PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Vol. 5, No 2 | 35--50
Tytuł artykułu

The contexts of the competitivness in the higher education

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The term of competitiveness in referring to the Higher Education and its institutions is the subject of research and it is mentioned in the foreign and in the Polish literature of the subject in some different aspects. The most importantcontexts ofcompetitive analysisare:competitiveness of national systems of the Higher Education, competitiveness of education offer quality and competitiveness in the sector of the Higher Education in the quantification of resources, skills and position school.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań School of Banking; Szczecin Faculty of Economics
 • Higher Education Development Center TEB Akademia Co. Ltd., Poznan
Bibliografia
 • Antonowicz D. (2005). Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Brown R. (2011). Timing the Beast. In R. Brown (Ed.), Higher Education and the Market, New York.
 • Brown R. (2011). Markets and Non-Markets. In R. Brown (Ed.), Higher Education and the Market. New York: Routledge.
 • Buchner-Jeziorska A. (2001). W pułapce rynku: rynek usług edukacyjnych a jakość kształcenia w szkołach wyższych w Polsce lat 90-tych. In J. Dietl Z. Sapijaszka (Ed.), Podniesienie jakości studiów warunkiem przetrwania na rynku usług edukacji wyższej. FEP.
 • Cieciora M. (2004). Świątynie wiedzy w dobie transformacji gospodarczej. Analiza obecnego systemu finansowania działalności dydaktycznej uczelni w Polsce. Matematyka Stosowana Vol. 5.
 • Dąbrowski M. (2005). Uczelnie wobec rozwoju technologii społeczeństwa wiedzy. In T. Gołębiewski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska (Ed.), Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Dejnaka, A. (2011). Metody budowania lojalności studentów. In G. Nowaczyk D. Sobolewski (Ed.), Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej. WSB Poznań.
 • Drapińska A. (2010). Korzyści z budowania relacji pomiędzy szkołą wyższą a studentami. In Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 608, Problemy Zarządzania, finansów i marketingu Vol. 15. Szczecin.
 • Dziewulak D. (1997). Systemy szkolne Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo "Żak".
 • Gasparski W. (2000). Rola nauki w społeczeństwach przyszłości, Polska 2000 Plus.
 • Gornitzka A. (2008). The Internationalization of Research and Higher Education. Changing Borders of Knowledge. In A. Gornitzka, L. Lengfeldt (Ed.), Borderless Knowledge: Understanding the "New" Internationalization of Research and Higher Education In Norway, Higher Education Dynamics, Vol. 22. Dordrecht: Springer,
 • Hall H. (2013). Marketing partnerski jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej uczelni. In G. Nowaczyk D. Sobolewski (Ed.), Marketing w szkole wyższej. Istota i znaczenie marki. WSB Poznań
 • Kaleta A. (2001). Strategia polskich uczelni wyższych wobec wyzwań globalnych. In G. Światowy (Ed.), Polskie szkolnictwo wyższe w procesie budowania Europejskiego Społeczeństwa Wiedzy. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydawnictwo Continuo.
 • Klus S., Wanat L. (2013). Konkurencyjność uniwersytetu przyszłości, In D. Burawski (Ed.), Uniwersytet trzeciej generacji. Stan i Perspektywy rozwoju. Poznań: ECWP.
 • Koroński M. (2012). Nauka w Polsce - mniej regulacji, więcej konkurencyjności. Nauka Vol. 3.
 • Koyama K. (1968). Introduction to Information Theory. In J. Kortan (Ed.), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Warszawa: C.H. Beck.
 • Koźmiński A. (1999). Misje i strategie szkół wyższych, In J. Woźnicki (Ed.), Model zarządzania publiczna instytucja akademicką. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Koźmiński A. K., (2005). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: PWN.
 • Kraśniewski A. (2004). Proces Boloński: Dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe. Warszawa: MNiSW
 • Kwiek M. (2010). Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie, Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Leja K. (2013). Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania. Warszawa: Wolter Kluwer.
 • Marciniak J. (2002). Wpływ procesów globalizacyjnych na procesy edukacji. In J. Szabłowski (Ed.), Sektor prywatny w szkolnictwie wyższym w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską. Kielce-Białystok: Konferencja rektorów uczelni niepaństwowych.
 • Mruk H. (2006). Zarządzanie relacjami z absolwentami. In G. Nowaczyk P. Lisiecki (Ed.), Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą. WSB Poznań
 • Naidoo R., Jamieson I., (2005), Knowledge In the Marketplace: The Global Commodification of Teaching and Learning in Higher Education. In P. Ninnes M. Hellsten (Ed.), Internationalizing Higher Education. Critical Explorations of Pedagogy and Policy CERC Studies in Comparative Education Vol. 16, Dordrecht: Springer.
 • Nogieć J. (2009), Internet in the Higher Education School. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa.
 • Nonaka I., Tekeuchi H. (2000). The Knowledge Creating Company. New York: Oxford University Press.
 • Oblinger D. G., Verville A. L. (1998). What business wants from higher education. American Council on Education. Phoenix: Oryx Press.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle doświadczeń międzynarodowych oraz strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 (2012). Warszawa: Instytut Społeczeństwa Wiedzy.
 • Piróg D. (2013). Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu, Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 9.
 • Porter M. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
 • Ramonienie L.,, Lanskoronskis M. (2011). Reflection of higher education aspects in the conception of national competitiveness. Baltic Journal of Management, Vol. 6. Issue 1.
 • Ratajczak M. (2012). Zmiany w otoczeniu wyższego szkolnictwa ekonomicznego w Polsce. In J. Dietl, Z. Sapijaszka (Ed.), Edukacja ekonomiczna wobec przemian otoczenia społeczno-gospodarczego. Łódź: FEP.
 • Ratajczak M. (2014). Unia personalna w szkolnictwie wyższym, In J. Woźnicki (Ed.), Model współdziałania uczelni publicznych i niepublicznych - stan obecny i perspektywy. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Instytut Społeczeństwa Wiedzy.
 • Santiago P., Tremblay K., Basri E., Arnal, E. (2008). Tertiary Education For Knowledge Society, Vol. 2, OECD, Paris.
 • Schwab K. (2009). The Global Competitiveness Report 2009-2010. Geneva: World Economic Forum.
 • Seliga R. (2011). Zastosowanie koncepcji marketingu relacji w uczelniach wyższych w Polsce na podstawie badań własnych. In Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XII, Zeszyt 5. Łódź: SWSZiP.
 • Seredocha I. (2007). Strategie marketingowe uczelni prywatnych w Polsce. Elbląg: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna.
 • Siwiński W. (2013). Nowa misja uniwersytetów: zdolność konkurowania. In J. Woźnicki (Ed.), Misja i służebność uniwersytetu XXI wieku, Instytut Społeczeństwa Wiedzy. Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich.
 • Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 2010-2020. (2010). Projekt środowiskowy, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Sulejewicz A. (2006). Konkurencja w szkolnictwie wyższym. In J. Dietl Z. Sapijaszka (Ed.), Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej. Łódź: FEP.
 • Szczepańska-Woszczyna, K. (2001). Rola edukacji w rozwoju regionu, Zeszyt Naukowy WSB, Vol. 10. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu.
 • Thieme J. (2009). Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska Europa, USA. Warszawa: Difin.
 • Wawak T. (2012). Jakość zarządzania w szkołach wyższych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Wawak T. (2012). Najważniejsze propozycje zmian w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym w Polsce w opinii ankietowanych profesorów - wyniki badań. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance.
 • Wolszczak-Derlacz J., Parteka A. (2010). Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce, Warszawa: Ernst Young.
 • Zygarłowski P. (2011). Pozycja konkurencyjna niepublicznych uczelni sieciowych w Polsce, In Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Zeszyt 16.
 • Zygarłowski P. (2012), Fuzje i przejęcia a konkurencyjność uczelni. In Kapitał intelektualny w szkołach wyższych. Warszawa: AFiB Vistula.
 • Żylicz M. (2012). Potrzebujemy dalszych zmian. ON: Nauka 2012, Vol. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.