
 • Laskowski P., Zakres działania i struktura organizacyjna polskich jednostek samorządowych, Zeszyty Naukowe WWSZiP Wałbrzych 2010.
 • Leszczyński T., Kluczowe zadania administracji samorządowej w zarządzaniu kryzysowym, red. Włodarczyk M., Marjański A., Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - aktualne wyzwania. Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym, SWSPiZ, Łódź 2009.
 • Lipski S., Zarządzanie bezpieczeństwem - wybrane kwestie terminologiczne, red. Rajchel K., Próba identyfikacji współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, WSIZiA, Warszawa 2006.
 • Lisowski P., Zadania powiatu w zakresie bezpieczeństwa, red. Chajbowicz A., Kocowski T., Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, Kolonia Limited, Wrocław 2009.
 • Mroczko F., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Zarys problemów regionu dolnośląskiego, WWSZiP, Wałbrzych 2012.
 • Nowak E., Leksykon rachunkowości, PWN Warszawa 1996.
 • Ochendowski E., Prawo Administracyjne, część ogólna, TNOiK Toruń 2009.
 • Penc J., Decyzje w zarządzaniu, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1997.
 • Sienkiewicz-Małyjurek K., Zarządzanie bezpieczeństwem w samorządach lokalnych, red. Włodarczyk M., Marjański A., Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - aktualne wyzwania. Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym, SWSPiZ, Łódź 2009.
 • Stoner J., Freeman E., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011.
 • Tarno J., Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, praca zbiorowa Samorząd terytorialny w Polsce, Lexis Nexis, Warszawa 2004.
 • Żabski Ł., Kierunki zmian w nadzorze właścicielskim nad spółkami komunalnymi na przykładzie gminy Wałbrzych, red. Kieżunia W., Wołejszo J., Sirko S., Public management 2013, wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, AON, Warszawa 2013.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polski 1997, Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Ustawa z 13 listopada 2003, Dz. U. 2010, nr 80, poz. 526.
 • Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r., Dz. U. 2013, poz. 596.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998, Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1592.
 • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990, Dz. U. 2013, poz. 594.
 • Składane zapory zamiast worków z piaskiem, [http://www.24opole.pl/7538, Skladane_zapory_zamiast_workow_z_piaskiem,wiadomosc.html] dostępna na dzień 10.09.2013 r.
 • Pawłowska M. Byłem pierwszy oprócz konduktora który wyszedł z pociągu, [http://natemat.pl/3741,bylem-pierwszym-oprocz-konduktora-ktory-wyszedl-z-pociagu-przeczytaj-wstrzasajaca-relacje-pasazera] dostęp z dnia 25 wrzesień 2013 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321741

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.