PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 12 | nr 2 | 49--53
Tytuł artykułu

Rozwój zasobów kapitału ludzkiego szansą dla polskich regionów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Development of the Intellectual Capital with Chance for Polish Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Spowolnienie gospodarcze, którego jesteśmy świadkami, skłania do poszukiwania nowych czynników wzrostu, wśród których na szczególną uwagę zasługuje kapitał intelektualny. Szerokie wykorzystanie zasobów kapitału intelektualnego w procesie tworzenia dochodu pozwala uzupełnić niedobory kapitału pochodzenia antropogenicznego i coraz bardziej ograniczone zasoby naturalne. Zdaniem autora szansą na pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów są przemyślane inwestycje mające na celu powiększenie zasobów kapitału intelektualnego. Skutecznym sposobem realizacji tego zadania może być wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego w regionie. Aby jednak podjęte działania w zakresie edukacji były skuteczne i trwałe niezbędne jest ich uzupełnienie. Mogą to być programy wspierające rodziny, ale takie, które oferują wymierne korzyści również rodzicom z dwójką dzieci. Aktywność samorządów w zakresie rozwoju edukacji i polityki społecznej powinna przynieść dodatkowe korzyści w postaci efektów synergicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Economic slowing down, of which we are witnesses, is inducing the intellectual capital for seeking new growth factors, amongst which it deserves the particular attention. The wide usage of the intellectual capital in the creation process of the income allows to fill up deficiencies of the anthropogenic capital and natural resources more and more limited. According to the author, well-planned investments being aimed at increasing of the intellectual capital are a chance of stimulating the social-economic development of Polish regions. The promotion of science and higher education can be an effective means of implementation of this task in the region. So that taken action in the education is effective and long-lasting supplementing them is essential. These can be programs supporting families, but also directing notable benefits to parents with two children. The activity of self-government bodies in the development of the education and the social policy should bring additional benefits in the form of synergistic effects. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
49--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • CZAPIŃSKI J. (2005): Kapitał społeczny, [w:] J. Czapiński i T. Panek (red.): Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
 • EDVINSSON L., MALONE M.S. (2001): Kapitał intelektualny. M. Marcinkowska (tłum.), Przedsiębiorczość, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • GŁOGOSZ D. (2013): Karta dużej rodziny w Polsce i wybranych krajach UE. Warszawa, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • The Learning Curve. Education and Skills for Life. 201Ą Report. (2014), Pearson, [dostęp: 2014.06.05], [@:] http://thelearningcurve.pearson.com/reports/the-learning-curve-report-2014.
 • ŁUSZCZYK M. (2013): Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej. Kraków, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • MALIK K. (red.) (2013): Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World. New York, United Nations Development Programme.
 • OBŁÓJ K. (2002): Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurencji. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • PRZYGODZKI Z. (2004): Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju, [w:] A. Jewtuchowicz (red.): Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 • Rocznik statystyczny pracy 2012. (2014), Roczniki branżowe, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 • SAY J.B., (1971): A Treatise on Political Economy; or, The Production, Distribution & Consumption of Wealth. C.R. Prinsep i С.С. Biddle (tłum.), Reprints of economic classics, New York, Augustus M. Kelley.
 • SOKOŁOWSKA A. (2005): Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie. Warszawa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • STEWART T.A. (1997): Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. New York, Doubleday/Currency.
 • WRÓBLEWSKI А.K. (2013): Pozycja nauki polskiej w międzynarodowych rankingach. "Studia BAS", nr 3 (35), s. 89-106.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322021

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.