PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 12 | nr 2 | 141--146
Tytuł artykułu

Tworzenie wspólnych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie Polski Zachodniej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Creating of Common Socio-Economic Development Strategies - West Poland Example
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W gospodarce globalnej i integrującej się UE, w warunkach zawirowań rynkowych oraz poszukiwania środków finansowych na realizację procesu inwestycyjnego następuje konsolidacja mniejszych jednostek terytorialnych w duże megapodmioty. Ma to na celu stworzenie podmiotów zdolnych do wdrażania wspólnych strategii rozwoju, wykorzystania potencjałów podregionów w nowy sposób, stworzenia dużych obszarów funkcjonalnych i spójnych przestrzeni z szeroką ofertą dla poszczególnych grup odbiorców. Powstające w Polsce duże jednostki przestrzenne są inicjatywą oddolną, co daje im przewagę dużej aktywizacji samorządów wojewódzkich w osiąganiu celów spójnego podmiotu. Polska Zachodnia to podmiot wykorzystujący potencjał położenia, czerpiący naukę z historii, nastawiony na cele integracji i realizację potrzeb wyższego rzędu oraz zespojony rzeką Odrą. Wspólna strategia rozwoju Polski Zachodniej ma za zadanie wspomóc ten obszar w dążeniu do konkurencyjności, otwartości oraz osiąganiu korzyści skali i efektów synergii. (abstrakt oryginalny)
EN
In global and integrated with EU economy, in some market turbulences and looking for financial funds, there is a consolidation of smaller territorial units into big mega ones. That's for creation of units which can implement common development strategies, making use of potentials of subregions in another way, creation big functional areas and cohered areas with wide offer for all groups of consumers. In Poland the macroregions have advantage because of big activation of local government in the field of cohered goals of unit. West Poland is a unit that has a great potential of localization. Common development strategy of West Poland has a goal to help the area for competitiveness, openness, and reaching of benefits of scale and synergy effects. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
141--146
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • DZIEMIANOWICZ W., SZLACHTA J. (2011): Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej. Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, polska- zachodnia2020.pl, GEOPROF1T, {dostęp: 2014.05.28]. [@:] http://polskazachodnia2020.pl/at-tachments/article/14/Diagnoza%20Strategiczna%20Polski %20Zachodniej.pdf.
  • DZIEMIANOWICZ W., SZLACHTA J., HEFFNER K., KUDŁACZ Т., ZALESKI J., NOWICKA P. (2011): Raport metodyczny dotyczący identyfikacji i analizy potencjałów rozwojowych Polski Zachodniej - Polska Zachodnia 2020. polskazachodnia2020.pl, GEOPROFIT, [dostęp: 2014.06.25], [@:] http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Raport %20metodyczny%20Polska%20Zachodnia%202020.pdf.
  • HEFFNER K. (2011): Funkcje metropolitalne stolic województw polski zachodniej, polskazachod nia2020.pl, [dostęp: 2014.06.25], [@:] http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Funkcje%20metropolitalne%20stolic%20wojew%C3%B3dztw%20Polski%20Zachodniej.pdf.
  • KOMORNICKI T. (b.r.): Dostępność transportowa Polski Zachodniej. Analiza uwzględniająca europejską politykę TEN oraz korytarze o charakterze ponadregionalnym wiążące makroregion z terytorium europejskim i poprawiające dostępność transportową wszystkich ośrodków powiatowych, polskazachodnia2020.pl, [dostęp: 2014.06.25], [@:] http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87%20transportowa...T.%20 Komornicki.pdf.
  • KUDŁACZ Т., LITYŃSKI P. (b.r.): Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski zachodniej z innymi regionami. polskazachodnia2020.pl, [dostęp: 2014.06.25], [@:] http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Analiza%20pi%C4%99ciu%20strategii %20regionalnych%20wojew%C3%B3 dztw%20Polski%20Zachodniej%20i%20problem%C3%B3w%20stykowych%20pomi%C4%99dzy%20wojew%C3%B3dztwam.pdf.
  • MOGIŁA Z., ZALESKI J., ZATHEY M. (2011): Wykorzystanie przygranicznego położenia terenów znajdujących się w zachodniej części polski dla rozwoju społeczno- gospodarczego. Ekspertyza przygotowana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej w ramach prac nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej. polskazachodnia2020.pl, [dostęp: 2014.06.25], [@:] http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Wykorzystanie%20po%C5%82o%C5%BCenia%20przygranicznego....J. %20Zaleski.pdf.
  • SZLACHTA J. (2011): Polska Zachodnia w kontekście Strategii Unii Europejskiej Europa 2020, V Raportu na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz KSRR 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, www.umwd.dolnyslask.pl, [dostęp: 2014.06.25], [@:] http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj__regionalny/SRWD/STRATEGIE%20-%20ZESTAWIENIE/2,POLSKA/000__J.Szlachta_-_ekspertyza_Polska_Zachodnia_w_kontekscie_-_wersja_ostateczna.pdf.
  • SZLACHTA J., DZIEMIANOWICZ W., NOWICKA P. (b.r.): Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. www.umwd.dolnyslask.pl, GEOPROFIT, [dostęp: 2014.06.25], [@:] http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj__regionalny/SRWD/_04__04_2012Założenia_Strategii_Rozwoju_Polski_Zachodniej_2.04.2012.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322073

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.