PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 4, cz. 3 | 423--444
Tytuł artykułu

Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Reporting about the Risks in the Annual Reports of the Largest Companies Listed on The Stock Exchange in Warsaw
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces raportowania jest coraz bardziej powszechnym sposobem komunikacji przedsiębiorstwa z zainteresowanymi stronami - zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. W praktyce gospodarczej można spotkać wiele obszarów działalności, które podlegają raportowaniu. Należą do nich: finanse, bezpieczeństwo i higiena racy, społeczna odpowiedzialność, działalność prośrodowiskowa, itp. Informowanie interesariuszy o ryzyku stało się podstawowym elementem działalności wielu przedsiębiorstw. Najogólniej można wskazać dwa podstawie cele raportowania: po pierwsze znaczące organizacje w danym sektorze gospodarki informują swoich interesariuszy o członkach najwyższego kierownictwa, sposobie zarządzania personelem, finansami itp. wzbudzając tym samym zaufanie wśród klientów, udziałowców, akcjonariuszy, pracowników itp. Jest to więc forma komunikacji z zainteresowanymi stronami. Po drugie raporty tworzą określony wizerunek organizacji. Dzięki prezentowanym informacjom historycznym oraz prospektywnym odbiorcy raportów tworzą o danej organizacji określony "obraz" porównując go z innymi organizacjami. Celem mniejszego opracowania jest prezentacja sposobów ujawniania ryzyka oraz zarządzania ryzykiem i wskazania osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem przez największe spółki giełdowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Autor w tym celu dokonał analizy publikowanych raportów rocznych wszystkich spółek należących do indeksu WIG 20. (abstrakt oryginalny)
EN
The process of reporting is an increasingly common way companies communicate with stakeholders - both internal and external. In practice, there are a lot of economic activities which are subject to reporting. These include: finance, safety and hygiene at work, corporate social responsibility, environmental activities, risk, etc. Informing stakeholders about the risk has become a key element of the activity of many companies. Generally one can point to the two reporting purposes: first, significant organizations in the economic sector concerned inform their stakeholders about the members of top management, how to manage personnel, financial, etc. thereby arouse confidence among customers, shareholders, employees etc. It is therefore a form of communication with stakeholders. Second, the reports make a specific image of organization. Through the presented historical and prospective information stakeholders define organization's "image". Defined "image" is comparing with other organizations. The purpose of this paper is presentation of risk disclosures and ways to manage risk and identify the person responsible for risk management by the largest companies listed on the Stock Exchange in Warsaw. By this purpose analyzed the published annual reports of all the companies in the index WIG 20. (original abstract)
Rocznik
Strony
423--444
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Borkowski P. (2008), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  • http://www.corporateregister.com/, dostęp dnia 15.05.2013.
  • http://www.businessdictionary.com/definition/risk.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321863

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.