PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 355 Usługi 2014 Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług | 23--33
Tytuł artykułu

Organizacje pozarządowe w Polsce - działalność usługowa na rzecz społeczeństwa

Warianty tytułu
Non-Governmental Organizations in Poland - Service Activities for the Society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano cechy i znaczenie organizacji pozarządowych w świadczeniu usług społecznych. Organizacje te są podmiotami prywatnymi nienastawionymi na zysk, a ich głównym celem jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa. Oferują usługi na zasadach odpłatności lub bezpłatnie. Uzależnienie funkcjonowania tych organizacji od pozyskania funduszy zewnętrznych sprawia, że w swoim działaniu kierują się potrzebami i oczekiwaniami społeczeństwa. Warunki gospodarki rynkowej i konkurencja na rynku usług społecznych między publicznymi i prywatnymi podmiotami świadczenia usług społecznych są przyczyną adaptacji reguł ekonomicznych w działaniach organizacji społecznych (pozarządowych). W ich działalności usługowej przejawia się to wdrażaniem systemów standaryzacji i zarządzania jakością w procesach świadczenia usług. Przyjęto zasadę, że nieodpłatna forma świadczenia usług nie zwalnia z obowiązku należytego ich świadczenia zgodnie z przyjętymi w danym czasie standardami.
EN
This paper presents characteristics and importance of NGOs in the social services process. Those organizations are private for-profit entities and their main goal is to meet society's needs. They offer paid or free of charge services. Their existence depends on availability, allocation and gaining funds from external sources so they focus on satisfying needs and expectations of society. The conditions of the economy and competition on the market of social services between public and private entities providing social services,force organisations to adapt the economic principles to activities of social organizations (NGOs). It is reflected in an implementation of standardisation systems and quality management processes. The adoption of principles providing free of change services does not excuse them from applying commonly accepted standards and norms of service management.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Arczewska M., Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, ISP, Warszawa 2005.
 • Iwankiewicz-Rak B., Marketing organizacji niedochodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Karoń T., Hek A., Tomczak K., Diagnoza działalności organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów. Raport końcowy, SMG/KRC Poland Media SA, Warszawa, sierpień 2010.
 • Kluver-Drapal J., Disguising social change: the role of nonprofit organizations as protective masks for citizen participation, "Administrative Theory & Praxis" 2004, vol. 26, no. 3.
 • Makowski G., Jak poprawić jakość współpracy między organizacjami pozarządowymi a administracją samorządową?, Analizy i Opinie nr 129, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
 • Makowski G., Dudkiewicz M., Indeks jakości współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • Olszewska D. (red.), Sfery działalności organizacji pożytku publicznego w Polsce, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2010 .
 • Perrow Ch., The rise of nonprofits and the decline of civil society, [w:] Organizational Theory and the Non Profit Form, ed. H.K. Anheier, LSE Centre for Civil Society (CCS), Report Series nr 2, London 2000.
 • Przewłocka J., Adamiak P., Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2012.
 • Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013.
 • Rymsza M. (red.), Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 • Samuelson P.A., Scott A., Economics, McGraw Hill, Ryerson Ltd., Toronto 1980.
 • Skrzypiec R., Ocena jakości działania organizacji pozarządowych. Ekspertyza na zlecenie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, listopad 2009 (www.pozytek.gov.pl).
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 • Teegen H., Doh J.P., Vachani S., The importance of nongovernmental organizations (NGOs) in global governance and value creation: an international Business Research Agenda, "Journal of International Business Studies" 2004, vol. 35, no. 6.
 • Thompson H., What do your customers really want?, "Journal of Business Strategy" 1998, no. 4.
 • United Nation (UN), NGO committee concludes 2002 resumed session with final recommendations on economic and social council consultative status, www.un.org/News/ Press?docs/2003/ngo494.doc.htm
 • Urbanowicz W. (red.), Standardy Branżowe. Poradnik dla organizacji pozarządowych, Wyd. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza, http://www.stowarzyszenie.olecko.pl/?Dobra_wsp%C3%B3%C5%82praca_w_powiecie_oleckim_to_standard:Poradnik_Standard%C3%B3w_Bran%C5%BCowych
 • Zagrodzka T., Żabska B., Standaryzacja organizacji pozarządowych - korzyści czy ograniczenia, "Trzeci Sektor" 2012, nr 28.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321941

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.