PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (marzec-kwiecień) | 189--199
Tytuł artykułu

Kształtowanie się kredytów dla osób prywatnych w świetle zmian nastrojów ekonomicznych ludności

Warianty tytułu
Formation of Personal Loans in the Light of Changes in Population's Economic Sentiment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest weryfikacja siły zależności między podstawowym wskaźnikiem koniunktury konsumenckiej BWUK oraz dynamiką zmian kredytów bankowych dla osób prywatnych. Została przeprowadzona także analiza kształtowania się poszczególnych kategorii kredytów oraz ich struktury w trzech wybranych okresach: w roku 2004, 2008 oraz 2012. Wśród zastosowanych metod badawczych znajdują się: analiza korelacji, analiza wariancji oraz analiza dynamiki. W analizach oparto się na danych jakościowych z badań koniunktury konsumenckiej prowadzonych przez GUS i NBP oraz na danych statystycznych NBP. Zakres czasowy analiz obejmuje okres od 2004 do 2012 roku. Artykuł ma charakter badawczy. Uzyskane wyniki wskazują na występowanie istotnych zależności między poziomem nastrojów ekonomicznych ludności oraz dynamiką zmian na rynku kredytów dla osób prywatnych, szczególnie w zakresie kredytów złotowych. W przypadku kredytów walutowych nie wszystkie zależności są statystycznie istotne. Koniunktura konsumencka wykazuje silniejszą zależność ze zmianami na rynku kredytów konsumpcyjnych, niż z pozostałymi kategoriami kredytów dla osób prywatnych. (abstrakt oryginalny)
EN
An objective of the article is to verify the power of correlations between the basic indicator of consumer sentiment, BWUK (current consumer confidence indicator), and the dynamics of changes in banks' personal loans. There was also carried out an analysis of formation of individual categories of credits and their structure in the three selected periods: the years 2004, 2008 and 2012. Among the applied research methods, there are the correlation analysis, analysis of variance and analysis of dynamics. In their analyses, the authors relied on qualitative data from the consumer sentiment surveys carried out by the CSO and NBP as well as on the NBP's statistical data. The time series of the analyses covers the period from 2004 to 2012. The article is of the research nature. The obtained results point out to occurrence of significant correlations between the level of population's economic sentiment and the dynamics of changes in the market for personal loans, in particular for zloty-denominated loans. In the case of foreign exchange loans, not all correlations are statistically significant. The consumer sentiment also presents a stronger correlation with changes in the market for consumer credits than with other categories of personal loans. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
189--199
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K., Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro, "Prace i Materiały IRG SGH" nr 89, Warszawa 2012.
  • Bieć M., Psychologiczne uwarunkowania nastrojów konsumentów i propozycja alternatywnego ich pomiaru, (w:) E. Adamowicz (red.), Zmiany aktywności gospodarczej w świetle wyników badań koniunktury, "Prace i Materiały IRG SGH" nr 87, Warszawa 2011.
  • Bywalec Cz., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  • Garczarczyk J., Skikiewicz R., Złożone wskaźniki wyprzedzające dla gospodarki. Zastosowania na świecie i w Polsce, "Marketing i Rynek" 2009, nr 5.
  • Koniunktura konsumencka (marzec 2013), GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/KON_koniunktura_konsum_03m_2013.pdf
  • Pyka I., Cichorska J., Cichy J., Portfel aktywów bankowych. Analiza teoretyczno-empiryczna, CeDeWu, Warszawa 2012.
  • Raport o inflacji (luty 2009), NBP, Warszawa.
  • Raport o inflacji (marzec 2013), NBP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321829

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.