PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 355 Usługi 2014 Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług | 13--22
Tytuł artykułu

Responsywność w zarządzaniu usługami publicznymi

Warianty tytułu
Responsivity in Public Service Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca poświęcona jest temu, jak współczesny kontekst świadczenia usług publicznych tworzy warunki do rozwoju zarządzania responsywnego. Usługi publiczne stają się coraz bardziej złożone, często trafiają do odbiorców jako połączenie wyrobu i usługi. Ponadto obserwuje się wzrost uświadamiania własnej podmiotowości przez ludzi - uczestników licznych relacji z organizacjami publicznymi oraz rozumienia, jak zorganizowane działanie wpływa na te organizacje i ludzi je tworzących oraz na środowisko organizacyjne i naturalne. To sprzyja upowszechnianiu się takich modeli zarządzania, jak public governance, a także demokracji deliberatywnej. Współcześnie istnieją dwie równoległe drogi budowania responsywności w zarządzaniu usługami publicznymi. Jedna to usprawnianie funkcjonowania organizacji publicznych, a druga to szerokie otwieranie się na sprawy, które nurtują obywateli.(abstrakt oryginalny)
EN
The work is devoted to how the contemporary context of public services provision creates conditions for the development of responsive management. Public services are becoming increasingly complex. They often reach the public as a combination of product and service. In addition, there is observed the increase awareness of their own subjectivity by people - the participants of numerous relationships with public organisations and understanding how organized action affects these organizations and the people creating them and the organisational and natural environment. It promotes the dissemination of such management models as public governance, and deliberative democracy. Currently, there are two parallel ways of building responsiveness in the management of public services. One is to streamline the functioning of public organisation, and the other is wide opening to the things that bother citizens.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Bibliografia
 • Bieniok H. i in., Metody skutecznego zarządzania, Placet, Warszawa 1997.
 • Denhardt J.V., Denhardt R.B., The New Public Service. Serving not Steering, M.E. Sharpe, Armonk, New York 2003.
 • Gawroński H., Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Herbst J., O kategorii "responsywności" władzy i o pewnym warunku responsywności władzy w Polsce, "Zarządzanie Publiczne" 2008, nr 4.
 • Hill T., Production/Operation Management. Text and Cases, Prentice Hall, New Jersey 1991.
 • Janoś-Kresło M., Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce, SGH, Warszawa 2002.
 • Jasiński Z., Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
 • Kożuch B., Wyodrębnianie się nowych dyscyplin naukowych na przykładzie zarządzania publicznego, "Współczesne Zarządzanie" 2007, nr 1.
 • Kożuch B., Współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2011.
 • Kożuch B., Kożuch A., Istota współczesnych usług publicznych, [w:] Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, red. B. Kożuch, A. Kożuch, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2011.
 • Kuźnik F., Polityka rozwoju i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2012.
 • Meredith J.M., The Management Operations: A Conceptual Emphasis, J. Wiley & Sons, New York 1992.
 • Rosenbloom D.H., Public Administration. Understanding Management. Politics, and Law in the Public Sector, third edition, McGrawHill, New York 2003.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2005.
 • Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda G., Pełna partycypacja w zarządzaniu, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 • Teerlink R., Harley-Davidson: od przywództwa dyrektywnego do partycypacyjnego, "Harvard Business Review Polska", czerwiec 2002.
 • Żardecka-Nowak M., Demokracja deliberatywna jako remedium na ponowoczesny kryzys legitymizacji władzy, Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, PAN, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321935

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.