PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (marzec-kwiecień) | 200--216
Tytuł artykułu

Koniunktura gospodarcza a ocena sytuacji finansowej przez gospodarstwa domowe w województwie lubelskim

Warianty tytułu
Business Conditions and Assessment of Their Financial Situation by Households in the Lublin Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono wyniki analizy zależności między uzyskanymi podczas kwartalnych badań ankietowych ocenami sytuacji finansowej gospodarstw domowych w województwie lubelskim, a kwartalnym tempem wzrostu produktu krajowego brutto w Polsce. Do badań zastosowano dwa podejścia: (1) makro, polegające na budowie logitowych modeli szeregów czasowych udziałów odpowiedzi o poprawie (braku zmian, pogorszeniu) sytuacji finansowej gospodarstw domowych względem tempa wzrostu PKB; (2) mikro, polegające na budowie modeli uporządkowanej zmiennej objaśnianej (przyjmującej trzy wartości: pogorszenie, brak zmian, poprawa) względem tempa wzrostu PKB oraz wybranych zmiennych kontrolnych. W obliczeniach wykorzystano wyniki kwartalnych badań ankietowych nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim, przeprowadzonych w okresie od I kwartału 2003 r. do III kwartału 2012 roku. Przeprowadzone obliczenia pokazały, że faza cyklu koniunkturalnego ma wpływ na ocenę sytuacji finansowej gospodarstwa przez respondenta. Respondent o tych samych charakterystykach lepiej ocenia sytuację finansową swojego gospodarstwa w okresach prosperity niż niskiego tempa wzrostu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
EN
In their study, the authors presented results of the analysis of correlations between the opinions obtained in the course of quarterly surveys on the financial situation of households in the Lublin Province and the quarterly GDP growth rate in Poland. For the purposes of surveys, there were applied two approaches: (1) macro, consisting in construction of logit models of time series of the shares of responses on improvement (no changes, worsening) of households' financial situation related to the GDP growth rate; (2) micro, consisting in construction of the models of ordered explained variable (adopting three values: worsening, no changes, improvement) related to the GDP growth rate as well as the selected control variables. In calculations, there were used results of the quarterly surveys of business sentiment in the Lublin Province carried out in the period from the 1st quarter of 2003 to the 3rd quarter of 2012. The carried out calculations showed that the business cycle phase affects the respondent's assessment of their household's financial situation. The respondent with the same characteristics better assesses their household's financial situation in the periods of prosperity than in those of a low economic growth rate. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
200--216
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Bibliografia
 • Bielak J., Kowerski M., Próba określenia czynników determinujących oceny regionalnego rynku pracy przez mieszkańców województwa lubelskiego, "Prace i Materiały IRG SGH" 2008, nr 80.
 • Daykin, A., Moffatt P., Analyzing Ordered Responses: A Review of the Ordered Probit Model, "Understanding Statistics" 2002, No. 3.
 • Drozdowicz-Bieć M., Cykle i wskaźniki koniunktury, Poltext, Warszawa 2012.
 • Greene W. H., Econometric Analysis, wyd. 7, Prentice Hall, Boston 2012.
 • Greene W.H., Hensher D.A., Modeling Ordered Choices. A Prime, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 • Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2002.
 • Gujarati D.N., Basic Econometrics, McGraw Hill Higher Education, Boston 2004.
 • Hellwig Z., Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, "Przegląd Statystyczny" 1976, t. 23, z. 1.
 • Jajuga K., Modele z dyskretną zmienną objaśnianą (w:) Bartosiewicz S. (red.), Estymacja modeli ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1990.
 • Kowerski M., Jedenaście lat badań nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim (w:) "Prace i Materiały IRG SGH" 2013, nr 91.
 • Kowerski M., Wartość informacyjna odpowiedzi "bez zmian" w badaniach nastrojów gospodarczych, "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy" 2008, nr 4(14).
 • Kowerski M., Zastosowanie modeli mikro-makro do oceny wpływu czynników makroekonomicznych na nastroje gospodarcze konsumentów województwa lubelskiego, (w:) Lisiecki M., Ponikowski H. (red.), Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
 • Kowerski M., Bielak J., Czynniki determinujące ocenę sytuacji finansowej gospodarstw domowych w województwie lubelskim (w:) Garczarczyk J. (red.), Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, Wydawnictwo CEDEWU, Warszawa 2009.
 • Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • McElvey W., Zavoina R., A Statistical Model for the Analysis of Ordinal Level Dependent Variables, "Journal of Mathematical Sociology" 1975, No. 975.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321831

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.