PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 4, cz. 4 | 83--99
Tytuł artykułu

Znaczenie instrumentów zwrotnych w ograniczaniu luki finansowej i podnoszeniu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw z sektora MSP

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of Returnable Instruments in Reducing the Equity Gap and Improving the Financial Security of the SMEs Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problem oceny znaczenia inicjatywy JEREMIE i pozadotacyjnych instrumentów finansowych w ograniczaniu luki finansowej dotykającej przedsiębiorstwa z sektora MSP. Luka finansowa oznacza sytuację, w której przedsiębiorcy dysponujący rentownym projektem inwestycyjnym nie mogą go sfinansować. Problem luki finansowej dotyka zwłaszcza małe firmy, które nie posiadają długiej historii działania. Doświadczenia wynikające z wdrażania inicjatywy JEREMIE w Polsce z jednej strony są pozytywne, ponieważ środki te przyczyniają się do ograniczania luki finansowej, z drugiej jednak strony konieczne jest usprawnienie, zwłaszcza na linii menedżer funduszu - pośrednik finansowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of assessing the significance of the JEREMIE and non-grant financial instruments in reducing the financing gap faced by the company in the SME sector. The financing gap is a situation in which the entrepreneur featuring profitable investment project can not pay for it. The problem of the financing gap affects especially small businesses that do not have a long history of operation. Experiences with the implementation of the JEREMIE initiative in Poland on the one hand are positive, since they help to reduce the financial gap, on the other hand, it is necessary to improve, especially on the line manager of the fund - financial intermediary. (original abstract)
Rocznik
Strony
83--99
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Ćwikła A. (2012), Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE, Zeszyty Naukowe ZPSB, "Firma i Rynek" nr 1.
 • Głodek P., Pietras P. (2011), Źródła finansowania dla komercjalizacji wiedzy i technologii, PARP, Łódź.
 • Gualandri E., Venturelli V. (2008), Assesing and Measuring The Equity Gap and The Equity Requirements for Innovative SMEs, CEFIN Working Papers No. 7.
 • Jóźwiak-Mijal M. (2005), Luka Macmillana a znaczenie średnich przedsiębiorstw dla gospodarki, w: "Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego" nr 1.
 • Kalvet T., Vanags., Maniokas K. (2012), Financial Engineering Instruments: The Way Forward for Cohesion Policy Support? Recent Experience from The Baltic States, "Baltic Journal of Economics" No. 12 (1).
 • Mazanai M., Fatoki O. (2012), Access to Finance in The SME Sector: A South African Perspective, "Asian Journal of Business Management" No. 4 (1).
 • Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku (2010), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Nicolaides P. (2013), Financial Engineering Instruments and their Assessment Under EU State Aid Rules, College of Europe, Department of European Economic Studies, "Bruges European Economic Policy Briefings" No. 26.
 • Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007- 2013 (2013), PAG Uniconsult, Taylor Economics, VIII 2012-III 2013.
 • Rola banków w procesach absorpcji środków unijnych w Polsce - ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014-2020 (2012), Penczar M., Lewicki A. (red.), Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Związek Banków Polskich, Gdańsk-Warszawa.
 • Rosiek J., Zyguła A. (2009), Upadłości przedsiębiorstw w Polsce - tendencje i perspektywy, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" nr 2 (13), t. 2.
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999, Dz.Urz. UE L Nr 210, poz. 25.
 • SME Access to External Finance (2012), "BIS Economics Paper" No. 16, BIS Department for Business Innovation&Skills.
 • Szczepański M. (2011), Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku - wymiar wspólnotowy i krajowy, www.funduszeeuropejskie.gov.pl, Warszawa.
 • Tamowicz P. (2007), Zapotrzebowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na finansowanie kapitałem private equity/venture capital (PE/VC), Ministerstwo Gospodarki, Gdańsk.
 • Wzrost efektywności instrumentów polityki spójności poprzez optymalizację narzędzi finansowania działań rozwojowych - wsparcie procesu programowania polityki spójności na lata 2014-2020 (2012), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321879

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.