PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | 2 | 1
Tytuł artykułu

Przyczyny trudności wychowawczych występujących podczas lekcji wychowania fizycznego w opinii nauczyciel, pedagogów i dyrektorów szkół gimnazjalnych Zamościa

Warianty tytułu
Causes of Educational Problems Appearing During Physical Education Classes in the Opinion of Teachers, Educationalists, and Head Teachers of Lower Secondary Schools in Zamość
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy była próba określenia przyczyn trudności wychowawczych występujących podczas lekcji wychowania fizycznego w zamojskich gimnazjach. Postawione pytania badawcze dotyczyły przyczyn zjawiska pogarszania się dyscypliny i zachowania uczniów podczas lekcji wychowania fizycznego oraz określenia, w jakim stopniu utrudnia to nauczycielom wy-chowania fizycznego prowadzenie zajęć. Przyczyny negatywnych zachowań uczniów wskazali również pedagodzy i dyrektorzy szkół. Do badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a podstawową techniką badawczą była ankieta, przeprowadzona wśród 53 nauczycieli wychowania fizycznego pracujących w szkołach gimnazjalnych w Zamościu. Wyniki ankietowe uzupełniono wywiadami przeprowadzonymi z sześcioma dyrektorami i siedmioma pedagogami, pracującymi w badanych szkołach. Szczegółowa analiza wyników badań pozwoliła sformułować wnioski z których wynika, iż główne przyczyny obniżania się dyscypliny, środowisko pedagogów szkolnych i dyrektorów dostrzega w wadliwym funkcjonowaniu rodziny, wadliwej pracy i organizacji szkoły, złym wpływie mediów oraz negatywnym wpływie szeroko pojętego środowiska zewnętrznego. Nauczyciele wychowania fizycznego wskazali przede wszystkim niewydolność wychowawczą rodziny, zły wpływ mediów, zakłócone relacje między szkołą i domem rodzinnym i zakłócone proporcje pomiędzy prawami i obowiązkami ucznia oraz kryzys wszelkich autorytetów, w tym autorytetu nauczycielskiego w szkole. Mniejszy odsetek nauczycieli wychowania fizycznego zwrócił uwagę na negatywny wpływ środowiska zewnętrznego - narkotyzowanie się młodzieży, brak właściwej bazy sportowej, mało atrakcyjne zajęcia wychowania fizycznego i niechęć młodzieży do wysiłku fizycznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the thesis was an attempt at determining the causes of educational problems appearing during physical education classes in lower secondary schools in Zamość. The posed research questions concerned the causes of the phenomenon of students' discipline and behaviour deterioration during physical education classes as well as determining to what extent this hinders conducting classes by physical education teachers. The reasons for students' negative behaviour were also pointed out by education-nalists and head teachers. The method of diagnostic survey was used in the research with the basic research technique being a poll conducted among 53 physical education teachers from lower secondary schools in Zamość. Poll results ere supplemented with interviews conducted with six head teachers and seven educationalists from the researched schools. The detailed analysis of the research results was the basis for concluding that the main reasons for discipline deterioration, according to the community of school educationalists and head teachers, are wrong functioning of the family, wrong functioning and organization of schools, bad influence of the media, and negative influence of the widely comprehended external environment. Physical education teachers primarily pointed to educational inefficiency of the family, negative influence of the media, disturbed relations between the school and the family home, disturbed proportions between students' rights and obligations as well as the crisis of all authorities including the teacher's authority at school. A smaller of physical education teachers focused their attention on the negative influence of external environment - youth drug-taking, no proper sports facilities, unattractive physical education classes, and young people's dislike for physical effort. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
2
Strony
1
Opis fizyczny
Bibliografia
 • 1. Appelt K., Trudnoœci wychowawcze w okresie dorastania. Psychologia w Szkole, 2004, nr 4, s.19-25.
 • 2. Dąbrowska T. E., Wojciechowska-Charlak B., Między teorią a praktyką wychowania. UMCS, Lublin 1996, s.163-169.
 • 3. Komorowska B.: Zjawisko trudności wychowawczych w gimnazjum. Dyrektor Szkoły, 2003, nr 5, s.28-30.
 • 4. Ministerstwo Edukacji Narodowej: O sieci szkół. Biblioteczka Reformy nr 2, Warszawa 1998, s.10.
 • 5. Napierała M., Trudności wychowawcze występujące podczas lekcji wychowania fizycznego. W: Dylematy wychowania fizycznego w edukacji dzieci i młodzieży. (red.) M. Bronikowski, R. Muszkieta. AWF Poznań 2001, s.228-234.
 • 6. Spionek H., Zaburzenia rozwojowe uczniów a niepowodzenia szkolne. PWN, Warszawa 1985, s.49-56.
 • 7. Stępień Z., Trudności wychowawcze na lekcjach wychowania fizycznego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2001, nr 4, s.31-32.
 • 8. Surdyna E.: Zagrożenia okresu dorastania. Gazeta Szkolna, 2001, nr 10, s.14-15.
 • 9. Witkowski L., Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji E.H. Eriksona. WIT-GRAF, Toruń, 2000.
 • 10. Żabczyńska E., Przestępczość dzieci: etiologia i rozwój. PWN, Warszawa 1986.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321895

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.