PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (marzec-kwiecień) | 217--229
Tytuł artykułu

Zarządzanie finansami osobistymi w Polsce a koniunktura gospodarcza

Warianty tytułu
Personal Finance Management in Poland and the Business Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zarządzania finansami osobistymi z jej implikacjami mikro- i makroekonomicznymi oraz powiązań tego procesu z koniunkturą gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji związanych z kształtowaniem portfela aktywów finansowych przez gospodarstwa domowe, podejmowania decyzji kredytowych, ubezpieczeniowych i w zakresie dobrowolnego gromadzenia kapitału emerytalnego. W artykule wykorzystano metodę analizy danych statystycznych oraz dostępnej literatury. Dużą rolę w zarządzaniu finansami osobistymi przez gospodarstwa domowe odgrywa wiedza ekonomiczna i świadomość finansowa, poziom rozwoju rynku finansowego, zarówno w odniesieniu do rodzaju instrumentów finansowych, jak i instytucji finansowych je oferujących oraz poszczególnych segmentów rynku (rynek pieniężny, kapitałowy, walutowy, instrumentów pochodnych i depozytowo-kredytowy). Ważnym czynnikiem jest również koniunktura gospodarcza, która wpływa na zachowania gospodarstw domowych w zakresie oszczędzania, kredytowania, wydatkowania i zaufania konsumentów. Nowoczesną usługą profesjonalną, wykorzystywaną przez gospodarstwa domowe w zarządzaniu finansami, jest niezależne doradztwo finansowe. Efektywne zarządzanie finansami osobistymi ma nie tylko znaczenie mikroekonomiczne, bo przyczynia się do zwiększania bogactwa gospodarstwa domowego, ale również makroekonomiczne, ponieważ gospodarstwa są wierzycielami netto gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
An objective of the article is to present the concept of personal finance management with its micro- and macroeconomic implications as well as relationships of that process with the business conditions, with a particular consideration given to the decisions related to formation of the portfolio of financial assets by households, making credit, insurance decisions, and as regards voluntary pension capital accumulation. In his article, the author used the method of analysis of the available statistical data and literature. A great role in personal finance management by households is played by economic knowledge and financial awareness, the level of financial market development both related to the type of financial instruments and financial institutions offering them as well as individual segments of the market (the currency, capital, foreign exchange, derivative, and deposit and credit markets). An important factor is also business conditions which affects households' behaviour as regards saving, crediting, spending and consumer confidence. A modern professional service, which is used by households in their finance management, is independent financial advice. An effective management of personal finance is not only of the microeconomic importance, as it contributes to increasing households' wealth, but also of the macroeconomic importance, as households are in principle net creditors to the economy. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
217--229
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Anioła P., Gołaś Z., Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce, "Materiały i Studia", nr 282, NBP, Warszawa 2012.
 • Bańbuła P., Oszczędności i wybór międzyokresowy - podejście behawioralne, "Materiały i Studia", NBP, Warszawa 2006.
 • Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń (za lata 2000-2010), http://www.knf.gov.pl
 • Budżety gospodarstw domowych (za lata 1996-2011), GUS, Warszawa.
 • Fatuła D., Zachowania finansowe gospodarstw domowych a zmiany koniunktury gospodarczej (w:) Garczarczyk J. (red.), Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Jajuga K., Nowe tendencje w zarządzaniu finansami osób indywidualnych (w:) Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 • Należności o zobowiązania monetarnych instytucji finansowych, http://www.nbp.pl
 • Postawy Polaków wobec oszczędzania (wrzesień 2012), Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska, Warszawa.
 • Rynek IKE za lata 2005-2011, http://www.knf.gov.pl (dostęp: 10.03.2013).
 • Rytelewska G., Huszczonek E., Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych, "Materiały i Studia" nr 72, NBP, Warszawa 2004.
 • Waliszewski K., Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • http://www.stat.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321833

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.