PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (marzec-kwiecień) | 120--133
Tytuł artykułu

Analiza rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce w świetle zgłaszanego zapotrzebowania na nie przez gospodarstwa domowe

Warianty tytułu
Analysis of the Market for Private Health Insurance in Poland in the Light of Declared Demand for It by Households
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie stopnia zapotrzebowania zgłaszanego przez gospodarstwa domowe na dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne oraz inne usługi z zakresu ochrony zdrowia o charakterze quasi-ubezpieczeniowym. Analiza ta będzie skonfrontowana z prezentacją bieżącej, syntetycznej oferty zakładów ubezpieczeń, które odpowiedziały na nowe wyzwanie rynkowe. Mimo słabej dostępności świadczeń i obserwowanego niezadowolenia z powszechnego systemu ochrony zdrowia, ubezpieczenia zdrowotne wciąż pełnią w Polsce marginalną rolę. Należy jednak zauważyć, że prywatne usługi zdrowotne w Polsce wciąż znajdują się w początkowej fazie rozwoju, a na drodze rozwoju oferty rynkowej występuje wiele przeszkód - zarówno merytorycznych, prawnych, jak i kapitałowych, o politycznych nie wspominając. Przygotowane opracowanie będzie więc próbą zebrania najistotniejszych faktów z rynku i ze sfery regulacyjnej, które kształtują bieżącą sytuację w przedmiotowym zakresie. Do przeprowadzenia badań wykorzystano dane statystyczne oraz dostępne opracowania nt. ubezpieczeń zdrowotnych, jak również przemyślenia i refleksje autorki na prezentowany temat. Analizowane zagadnienia mają wymiar społeczny, a także stanowią istotny aspekt rozwoju jednego z obszarów ubezpieczeń gospodarczych. (abstrakt oryginalny)
EN
An objective of the article is to study the degree of the demand declared by households for additional health insurance and other services in the area of healthcare of the quasi-insurance nature. The analysis will be confronted with presentation of the synthetic current offer of insurance agencies that have responded to that new market challenge. Despite a poor accessibility of services and common dissatisfaction with the universal systems of healthcare, health insurance has still been playing a marginal role in Poland. However, it must be noted that private healthcare services in Poland are still in their initial developmental phase, and in the way of market offer development there are many obstacles - both substantial and capital, not mentioning political ones. The study prepared by the author is, therefore, an attempt to collect the most important facts from the market and the sphere of regulations which shape the current situation in this respect. For the purposes of conducting surveys there were used the statistical data and the available studies on health insurance; besides, the author shared her own thoughts and reflexions on the topic being presented. The issues in question have their social dimension as well as they are an important aspect of development of one of the areas of business insurance. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
120--133
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2012.
  • Holly R. (red.), Polityka zdrowotna i system ochrony zdrowia w Polsce, "Polityka Zdrowotna" 2006, t. VI.
  • Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, GUS, Warszawa 2012.
  • Holly R., Michalak J., Węgrzyn M. (red.), Ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ochrony zdrowia, "Polityka Zdrowotna" 2004.
  • Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2011, PMR Publications, Kraków 2011.
  • Sobczak A., Dudzik-Urbaniak E., Juszczyk G., Prywatne ubezpieczenia w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
  • http://stats.oecd.org/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321815

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.