PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3 | 129--153
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój przestrzennych systemów turystycznych na potrzeby obszaru metropolitarnego Białegostoku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The development of spatial tourist systems of the metropolitan area of Bialystok
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne trendy rozwoju miast i związanych z tym zmian potrzeb społecznych, w tym potrzeb w zakresie wypoczynku oraz postępujący wzrost wypoczywających na obszarach przyrodniczo cennych, powoduje konieczność podejmowania badań prognostycznych w zakresie przystosowania tych obszarów do przyjęcia ruchu turystycznego. Celem artykułu jest omówienie poziomu penetracji turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych przez mieszkańców obszaru metropolitarnego Białegostoku oraz stanu rozwoju przestrzennego systemu turystycznego Puszczy Knyszyńskiej. (fragment tekstu)
EN
The article deals with modern trends in the development of cities and consequent social changes, including the changes in the leisure sector. It identifies the spatial categories of tourism systems, including those of the metropolitan area of Bialystok. The article discusses, on the basis of the carried out empirical research, the level of the needs of the residents of Bialystok metropoly as far as leisure is concerned, especially the level of spatial tourist systems situated around Bialystok and the way they are exploited. Various aspects of communication, tourist infrastructure and recreational market have been presented and evaluated. Several weaknesses have been pointed out, along with the resultant dangers. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
129--153
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Borowiec J., 2005. Miasta w polityce spójności Unii Europejskiej. (w:) M. Łyszczak, K. Wilk (red.). Kierunki transformacji społeczno - ekonomicznej przestrzeni Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitarnych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Castells M., 1998. The information Age, Economy, Society and Culture - The rise of network society. Vol. 2. Blackwell, Oxford.
 • Chmielewski J. (red.), 1995. Studium Obszaru Metropolitarnego Warszawy. Biuro Planowania Rozwoju Warszawy, Warszawa.
 • Chudoba T., 2008. Teoria turystyki a zarządzanie turystyką. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Ekopolityka w turystyce. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1998.
 • European Commission, Interim Territorial Cohesion Report, OOPEC, Luksemburg 2004.
 • Frąckiewicz L.L., 1980. Systemy sprawnego działania. Ossolineum, Wrocław.
 • Jałowiecki B., 2000. Społeczna przestrzeń metropolii. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Jałowiecki B., 2005. Polskie miasta w procesie metropolizacji. Studia Regionalne i Lokalne 1 (19), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Jałowiecki B., Gorzelak G., 2000. Konkurencyjność regionów. Studia Regionalne i Lokalne 1 (1), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2002. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Kierunki rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013. Załącznik do Strategia rozwoju turystyki na lata 2007-2013. Polska Organizacja Turystyczna.
 • Kiryluk H., Borkowska - Niszczota M., 2006. Koncepcja turystyki zrównoważonej w teorii i praktyce. (w:) A. Nowakowska, M. Przydział (red.). Turystyka w badaniach naukowych. Rzeszów 2006.
 • Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju na lata 2008-2033.
 • Kurek W., Mika M., 2008. Turystyka jako przedmiot badań naukowych, wybrane koncepcje badawcze. (w:) W. Kurek (red.). Turystyka. PWN, Warszawa.
 • Lijewski T, Mikułowski M., Wyrzykowski J., 1998. Geografia turystyczna Polski, Wyd. 3. PWE, Warszawa.
 • Liszewski S., 1995. Przestrzeń turystyczna, Turyzm 5 (2).
 • Ładysz I., 2009. Konkurencyjność obszarów metropolitarnych w Polsce, na przykładzie włocławskiego obszaru metropolitarnego. Wydawnictwo Cedetu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Naumowicz K., 1990. Turystyka. Zagadnienia teoretyczne. US, Szczecin.
 • Preobreżański W.S., Wiedienin J.A., 1971. Geografia i otdych. Izdietielstwo Znanie, Moskwa.
 • Raszka B. Kształtowanie przestrzennych systemów ekologicznych w obrębie obszaru metropolitarnego Poznania: http//iks_sggw.pl/z35art2.pdf.
 • Rekomendacja Rady Europy no R. 95 10 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie polityki zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach chronionych.
 • Strategia rozwoju turystyki Polski na lata 2007-2013.
 • Swichtenberg A., 1996. Turystyka alternatywna i ekoturystyka - nowe pojęcia w geografii turyzmu. Turyzm, T. III.
 • Śleszyński P., 2003. Funkcje metropolitarne Warszawy - zarys problematyki. (w:) I. Jaźdźiewska (red.). Funkcje metropolitarne i ich rola w organizacji przestrzeni. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321783

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.