PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3 | 37--48
Tytuł artykułu

Synergia wiedzy z ośrodków naukowych do sektora biznesu w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Knowledge synergy from scientific units to business sector in the Podlaskie and the Warmińsko-Mazurskie Provinces
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach w naszym kraju nastąpiła znacząca zmiana postrzegania roli uczelni wyższych oraz ośrodków badawczo-rozwojowych w życiu gospodarczym kraju. Coraz częściej uważa się, iż zacieśnianie współpracy pomiędzy podmiotami z sektora biznesu a ośrodkami naukowymi może przyspieszyć rozwój gospodarki, a także zniwelować negatywne zjawiska na rynku pracy. Duże znaczenie ma w tym obszarze poznanie oraz opanowanie mechanizmów przenoszenia rezultatów badań naukowych do praktyki gospodarczej, ponieważ mogą one przyczynić się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i umożliwić im tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie w regionach opóźnionych gospodarczo, takich jak obszar Polski Wschodniej. Województwa podlaskie oraz warmińsko-mazurskie znajdują się na obszarze Polski Wschodniej, gdzie ze względu na niższy potencjał gospodarczy oraz uwarunkowania historyczne, występują niższe możliwości rozwojowe niż w regionach bardziej konkurencyjnych centralnej i zachodniej Polski. Uwzględniając pewien stopień zapóźnienia infrastrukturalnego, szanse na doścignięcie innych regionów są znacznie słabsze. Jednym z ważniejszych czynników kształtujących potencjał regionu i wpływających na jego przyszły rozwój, będzie współpraca sektora prywatnego z ośrodkami naukowymi. Mimo, że w tym zakresie dużo się robi, ale niestety o wiele więcej tylko mówi, to poziom współpracy jest w porównaniu z innymi regionami kraju ciągle niewystarczający, a dobra współpraca między tymi podmiotami, może być kluczem w długoterminowym budowaniu regionalnych przewag konkurencyjnych. W poniższym artykule dokonano analizy inicjatyw związanych z zacieśnianiem współpracy pomiędzy podmiotami prywatnymi a ośrodkami naukowo-badawczymi z terenu województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. (fragment tekstu)
EN
Recently, in our country a significant change in the perception of the role of universities and scientific units in the economic area has been observed. It is often being estimated that the strengthening of the cooperation between business sectors' and scientific units not only may improve economic development but also eliminate negative phenomenon in the employment market. The Podlaskie and The Warmińsko-Mazurskie Provinces are located in the eastern part of Poland and their poor development abilities result from their historical background and poor economic potential. Taking into consideration a certain degree of backward infrastructure, the abilities to keep up with other regions are significantly poorer. One of the most important factors shaping region's potential and influencing its future development is cooperation between the private sector and scientific units. The level of cooperation is still insufficient in comparison with other European countries, though there has been done a lot in this area. Satisfactory cooperation between these subjects may be the key element in creating the long-term regional competitive advantage. In this article, the author made the analysis of the initiatives connected with strenthening the cooperation between private units and scientific units of the the Podlaskie and the Warmińsko-Mazurskie Provinces. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Analiza potencjału województwa warmińsko-mazurskiego pod względem powstania nowych inicjatyw klastrowych w regionie. Raport opracowany przez PSDB, Olsztyn, 2009.
 • Analiza wdrażania RSI w woj. warmińsko-mazurskim na podstawie realizacji projektów innowacyjnych realizowanych w regionie, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Raport Geoprofit, Warszawa, 2009.
 • Bank Danych Lokalnych. GUS, 2007-2009.
 • Biznes Klaster.pl, publikacja klastra instytucji otoczenia biznesu, 2010 (1), s. 31.
 • Dziemianowicz W., 2011. Polska wobec nowych wyzwań rozwoju: http://www.mrr.gov.pl/aktualności/rozwoj_regionalny, stan z dn. 10.10.2011 r.
 • Plawgo B., (red.), 2007. Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej. Synteza. Broszura informacyjna, na podst. raportu pod tym samym tytułem, MRR, Warszawa.
 • Polscy naukowcy wolą badań teorię niż pracować nad wynalazkami. Dziennik Gazeta Prawna z dnia 26.04.2010 r.
 • Portal: http://epp.eurostat.ec.europa.eu, stan z dn. 08.05.2010 r.
 • Portal: http://www.pi.gov.pl, stan z dn. 11.12.2011 r.
 • Ranking Uczelni Akademickich 2010. Dokument elektroniczny. Tryb dostępu: www.perspektywy.pl/ranking/2010/RWU, stan z dn. 18.05.2010 r.
 • Raport: Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych. MNiSW, Departament Wdrożeń i Innowacji, Warszawa 2006.
 • Raport: Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu. PARP, Warszawa 2006.
 • Raport: Badanie barier i stymulatorów dotyczących mechanizmów tworzenia i transferu innowacji ze środowiska naukowego do sektora przedsiębiorstw. IBnGR, Warszawa 2008.
 • Raport o ilościowym i jakościowym stanie prac badawczych prowadzonych na wybranych uczelniach wyższych w województwie podlaskim. Centrum Promocji Podlasia, WSFiZ, Białystok 2010.
 • Strategia rozwoju woj. podlaskiego do roku 2020. UM woj. podlaskiego, Białystok, styczeń 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321743

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.