PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 4, cz. 3 | 381--399
Tytuł artykułu

Perspektywy rozwoju energetyki zeroemisyjnej w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Prospects for the Development of Carbonfree Energy in the Context of Polish Energy Security
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezpieczeństwo energetyczne kraju polega na zrównoważonym dostosowaniu podaży, w perspektywie wieloletniej, do prognozowanego zapotrzebowania na energię z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i ekologicznych. Istotnym czynnikiem ograniczającym ryzyko obniżenia bezpieczeństwa energetycznego kraju jest zróżnicowanie struktury używanych paliw i energii, a także związany z powyższym rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Efektywne wykorzystanie technologii OZE nie tylko zmniejsza zależność od importowanych paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel, ale także prowadzi do redukcji gazów cieplarnianych, co jest zbieżne z podstawowymi założeniami polityki energetycznej Unii Europejskiej. Artykuł obejmuje analizę energochłonności gospodarki polskiej oraz perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej. Przedstawiono w nim prognozy produkcji energii z odnawialnych źródeł do 2050 roku, a następnie wskazano czynniki sprzyjające i bariery rozwoju technologii zeroemisyjnych w Polsce. Zaprezentowano także wybrane metody badawcze, stosowane podczas realizacji projektu "Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku" realizowanego w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach oraz wnioski płynące z przeprowadzonego badania. (abstrakt oryginalny)
EN
Energy security of the country relies on a long - term sustainable adjustment of energy supply, to the projected energy demand while taking into account economic and environmental factors. Important factor in reducing the country's energy security risk is diversification of the used fuel and energy structure and thus the development of renewable energy sources (RES). The effective use of RES technologies not only reduces the dependence on imported fossil fuels, such as oil, natural gas, and coal, but also leads to reduction in greenhouse emission, which is consistent with the basic principles of European Union's energy policy. The article includes an analysis of the energy consumption of Polish economy and the prospects for the development of renewable energy. It shows the forecast of the energy production from renewable sources by 2050 and then identifies the promoting factors and barriers in the development of carbon free technologies. The paper also presents selective research methods used during the implementation of the project 'the carbon free energy utilization during the sustainable development of Poland by 2050' carried out at the Central Institute of Mining in Katowice and the research findings. (original abstract)
Rocznik
Strony
381--399
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Gardner Jr. E. (1991), Forecast with No Data, "Lotus" Vol. 7, No. 6.
 • Poradowska K. (2011), Subjective Growth Models in Long-Term Forecasting The Development Technologies, Research Papers UE Wrocław, "Ekonometria. Econometrics" Iss. 32.
 • Poradowska K. (2009), Prawo propagacji niepewności w ocenie dopuszczalności prognoz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 38, Ekonometria nr 24.
 • Poradowska K., Wójciak M (2011 ), Stymulatory i bariery rozwoju gospodarki zeroemisyjnej w opinii społeczeństwa, Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" nr 4/8.
 • Poradowska K., Wójciak M. (2011), Opis metody badań w projekcie z podkreśleniem wykorzystanych technik foresightowych, w: Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce w perspektywie 2050 roku, Pyka I., Czaplicka-Kolarz K. (red.), Główny Instytut Górnictwa, Katowice.
 • Poradowska K., Wójciak M. (2012), Development Determinants of CO2 Emissions Reducing Technologies, w: Innovation Vision 2020: Sustainable Growth, Entrepreneurship, and Economic Development, Soliman K.S. (ed.), e-book.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.
 • Russo E.J., Schoemaker P.J. (1989), Decision Traps: The Ten Barriers to Brilliant Decision-Making and How to Overcome Them, Fireside, New York, NY.
 • Shim J.K. (2000), Strategic Bussines Forecasting, St. Lucie Press, New York, NY.
 • Statistical Review of World Energy (2012), dostępny na stronie: http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf, dostęp dnia 15.08.2012.
 • Wójciak M. (2009), Prognozy rozwoju sektora energetycznego w Polsce, Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" nr 4/2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321855

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.