PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | nr 1 | 114--124
Tytuł artykułu

The Objectives of Corporate Restructuring in Dynamic and Turbulent Markets

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cele restrukturyzacji przedsiębiorstw w dobie dynamicznych zmian rynkowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Prezentowany artykuł porusza problem podejmowania skutecznych działań restrukturyzacyjnych, które w czasach dynamicznych i burzliwych zmian, w tym wywołanych kryzysem gospodarczym, uznaje się za istotny element osiągania i utrzymywania silnej pozycji konkurencyjnej. Temat ten w szczególności dotyka polskich przedsiębiorstw, które poza konkurowaniem na rynkach lokalnych, muszą także przystosowywać się do nowych uwarunkowań będących następstwem postępującego procesu globalizacji. W artykule zaprezentowane zostały róże ujęcia restrukturyzacji, zarówno w skali mikro, jak i makro, omówiono też najważniejsze etapy restrukturyzacji pamiętając, że wybór rodzaju restrukturyzacji ściśle determinuje zakres działań restrukturyzacyjnych, które przedsiębiorstwo powinno aplikować, aby osiągnąć zakładany cel. Dodatkowo, każda decyzja o restrukturyzacji powinna być poprzedzona szczegółowym zbadaniem potencjalnych wyników jakie przyniesie tego typu działanie.
Cele badań. Celem pracy jest identyfikacja podejścia polskich przedsiębiorstw do procesu restrukturyzacji.
Metodyka. Autorzy przeprowadzili analizę literatury przedmiotu oraz badania ankietowe w 2012 w 50 polskich firmach.
Kluczowe wnioski. Uzyskane wyniki badań w zakresie wybieranych kierunków restrukturyzacji wskazują, że wybory podejmowane w odniesieniu do działań restrukturyzacyjnych nie powinny ograniczać się wyłącznie do okresu dekoniunktury gospodarczej czy trwania kryzysu, ale przede wszystkim wybiegać w przyszłość. W rezultacie konieczna jest zmiana w nastawieniu polskich przedsiębiorstw do procesu restrukturyzacji, po to aby był rozpatrywany w kategorii działań prorozwojowych a nie naprawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. The article discusses the problem of making effective restructuring measures, which at times of dynamic and turbulent changes, including those caused by the economic crisis, are considered an important element in achieving and maintaining a strong competitive position. This issue particularly affects Polish enterprises that are forced, beyond competing in local markets, to adapt to the new conditions resulting from the ongoing globalization process. In this article are presented different types of restructuring, both at the micro and macro scale and also the most important stages of restructuring are discussed, bearing in mind that the choice of the type of restructuring strictly determines the scope of the restructuring measures, which the enterprise should apply in order to achieve its target. Apart from that, each restructuring decision should be preceded by a detailed examination of the potential results that will bring this type of action.
Research aims. The aim of the research is to identify the approach of Polish companies to the restructuring process.
Method. The authors conducted a literature review and a survey among Polish enterprises. The survey was conducted in 2012 among 50 Polish companies.
Key findings. The results obtained by the authors of the studies in the field of restructuring directions indicate that the choices made in relation to the restructuring activities should not be limited only to the period of economic downturn and the crisis, but most of all foresee the future. As a result, it is necessary to change the attitude of Polish enterprises to the process of restructuring just in order to be considered in the category of development activities and not remedial. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
114--124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw School of Economics, Poland
 • Warsaw School of Economics, Poland
Bibliografia
 • Behrens, W., & Hawranek, P.M. (1993). Manual for the preparation of industrial feasibility studies. Warsaw.
 • Blatz, M., Kraus, K.-J., & Haghani, S. (2006). Corporate Restructuring. Finance in Times of Crisis. Berlin: Springer.
 • Borowiecki, R. (1994). Restructuring of Enterprises in the Market Process Transformation. Krakow: AE-TNOiK.
 • Caires, B. (1990). Corporate Restructuring. London: Euromoney Publications Plc.
 • Carlin, W., & Landesmann, M. (1997). From Theory into Practice? Corporate Restructuring and Economic Dynamism in Transition Economies. Research Reports, The Vienna Institute for Comparative Economic Studies (WIIW) 240.
 • Gulami, R., Noria, N., & Wohlgezogen, F. (2010). Who and How to Win in Tough Times. Harvard Business Review Poland, June.
 • Karpinski, A. (1986). Restructuring of economy. Cases from Poland and Others Economies. Warsaw: PWE.
 • Lachiewicz, S., & Zakrzewska-Bielawska, A. (2005). Restructuring the Organization and Staffing. Krakow: Editorial Office.
 • Porter, M.E. (2002). Competitive Strategy. Methods for Analyzing Industries and Competitors. Warsaw: PWE.
 • Rachon, M. (2006). Efficiency of Financial Restructuring. Szczecin: Walkowska Ed.
 • Rogovsky, N. (2005). Restructuring for Corporate Success. A Socially Sensitive Approach. Geneva: International Labour Office.
 • Sapijaszka, Z. (1996). Corporate restructuring. Opportunities and threats. Warsaw: PWN.
 • Stabryła, A. (2000). Strategic Management, Theory and Practice. Warszawa - Krakow: PWN.
 • Stone, M.R. (2002). Corporate Sector Restructuring. The Role of Government in Times of Crisis. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
 • Suszynski, C. (1996). Corporate restructuring. Warsaw: PWN.
 • Vance, D. (2009). Corporate Restructuring. From Cause Analysis to Execution. Berlin: Springer.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321799

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.