PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (marzec-kwiecień) | 230--242
Tytuł artykułu

Elementy subiektywne w badaniach sondażowych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (wybrane zagadnienia)

Warianty tytułu
Subjective Elements in Surveys of Enterprises and Households (Selected Issues)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przeanalizowano wybrane interakcje między sektorem przedsiębiorstw a gospodarstw domowych, ujawniające się w badaniach sondażowych sektorów instytucjonalnych. Przeprowadzono test Grangera dla indeksów koniunktury w obu sektorach. Wyniki wskazują na wpływ ocen koniunktury w sektorze przedsiębiorstw na kształtowanie opinii odnośnie własnej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, przy jednoczesnym braku związku przyczynowego w drugą stronę. Wskaźniki koniunktury w przedsiębiorstwach mogą więc być przydatne w prognozowaniu opinii ekonomicznych gospodarstw. W oparciu o dane z badań ankietowych przedsiębiorstw, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski w ramach tzw. Szybkiego Monitoringu i Ankiety Rocznej, oceniono - na podstawie wskaźnika Cronbacha - spójność odpowiedzi dla wybranych grup pytań. Wyniki analizy potwierdziły wysoki poziom koherencji odpowiedzi. Sugeruje to, zwłaszcza w przypadku dużych firm, dominujące znaczenie czynników ponadpersonalnych w formułowaniu ocen. W oparciu o te same dane dokonano też wstępnej analizy wpływu częstości zmian składu osobowego kierownictwa firm na realizowaną politykę dźwigni finansowej, co sugeruje możliwość istnienia takiego związku. (abstrakt oryginalny)
EN
In his study, the author analysed the selected interactions between the sectors of enterprises and households, revealing in surveys of these institutional sectors. There was carried out the Granger test for business conditions indices in both sectors. The results point out to an influence of business conditions evaluations in the sector of enterprises on formation of opinions on their own economic situation by households with a simultaneous absence of the causal relationship running in the opposite direction. The business conditions indices at enterprises may, therefore, be of use in forecasting households' economic opinions. Based on the data from surveys of enterprises conducted by the National Bank of Poland within the framework of the so-called Quick Monitoring and Annual Survey, there was assessed - based on the Cronbach index - coherence of responses for the selected groups of questions. The results of analysis confirmed a high level of response coherence. It suggests, especially in the case of large firms, a prevailing importance of the supra-personal factors in those opinions formulation. Based on the same data, the author also carried out a preliminary analysis of the impact of frequency of changes of the companies' management composition on the implemented policy of financial leverage. It suggests a possibility of existence of such a relationship. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
230--242
Opis fizyczny
Twórcy
 • Narodowy Bank Polski
Bibliografia
 • Boguszewski, P., Lissowska, M., Low Reliance on Credit Among Polish Firms: A Blessing in Disguise at a Time of Financial Crisis?, "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 7-8.
 • Cao, C.X., Mauer, D.C., CEO Turnover and Debt Policy Change, University of Texas, Austin, USA 2010.
 • Cronquist, H., Makhija, A.K., Yonker, S.E., Behavioral Consistency in Corporate Finance: CEO Personal and Corporate Leverage, Ohio State University, Ohio, USA 2010.
 • Cronquist, H., Makhija, A.K., Yonker, S.E., What does CEOs' Personal Leverage Tell us About Corporate Leverage, Ohio State University, Ohio, USA 2009.
 • EU SMEs in 2012: at the Crossroads. Annual Report on Small and Medium-sized Enterprises in the EU, 2011/12, Rotterdam, September 2012.
 • Frank, M., Goyal, V., Corporate Leverage: How Much Do Managers Really Matter, SSRN 2007.
 • Frank, M. Z., Goyal, V. K., Capital Structure Decisions: Which Factors Are Reliably Important?, "Financial Management" 2009, No. 38.1.
 • Koniunktura konsumencka (marzec), GUS, Warszawa 2013.
 • Overview of Family-Business-Relevant Issues: Research, Networks, Policy Measures and Existing Studies, European Commission, Bruxelles 2009.
 • Taguri, R. Davis, J.A., Bivalent Attributes of the Family Firm, "Family Business Review" 1982, Vol. IX, No. 2.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
 • http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/koniunktura_prezentacja.ascx
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321835

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.