PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (marzec-kwiecień) | 134--147
Tytuł artykułu

Zmiany wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałe a koniunktura gospodarcza

Autorzy
Warianty tytułu
Changes in Households Equipment with Durables and the Business Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sytuacja gospodarcza danego kraju jest główną determinantą poziomu życia społeczeństwa. Wpływ koniunktury gospodarczej na standard życia jest analizowany najczęściej pod kątem zmian dynamiki wzrostu PKB. Zazwyczaj, im wyższa jest dynamika wzrostu gospodarczego, tym szybciej wzrasta konsumpcja, a więc poprawia się poziom życia ludności, który jest wyznacznikiem rozwoju społecznego. Celem artykułu jest wykazanie istnienia zależności między koniunkturą gospodarczą, obrazowanych za pomocą stopy wzrostu PKB oraz Poznańskiego Indeksu Koniunktury Bankowej (PIKBANK), a standardem życia polskich gospodarstw domowych, ocenianym na podstawie ich wyposażenia w wybrane dobra trwałe, w latach 2000-2010 oraz wpływu koniunktury na poziom życia ludności w Polsce. Metody badawcze zastosowane w artykule to: analiza krytyczna literatury, analiza statystyczna danych empirycznych oraz logiczne wnioskowanie na podstawie analizy danych i dokonanych obliczeń. Przeprowadzone badanie pozwoliło na wykazanie pewnych zależności między koniunkturą a wyposażeniem gospodarstw domowych w dobra trwałe, dotyczyły one jednak niewielkiej liczby dóbr. Stopa wzrostu PKB oraz PIKBANK zmieniały się w sposób bardzo podobny, a więc ich zależności ze zmianami wyposażenia także były podobne. Istotne zależności wystąpiły głównie w przypadku dóbr drogich, gdyż nabywanie przedmiotów o niewielkiej cenie rzadko uzależnione jest od sytuacji gospodarczej kraju. Dodatnie zależności wykazywały dobra drogie lub nowoczesne, takie jak samochód osobowy, motocykl, skuter, motorower. Ujemne zależności występowały natomiast w przypadku dóbr "starej generacji", przestarzałych, np. urządzeń stereofonicznych czy pralki i wirówki elektrycznej. Przesunięcie szeregów czasowych wskaźników koniunktury o 1 rok spowodowało wykazanie większej liczby statystycznie istotnych zależności między zmiennymi, także o większej sile, co oznacza, że obecny stan koniunktury ma wpływ na wyposażenie gospodarstw domowych w roku następnym. (abstrakt oryginalny)
EN
An economic situation of a given country is the main determinant of the society's living standard. Impact of business conditions on the living standard is most often analysed from the viewpoint of changes in the GDP growth dynamics. Usually, the higher dynamics of economic growth, the faster increasing consumption; therefore, there improves the population's living standard which is a determinant of the social development. An objective of the article is to show whether there are interdependencies between the business conditions (illustrated through the GDP growth rate and the Poznan Index of Banking Economic Performance, PIKBANK) and the living standard of Polish households, evaluated on the grounds of their equipment with durables in the period of 2000-2010, as well as how business conditions affect the population's living standard in Poland. The research methods applied in the article are as follows: a critical analysis of the literature, a statistical analysis of empiric data as well as logical inference on the grounds of data analysis and computations made. The carried out surveys allowed identification of certain correlations between the business conditions and households equipment with durables; however, they concerned a small number of goods. The GDP growth rate and PIKBANK were changing in a very similar way; hence their correlations with changes in equipment were also similar. Significant correlations took place mainly in the case of expensive goods as purchasing low-price objects is seldom dependant on the country's economic situation. Positive correlations were demonstrated by expensive or modern goods such as car or motorcycle, scooter, moped. On the other hand, negative correlations occurred in the case of 'old-generation' goods, obsolete ones, e.g. a 'music centre' or an electric washing machine and centrifuge. The shift of time series of the business conditions indicators by 1 year caused that there was revealed a bigger number of statistically significant correlations between the variables, also with a greater power, what means that the present business conditions affect households' equipment in the next year. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
134--147
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Andrycz J., Metody badania poziomu życia ludności, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1996.
 • Bajan K., Polityka gospodarcza i społeczna (Polska w Unii Europejskiej), Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2005.
 • Bywalec Cz., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Bywalec Cz., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Bywalec Cz., Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego, IRWIK, Warszawa 1991.
 • Garczarczyk J., Mocek M., Olejnik I., Skikiewicz R., Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki, Katedra Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Główny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010, GUS, Warszawa 2011, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_maly_rocznik_statystyczny_2010.pdf
 • Grzelak A., Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, Szczecin 2002.
 • Johann M., Polska - UE. Porównanie poziomu życia ludności, Difin, Warszawa 2005.
 • Kubicka J., Procesy integracji europejskiej a poziom życia ludności, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2001.
 • Luszniewicz A., Statystyka poziomu życia ludności, PWE, Warszawa 1972.
 • Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, t. 2, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Piekarski M., Porównanie poziomu życia mieszkańców największych miast Polski, (w:) Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Świecka B., Gospodarstwo domowe - pojęcie, klasyfikacja, funkcje, (w:) B. Świecka (red.), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa 2008.
 • Woźniak M. G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, t. 2, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321817

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.