PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 111 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014 | 441--451
Tytuł artykułu

Obligacje korporacyjne jako źródło pozyskiwania kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Corporate BOnds as a Source of Capital for Small and Medium Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano analizę obligacji korporacyjnych jako źródła pozyskiwania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W pierwszej części przedstawiono informacje dotyczące rynku obligacji korporacyjnych w Polsce, pokazano strukturę rynku dłużnych instrumentów finansowych oraz udział obligacji korporacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki z sektora MŚP. W drugiej części zwrócono uwagę na normy prawne regulujące proces emisji obligacji oraz cele pozyskiwania kapitału z wykorzystaniem tego instrumentu z uwzględnieniem rynku Catalyst. Następnie dokonano porównania obligacji korporacyjnych z kredytem bankowym, co stanowiło bazę do wskazania mocnych i słabych stron pozyskiwania kapitału za pośrednictwem obligacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa.(abstrakt autora)
EN
The presented article describes the role of corporate bonds in financing small and medium- sized companies. Firstly, there is information about corporate bonds market in Poland. The author shows debt instruments market structure and share corporate bonds in it with itemized role of small and medium enterprises. In the second part, the author presents short description of corporate bonds as a source of capital based on Polish regulation, aims of using this financial debt instruments by small and medium-sized companies with particular attention focus on Catalyst - new bonds market in Poland. Main part of article is comparison between banking credit and corporate bonds, which is groundwork to analyze advantages and disadvantages of financing small and medium enterprises by corporate bonds.(author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Antkiewicz S., Bariery wykorzystania dłużnych papierów wartościowych w finansowaniu i inwestycjach mikro i małych przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2006, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 427, Szczecin 2012.
 • Bankier.pl, http://www.bankier.pl/ fo/kredyty/ components/elw /index .html? zakladka=wibor&dataY=201&dataM=11&dataD=10 (8.11.2013).
 • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, red. M. Panfil, Difin 2011.
 • Giełda Papierów Wartościowych SA, http://gpwcatalyst.pl/nowi_emitenci_2013 (8.11.2013).
 • Giełda Papierów Wartościowych SA, http://gpwcatalyst.pl/regulacje (10.11.2013).
 • Kołosowska B., Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013
 • Kołosowska B., Buszko M., Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw - uwarunkowania, ryzyko, rozwój, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2012, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 695, Szczecin 2012.
 • Kozierowski L., Ustawa o ofercie publicznej - kierunek zmian, Nasz Rynek Kapitałowy 2005.
 • Libner A., Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji, IDM SA, http://www.idmsa.pl/repo/dzial-brokerski/gieldowe-abc/pozyskiwanie-kapitalu-zaposrednictwem- obligacji.pdf (10.11.2013).
 • Niedziółka P., Pozyskiwanie kapitału przez podmioty gospodarujące drogą emisji papierów udziałowych i dłużnych w Polsce a finansowanie za pomocą kredytu bankowego, w: Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse, zagrożenia, red. G. Rytlewska, PWE, Warszawa 2005
 • Obligacje.pl, http://obligacje.pl/front/share/stats? dict_0=0&dict_3=0&dict_4=0& dict_8=1&dict_9=0&dict_10=false&dict_1=0&dict_2=0&dict_5=&dict_6=0&dict_7=0 &dict_11=0 (8.11.2013).
 • Podsumowanie II kwartału 2013 na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce, Fitch Polska SA,http://inwestycje.pl/resources/ Attachment/ 2013/10_28/ file19958. pdf (10.11.2013).
 • Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju, Grant Thornton, GPW, Warszawa 2012.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 • Sierpińska M., Bąk P., Rola obligacji korporacyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw sektora górniczego w Polsce, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, t. 29, z. 1, Kraków 2013.
 • Ustawa z dnia 19 września 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, DzU 2006, nr 157, poz. 1119.
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, DzU 2005, nr 183, poz. 1537.
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, DzU 2005, nr 183, poz. 1538.
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz i spółkach publicznych, DzU 2005, nr 184, poz. 1539.
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz i spółkach publicznych, DzU 2005, nr 184, poz. 1539. Zasady działania Catalyst (stan na 1.10.2012 r.), http://gpwcatalyst.pl/ pub/files/materialy_do_pobrania/
 • Zasady_ Dzialania_ Catalyst .pdf (10.11.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321947

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.