PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 32 | 5--28
Tytuł artykułu

Długookresowy model turystyki zrównoważonej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Long-Term Model of Sustainable Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest przedstawienie teoretycznego, długookresowego modelu turystyki zrównoważonej, który spełniałby warunki: kompletności, uniwersalności, jednoznaczności i prostoty. Podstawą konstrukcji modelu było przyjęcie, m.in. na podstawie studiów literaturowych, kilku głównych założeń oddających istotę turystyki zrównoważonej. Sam model został zaś zbudowany przy wykorzystaniu metody wnioskowania dedukcyjnego z przyjętych założeń. Do jego prezentacji zastosowano graficzny obraz funkcji matematycznej oraz zapis formalny. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej, mającej charakter wprowadzający, przedstawiono w skróconej formie, przegląd głównych koncepcji turystyki zrównoważonej. W drugiej części zaprezentowano, wybrane z literatury przedmiotu, próby oddania istoty turystyki zrównoważonej przy wykorzystania ujęcia modelowego. Z kolei trzecia, zasadnicza część artykułu zawiera proponowany teoretyczny, długookresowy model turystyki zrównoważonej. Obejmuje ona w szczególności graficzną formę modelu, a także opis: celów budowy modelu, jego głównych założeń, zastosowanych zmiennych, modelowych warunków równowagi i jej zakłóceń, prezentację czynników oddziaływujących na zmienne niezależne, jak również możliwości oraz ograniczenia wykorzystania modelu.(abstrakt oryginalny)
EN
An aim of deliberations is to present a theoretical long-term model of sustainable tourism that would have met the prerequisites of completeness, universality, explicitness, and simplicity. A ground for construction of the model was an adoption, among other things on the basis of literature studies, of a few basic assumptions showing the essence of sustainable tourism. The very model was built with the use of the method of deductive reasoning on the grounds of adopted assumptions. For its presentation, there were used a graphical picture of the mathematical function and a formal record. The article consists of three parts. In the first one, of the introductory nature, there are presented, in an abbreviated form, a review of the main concepts of sustainable tourism. In the second part, there are presented, selected from the subject literature, attempts to convey the essence of sustainable tourism with the use of the model approach. In turn, the third, the essential part of the article, includes the proposed theoretical long-term model of sustainable tourism. It comprises, in particular, a graphical form of the model as well as a description of the objectives of model construction, its main assumptions, applied variables, model terms of equilibrium and disturbances thereof, presentation of the factors affecting independent variables as well as the opportunities and constraints of model use.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie
Bibliografia
 • Blamey R.K. (2001), Principles of Ecotourism, (w:) Weaver D.B. (ed.), The Encyclopedia of Ecotourism, CABI Publishing, Oxon-New York.
 • Boo E. (1990), Ecotourism: the Potentials and Pitfalls, Country Case Studies, World Wildlife Fund, Washington.
 • Butler R.W. (1980), The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implication for the Managment of Resources, "The Canadian Geographer", No. 25.
 • Butler R.W. (1999), Sustainable Tourism: a State-of-the-Art Review, "Tourism Geographies", No. 1.
 • Butler R.W. (2005), Problemy miejsc recepcji turystycznej ze zrównoważonym rozwojem, (w:) Winiarski R., Alejziak W. (red.) Turystyka w badaniach naukowych, AWF w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów.
 • Butowski L. (2012), Sustainable Tourism - A Model Approach, (w:) Kasimoglu M. (ed.) Visions for Global Tourism Industry - Creating and Sustaining Competitive Strategies, In Tech, Rijeka.
 • Cater E., Lowman G. (red.) (1994) Ecotourism: a Sustainable Option?, Published in Association with the Royal Geographical Society, Wiley, Chichester, New York.
 • Ceballos-Lescuráin H. (1987), The Future of Ecotourism, "Mexico Journal" January 17.
 • Charter for Sustainable Tourism (1995), http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/charter.html [dostęp: 05.04.2011].
 • Clarke J. (1997), A Framework of Approaches to Sustainable Tourism, "Journal of Sustainable Tourism", No. 12(6).
 • Durydiwka M., Kowalczyk A., Kulczyk S. (2010), Definicja i zakres pojęcia "turystyka zrównoważona", (w:) Kowalczyk A. (red.), Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Farrel B.H., Twinning-Ward L. (2004), Reconceptualization Tourism, "Annals of Tourism Research", No. 31(2).
 • Fennel D.A. (1999), Ecotourism. An Introduction, Routledge, London-New York.
 • Gaworecki W. (1998) i wyd. późn., Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Globalne Kryteria Zrównoważonej Turystyki (2008), UNEP, UN WTO, Rainforest Alliance, Światowy Kongres Ochrony Przyrody w Barcelonie.
 • Gołembski G. (2009), Jakość usług w regionie turystycznym, (w:) Gołembski G. (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hughes G. (2002), Environmental Indicators, "Annals of Tourism Research", No. 29(2).
 • Hunter C. (1997), Sustainable Tourism as an Adaptive Paradigm, "Annals of Tourism Research", No. 24(4).
 • Kowalczyk A. (red.) (2010), Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kurek W. (red.) (2008), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krippendorf J. (1986), Tourism in the System of Industrial Society, "Annals of Tourism Research", No. 13(4).
 • Krippendorf J., Zimmer P., Glauber H. (1988), Für einen anderen Tourismus, Problemen-Perspectiven- Ratschlage, Fischer Verl., Frankfurt am Main.
 • Lanfant M.-F., Graburn N. (1992), International Tourism Reconsidered: the Principles of the Alternative, (w:) Smith V.L., Eadington W. (eds.), Tourism Altenatives: Potentials and Problems in the Development of Tourism, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
 • Liszewski S. (1995), Przestrzeń turystyczna, "Turyzm" t. 5, z. 2.
 • Making Tourism More Sustainable. A guide for Policy Makers (2005), United Nations Environment Programme, World Tourism Organisation.
 • Mesjasz C. (2003), Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 • Mika M. (2008), Sposoby ograniczania negatywnego wpływu turystyki, (w:) Kurek W. (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nasza wspólna przyszłość (1991), Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju, PWE, Warszawa.
 • Niezgoda A. (2006), Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Sustainable Development of Tourism. Conceptual Definitions (2004), UN WTO, Madrid.
 • The VISIT Initiative. Tourism Eco-Labelling in Europe - Moving the Market Towards Sustainability (2004), ECEAT, ECOTRANS.
 • Weaver D.B. (2001), Ecotourism in the Context of Other Tourism Types, (w:) Weaver D.B. (ed.), The Encyclopedia of Ecotourism, CABI Publishing, Oxon-New York.
 • Zaręba D. (2010), Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321785

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.