PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 12 | nr 2 | 65--72
Tytuł artykułu

Strategiczne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 w kontekście programowania polityki spójności na lata 2014-2020

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Strategic Directions of Social and Economic Development of Eastern Poland Until 2020 in the Context of Programming Cohesion Policy for the Period 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wobec postępujących współcześnie procesów globalnego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego, a także zwiększonej konkurencji na świecie, skuteczną obroną przed marginalizacją regionów najsłabiej rozwiniętych powinno być budowanie konkurencyjności na bazie ich endogennych, "miękkich", intelektualnych zasobów lokalnego środowiska z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych. Badania dowodzą, że różnice w tych zasobach leżą u podstaw utrzymujących się w przestrzeni społeczno-ekonomicznej dysproporcji rozwojowych. Dzisiejsza polityka spójności, ukierunkowana przede wszystkim na proces wyrównywania szans rozwojowych, stanęła przed kolejnym wyzwaniem - określenia najlepszej kombinacji tradycyjnych i nowych (intelektualnych) czynników rozwoju na obszarach charakteryzujących się wyraźnym dystansem rozwojowym. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie głównych kierunków rozwoju oraz wyzwań stojących przed województwami Polski Wschodniej w obliczu zmian w polityce spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020. (abstrakt oryginalny)
EN
In view of the progressive contemporary processes of global economic, social and cultural development, as well as increased competition in the world, an effective defense against the marginalization of the least developed regions should be to build competitiveness on the basis of their endogenous, "soft," the intellectual resources of the local environment, taking into account external conditions. Research shows that the differences in these resources underlie persistent in the social and economic space of development disparities. Today's cohesion policy, focused primarily on the process of equalization of opportunities for development, faced another challenge - to determine the best combination of traditional and new (intellectual) development factors in areas with distinct developmental distance. The purpose of this article is to identify trends and challenges facing the Eastern Poland in the face of changes in the European Union's cohesion policy for 2014-2020. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
65--72
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • JÓŹWIK В., SAGAN M. (red.) (2012): Rozwój Polski Wschodniej. Ograniczenia i wyzwania. Warszawa, Difin.
  • KOZAK M. (2011): Kluczowe problemy rozwojowe Polski Wschodniej: próba identyfikacji, [w:] M. Stefański (red.): Strategiczna problematyka rozwoju Regionu Lubelskiego, Monografie Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.
  • KUDEŁKO J. (2013): Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych. Studia/Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. 151, Warszawa, KPZK PAN.
  • MASSOT MARTI A., NOGUEIRA A.M., POPESCU I., KRAMER E., THOMAS M., SOAVE P. (2011): Structural and Cohesion Policies for 2020: Tools to Overcome the Crisis. Brussels, IP/B/COMM/NT/2011_04, РЕ 460.074.
  • Polityka spójności 2014-2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia. (2011), Luksemburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
  • RYNIO D. (2013A): Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji. Monografie i Opracowania/Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, t. 240, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  • RYNIO D. (2013b): Wspólne strategie terytorialne w programowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. "Biblioteka Regionalisty", nr 13.
  • STEFAŃSKI M. (2009): Świat jest płaski czy kolczasty; czy li jak wspierać innowacyjność w regionie lubelskim? [w:] M. Stefański (red.): Wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce regionu, Monografie Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.
  • ZARYCKI T. (2011): Polska Wschodnia w perspektywie centro-peryferyjnej. [w:] M. Stefański (red.): Strategiczna problematyka rozwoju Regionu Lubelskiego, Monografie Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322031

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.