PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (marzec-kwiecień) | 99--109
Tytuł artykułu

Skłonność do indywidualnego oszczędzania na emeryturę a zmiany koniunktury gospodarczej

Autorzy
Warianty tytułu
Propensity to Individual Saving for Pension and Changes in the Business Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania i analiza zachowań konsumentów w zakresie oszczędności emerytalnych są podstawą do kształtowania polityki społecznej państwa i podejmowania działań wspierających rozwój indywidualnej zapobiegliwości na okres starości. Stąd celem artykułu jest określenie relacji między rozwojem rynku dobrowolnych oszczędności emerytalnych a zmianami koniunktury gospodarczej. Identyfikacja tych relacji jest poprzedzona analizą postrzegania i postaw konsumentów wobec konieczności tworzenia indywidualnego i dobrowolnego kapitału emerytalnego, a także oceną rzeczywistych działań. Jak wynika z przeprowadzonych badań, dotychczasowy rozwój rynku dobrowolnych oszczędności emerytalnych w niewielkim stopniu koreluje z rozwojem gospodarki. Nie odnotowano bowiem wielu statystycznie istotnych zależności między dynamiką przyrostu wartości aktywów tworzących oszczędności emerytalne a zmianami koniunktury gospodarczej. Sytuacja ta nie musi jednak oznaczać braku takiego związku. Źródłem danych są zarówno dane statystyczne, jak i wyniki badań ankietowych, zaś w analizach wykorzystano miary statystyki opisowej oraz współczynniki korelacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The surveys and analysis of consumers' behaviour as regards pension savings are the grounds for shaping the state's social policy and undertaking measures supporting development of individual prudence for the period of seniority. Hence, an objective of the article is to determine the relationships between development of the market for voluntary pension savings and changes in the business conditions. Identification of those relationships is preceded by an analysis of consumers'perception and attitudes towards the need to form an individual and voluntary pension capital as well as assessment of their real actions. As the carried out surveys show, the hitherto development of the market for voluntary pension savings is correlated to a low degree with economic development. There are not noted many statistically significant correlations between the dynamics of increment of value of the assets forming pension savings and the changes in business conditions. However, this situation needs not to mean absence of such a relationship. A source of data is both statistical data and results of surveys, and in the analyses there are used measures of descriptive statistics and correlation coefficients. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
99--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Claramunt C. O., Assessing Pension System Reforms in Latin America, "International Social Security, Review" 2004, Vol. 57, No. 2.
 • Garczarczyk J., Mocek M., Skikiewicz R., Zmiany koniunktury a aktywność gospodarstw na rynku usług ubezpieczeniowych, (w:) Walczyk K. (red.), Badanie koniunktury - zwierciadło gospodarki. Część I, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", IRG SGH, Warszawa 2012.
 • Garczarczyk J., Mocek M., Skikiewicz R., Test koniunktury w badaniach rynku usług finansowych - metoda, efektywność, zastosowania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2013.
 • Góra M., System emerytalny, PWE, Warszawa 2003.
 • Herbich M., Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim, Opracowanie dla Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa 2010, http://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Emerytalne-2n.pdf
 • Indywidualne konta emerytalne w 2011 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012.
 • Olejnik I., Otwarte fundusze emerytalne w opinii konsumentów, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 4.
 • Pracownicze programy emerytalne w 2011 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012.
 • Roczne wskaźniki makroekonomiczne, http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm
 • Szumlicz T., Zabezpieczenie emerytalne w systemach zabezpieczenia społecznego, (w:) Szumlicz T., Żukowski M. (red.), Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321805

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.