PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 12 | nr 2 | 125--132
Tytuł artykułu

Determinanty polityki edukacyjnej szkół wyższych : przykład szkół wyższych regionu łódzkiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of Higher Education Policy : the Example of Higher Education Institutions in the Region of Lódź
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tradycyjna misja szkoły wyższej zawiera dwa elementy: prowadzenie badań naukowych oraz nauczanie odwołujące się do najnowszych treści poznawczych. Trzecim, nowym, elementem misji jest bezpośrednia służebność publiczna. W ostatnich latach podkreślana jest rola szkół wyższych w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-gospodarczej, gdzie wyzwaniem staje się aktywne współuczestnictwo w procesie rozwoju regionu i kraju. Przedmiotem artykułu jest identyfikacja głównych determinant polityki edukacyjnej szkół wyższych. Rozważania teoretyczne stanowią punkt wyjścia do zaprezentowania wyników badań realizowanych w ramach projektu "Polityka i narzędzia kreowania kapitału ludzkiego w regionie" w szkołach wyższych regionu łódzkiego. Rynek usług edukacyjnych dynamicznie się zmienia, a ostatnie 20 lat za sprawą nakładających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych spowodowały rewolucyjne zmiany również w szkołach wyższych regionu łódzkiego. Zmienia się profil kształcenia również poprzez wsparcie z zewnętrze kształcenia na kierunkach z grupy Nauka i Technika oraz współpracę z podmiotami z otoczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
A traditional mission of a higher education school consists of two elements: carrying out academic research and teaching which refers to the latest cognitive contents. The third new element of the mission is a direct public easement. In the recent years, the role of higher education institutions, in shaping the social-economic reality where an active participation in the process of region and country development is a challenge, is emphasized. The subject of the article is identification of the main determinants of higher education policy. Theoretical discussions are a point of departure for the presentation of the outcomes of research carried out in the scope of the project "Policy and tools for creating human resources in the region" in higher education institutions of Lodz region. The market of educational services is changing dynamically, the last 20 years, because of the overlapping external and internal conditions, caused revolutionary changes also in the higher education schools in the region of Lodz. The educational profile has been changing also due to the external support of the education in the faculties of Science and Technology and cooperation between the related subjects. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
125--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • CHMIELECKA E. (2012): Elastyczność systemu kształcenia a realizacja "trzeciej misji" szkoły wyższej, [w:] J. Woźnicki (red.): Benchmarking w szkolnictwie wyższym. Wybrane problemy: Elastyczność, e-learning, wewnętrzne systemy zapewniania jakości w systemie kształcenia, gospodarka zasobami dla poprawy produktywności, i konkurencyjności - kontrola zarządcza, Warszawa, Fundacja Rektorów Polskich.
 • CLARK B.R. (1983): The Higher Education System. Academic Organization in Cross-National Perspective. Berkeley, University of California Press.
 • CZEREPANIAK-WALCZAK M. (2010): Uniwersytet - instytucja naukowo-edukacyjna czy przedsiębiorstwo? Szkoła wyższa w procesie zmiany, [w:] J. Piekarski i D. Urbaniak-Zając (red.): Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • DIETL J. (2001): Uwarunkowania dalszego rozwoju niepaństwowego szkolnictwa wyższego w Polsce. "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" (2), s. 37-59.
 • DRAPIŃSKA A. (2011): Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Higher Education to 2030. Vol. 1 - Demography. Vol. 2 - Globalisation. (2008): Paris, Centre for Educational Research and Innovation, Organisation for Economic Co- operation and Development, [dostęp, 2014.06.25], [@:] http://site.ebrary.com/lib/centraleurope/docDetail.action? docID=10275444&p00=higher%20education%202030 Full text (campus only), [electronic resource] Mode of access: access is restricted by CEU IP range. Format: eBook ebrary.com.
 • MATYSIAK A. (red.) (2009): Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020. Projekt środowiskowy. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • NOWAKOWSKA A. (2012): Rola uczelni wyższych w regionalnym systemie innowacji, [w:] Materiały ,,Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO KL wspierających realizację Regionalnych Strategu Innowacji INTREGRISNET", www.mojregion.eu, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament ds. PO Kapitał Ludzki
 • PRZYGODZKI Z. (2014): Zdolność absorpcji wiedzy i percepcja roli kapitału ludzkiego w innowacyjnych środowiskach przedsiębiorczości w regionie łódzkim, [w:] Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy, Łódź, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.
 • RZEŃCA A. (2014): Stan i kierunki zmian na rynku usług edukacyjnych. Przykład szkół wyższych regionu łódzkiego, [w:] Z. Przygodzki (red.): Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • WISSEMA J.G. (2005): Techno starterzy. Dlaczego i jak? Seria Innowacje, Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322065

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.